Financiering van terrorisme: "Als we de geldstromen afsnijden, lossen we het probleem op" 

 
 

Deel deze pagina: 

De leden willen de financiering van terrorisme afsnijden. Ontdek de concrete maatregelen voorgesteld in ons interview.

Javier Nart 

Javier Nart (ALDE, ES) stelt in zijn verslag voor om het makkelijker te maken voor wetshandhavingsinstanties in de hele EU om de inkomstenbronnen van jihadi’s droog te leggen door informatie over financiering te delen. De leden namen het verslag op 1 maart 2018 aan.

Nart legt zijn voorstellen in ons interview uit.

Waar ligt de focus van het rapport?
Als we de geldstromen afsnijden, lossen we het probleem op. Ik stel middelen voor om de financiële ondersteuning van crimineel jihadisme te bestrijden.

De eerste aanpak is om criminaliteit te voorkomen en alle gemeenschappen te beschermen. De belangrijkste gemeenschappen die worden aangevallen, zijn de moslimgemeenschappen: het aantal moslims dat door terrorisme om het leven komt, is 200 keer hoger dan het aantal niet-moslims.

Lees meer over de maatregelen die het Europees Parlement heeft genomen om terrorisme te bestrijden.

Welke concrete maatregelen stelt u voor?
Allereerst inlichtingenwerk. Een platform creëren, waar de inlichtingendiensten op regelmatige wijze kunnen vergaderen en vrijwillig informatie delen. Daarnaast kan er een gegevensbank worden opgezet waar de inlichtingendiensten informatie kunnen delen, ook op vrijwillige basis.

Ten tweede is het belangrijk om financiële transacties te onderzoeken, met volledige inachtneming van privacy. We moeten rekening houden met het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid. Daarom zullen we proberen de middelen te bieden voor onderzoek naar vermoedelijk verdachte overdrachten door verdachte personen of instellingen.

Wat is hawala? 
  • Hawala is een traditionele manier om geld over te maken die wordt gebruikt in Arabische landen. 

Hoe moeten deze maatregelen precies werken?

Met betrekking tot traditionele middelen, zoals hawala, zou het betekenen dat de transacties moeten worden bijgehouden.

Naast geldtransfers moeten we kijken naar de handel in goud, edelstenen en kunstwerken. Momenteel hebben we in alle lidstaten verschillende wetten voor het omgaan met goud en edelstenen en dat moeten we harmoniseren. We kunnen niet reageren op terrorisme vanuit het standpunt van één lidstaat, wanneer we te maken hebben met supranationale criminele actie. We hebben een holistische benadering, coördinatie en geharmoniseerde actie tegen de financiering van terrorisme nodig.