Terrorisme: nieuwe maatregelen voor aanpak dreiging goedgekeurd 

 
 

Deel deze pagina: 

Betere samenwerking tussen inlichtingendiensten, aanpak radicalisering, opsporing van financiering en slachtofferhulp. Deze maatregelen werden op 12 december plenair goedgekeurd.

Herdenking van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015 

De bijzondere commissie Terrorisme werd in juli 2017 opgericht en begon in september 2017 met haar werkzaamheden om te bekijken hoe terrorismebestrijding beter kan worden aangepakt. Het eindverslag met de bevindingen en aanbevelingen werd tijdens de plenaire vergadering op 12 december goedgekeurd.

Samenwerking en informatie-uitwisseling

Gezien het transnationale karakter vraagt terrorismebestrijding om een sterk gecoördineerde reactie en snelle informatie-uitwisseling door EU-landen.

"Er zijn nog steeds hiaten in de uitwisseling van informatie tussen lidstaten, technische lacunes in de interoperabiliteit ... Als we de informatie-uitwisseling willen verbeteren, moeten Europol en Eurojust worden versterkt ... en worden gebruikt als informatiehubs," zei een van de de auteurs van het verslag, Monika Hohlmeier (EVP, DE).

Co-rapporteur Helga Stevens (ECR, BE) legde de nadruk op het probleem van decodering "Decodering is erg moeilijk voor kleinere lidstaten omdat het veel technische en personele middelen vereist. Ik stel voor om Europol de bevoegdheid te geven om zich te specialiseren in decodering, zodat ze de lidstaten kunnen helpen. Dat zou aanklagers en politie bijvoorbeeld toegang geven tot berichten op WhatsApp en Messenger. Op dit moment is het vrij moeilijk, sociale-mediabedrijven weigeren toegang te verlenen aan rechtbanken," legde ze uit.

Betere bescherming van de buitengrenzen

Een aantal recente terroristische aanslagen hebben aangetoond dat in een beperkt aantal gevallen terroristen misbruik hebben gemaakt van tekortkomingen in het grensbeheerbeleid van de EU en van verschillende lidstaten, die niet klaar waren voor massale toestroom. Het verslag dringt er bij de lidstaten op aan te investeren in moderne ICT-apparatuur om goede controles in gegevensbanken mogelijk te maken, benadrukt het belang van het waarborgen van de interoperabiliteit van databanken en van de noodzaak om de biometrische gegevens te gebruiken.

Radicalisering voorkomen

Radicale content op sociale media, boeken en audiovisuele media, contact met geradicaliseerde mensen, haatpredikers en gevangenissen zijn de belangrijkste bronnen van radicalisering. Het verslag roept op tot wetgeving die bedrijven dwingt om terroristische inhoud online te verwijderen en regelmatig verslag uit te brengen over het voorkomen van terroristische inhoud.
"We moeten de uitwisseling van beste praktijken garanderen," zei Hohlmeier.


Stevens pleit voor een EU-brede lijst van haatpredikers omdat ze nu ongemerkt kunnen opereren, vooral als ze van de ene naar de andere lidstaat verhuizen. Ze legt het uit in de video:

Financiering van terrorisme

Om de financiering aan te pakken, wordt in het verslag ook gepleit voor betere traceerbaarheid van kunst en antiek, met name uit conflictgebieden, en beter toezicht op de geldstromen; identificatie van gebruikers van elektronische portemonnees, prepaidkaarten, crowdfundingplatforms en mobiele betalingssystemen. Een andere vereiste is om gebedshuizen en andere instellingen transparanter te maken over financiering en om financiering te verbieden uit derde landen die niet democratisch zijn en de rechtsstaat en mensenrechten niet eerbiedigen.

"Alle religieuze instellingen moeten transparant zijn en laten zien waar de financiering vandaan komt, zodat de autoriteiten dit kunnen controleren," zegt Helga Stevens.

Andere maatregelen

Het verslag roept de lidstaten ook op om kritieke infrastructuur, zoals elektriciteits- of gasnetten, beter te beschermen en doeltreffende responsstrategieën te ontwikkelen. Het dringt verder aan op strengere regels tegen illegale handel in vuurwapens en tot het voorkomen van de handel in chemicaliën om explosieven te vervaardigen. In 2015 en 2016 werden explosieven gebruikt bij 40% van de aanvallen. Het meest gebruikte is triacetontriperoxide (TATP), een zelfgemaakt explosief mengsel dat gemakkelijk thuis kan worden gemaakt.

In het verslag wordt de Commissie opgeroepen wetgeving voor te stellen die de status van slachtoffers van terrorisme, hun rechten en vergoedingsniveaus verduidelijkt. Monika Hohlmeier legt het uit in de video: