Deel deze pagina: 

Alle EU burgers en onderdanen van derde landen die de EU binnenkomen of verlaten zullen systematisch worden gecontroleerd in databases, bv. van verloren en gestolen documenten. Dat staat in een verordening waarover donderdag werd gestemd. Over de nieuwe regels was al een akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van het Parlement en van de Raad van Ministers op 5 december 2016.

“Het veilig maken van onze buitengrenzen houdt in dat we een sterker bescherming moeten optrekken tegen terrorisme in Europa en het recht op leven moeten bewaken, de natuurlijke afgeleide van alle rechten. Ieder leven dat we redden door het ontmaskeren van een potentiële buitenlandse strijder is de moeite waard, en systematische controles in databases zijn een verplichte stap in de richting van de minimale bescherming die we onze burgers moeten bieden”, aldus rapporteur Monica Macovei (ECR, RO).


De nieuwe verordening, die een wijziging van de Schengengrenscode behelst, werd door de Europese Commissie gepubliceerd in december 2015. De wet verplicht lidstaten om systematische controles uit te voeren op alle personen die de buitengrenzen van de EU passeren in databases van gestolen en verloren documenten.

 

De wetswijziging is een antwoord op de terroristische dreiging in Europa, die zichtbaar werd door de recente aanslagen Parijs, Brussel en Berlijn, en op het fenomeen “buitenlandse strijders”, EU burgers die zich aansluiten bij terroristische groeperingen in conflictgebieden, zoals Daesh in Syrië en Irak.


De resolutie werd aangenomen met 469 stemmen voor, 120 stemmen tegen en 42 onthoudingen.

 

Gerichte controles bij lange vertragingen

 

Echter, als deze systematische controles het verkeer over land en zee aan de grens te veel vertragen, kan een EU land beslissen om in plaats daarvan “gerichte” controles uit te voeren, onder voorwaarde dat een risicoanalyse heeft uitgewezen dat dit geen gevaar oplevert voor onder andere, binnenlandse veiligheid of de openbare orde.

 

Personen waarop geen “gerichte” controle wordt uitgevoerd, zullen op zijn minst

een reguliere check moeten ondergaan om te verifiëren of het reisdocument geldig is en om de identiteit van de reiziger vast te stellen.


Overgangsfase

 

Aan luchtbuitengrenzen kunnen landen tijdens een zes maanden lange overgangsfase na de inwerkingtreding van de verordening nog gerichte controles uitvoeren. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd met 18 maanden, bv. wanneer een vliegveld niet over de faciliteiten beschikt om systematische controles uit te voeren in databases en meer tijd nodig heeft voor aanpassingen.


Volgende stappen


De verordening zal 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU inwerkingtreden. De maatregelen zijn dan direct van toepassing, in de meeste lidstaten tegelijkertijd. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben besloten niet deel te nemen aan deze regels.

5000  ; 5000 EU-burgers trokken naar het buitenland om te vechten als "buitenlandse strijders" (Europese commissie, 2015)