Terrorismebestrijding: “We moeten snel en efficiënt doorpakken”  

 
 

Deel deze pagina: 

(vlnr) Matthias Fekl, Thomas de Maizière en Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden 

Op 27 maart, enkele dagen na een terroristische aanslag in Londen, kwamen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en zijn Franse collega, Matthias Fekl, samen om de veiligheidssituatie in de EU te bespreken met de commissie Burgerlijke vrijheden. Beiden spraken over de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen, beter gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de aanpak van nieuwe uitdagingen op het gebied van radicalisering en terrorisme.

Bij aanvang van het debat werd er stilgestaan bij de recente aanslag in Londen: “We moeten snel en efficiënt doorpakken om terrorisme te bestrijden,” benadrukte Fekl.

Ondanks dat een aantal recente aanslagen in Europa werd gepleegd door terroristen die in de EU zijn opgegroeid - en niet door strijders afkomstig uit Syrië of Irak - waren beide ministers het erover eens dat het werken aan het veiligstellen van de buitengrenzen van cruciaal belang is. “Enkel door het volledig veiligstellen van onze buitengrenzen, kunnen we genieten van vrij verkeer,” zei Fekl.

Het Parlement heeft onlangs nieuwe regels voor EU-grenscontroles goedgekeurd om terugkerende buitenlandse strijders beter te kunnen identificeren. De leden werken ook aan een nieuwe systeem voor controles van niet-EU-onderdanen die naar de EU reizen, regels die de Maizière beschreef als een “voorwaarde voor het behouden van een Schengengebied vrij van grenscontroles”.

De besprekingen richtten zich verder op encryptie, omdat de Britse autoriteiten de toegang willen tot gecodeerde berichten om de aanslag in Londen te onderzoeken. Fekl benadrukte dat er momenteel geen wettelijke basis is om Internetproviders te verplichten om aan gerechtelijke onderzoeken mee te werken. en hij verzocht de Commissie om nieuwe wetgeving te overwegen.

Veel leden uitten hun zorg over de mazen in de uitvoering van de bestaande instrumenten, zoals de richtlijn betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR). Monika Hohlmeier (EPP, DE) liet weten dat het essentieel is om het gebruik van de huidige gegevensbanken te verbeteren.

Helga Stevens (ECR, BE) sprak over het belang van de ontwikkeling van preventieve maatregelen, in het bijzonder wat betreft radicalisering.

Sommige leden wezen verder op het recht op bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking en delen van persoonlijke van informatie. Voor Birgit Sippel (S&D, DE), moeten we weten “wie welke toegang tot welke gegevens heeft”.