Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Amerikaanse en Europese vlag        

Het Europees Parlement volgt nauwgezet de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), dat 's werelds grootste vrijhandelszone zou kunnen worden. Zowel verwachtingen als zorgen liggen op tafel. Het TTIP zou economische groei en banengroei kunnen stimuleren aan beide zijden van de oceaan. Beide zijden hebben echter ook een eigen markt of waarden om te verdedigen in het achterhoofd aan de onderhandelingstafel.

Final result of the vote on TTIP_        
Persbericht 

Persbericht 

Het handelsakkoord met de VS moet markttoegang voor Europese bedrijven garanderen, maar mag niet ten koste gaan van Europese standaarden, zo stelt het EP in zijn aanbevelingen aan de EU-onderhandelaars die woensdag zijn aangenomen met 436 stemmen voor, 241 tegen en 32 onthoudingen. Het EP is tegen private arbitrage over geschillen tussen investeerders en landen en wil dat hiervoor een nieuw systeem in het leven wordt geroepen met benoemde rechters, behoorlijk toezicht en transparantieregels.

Opeengestapelde containers        

In het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) waarover momenteel door de Europese Commissie en de VS wordt onderhandeld, is er een bijzonder controversiële kwestie: het mechanisme om geschillen tussen buitenlandse investeerders en staten op te lossen. Een van deze mechanismen is bekend als ISDS, maar wat is dit en wat zijn de verschillen tussen ISDS en de andere beschermingsopties van investeerders?

Wij hebben absolute tranparantie nodig om met het publiek te kunnen communiceren en ons over hun angsten uit te spreken

Bernd Lange 

Voorzitter van de EP-commissie Internationale handel en rapporteur voor TTIP.

Deel dit citaat: 

Nieuwsitems 

Foto van de stemuitslag        

Het debat en de stemming over de aanbevelingen van het Europees Parlement over de lopende onderhandelingen voor het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) zijn uitgesteld vanwege het hoge aantal ingediende amendementen. Wat betekent dit en wat zijn de volgende stappen?

Europarlementsleden internationale handel roepen in de onderhandelingen over het TTIP verdrag op tot meer markttoegang in de VS, de hervorming van investeerdersbescherming en het behoud van EU standaarden.        
Persbericht 

Persbericht 

Een handelsverdrag tussen de EU en de VS moet leiden tot een verdieping van de toegang op de markten in de VS, maar mag de standaarden in de EU niet ondermijnen en mag ook niet raken aan het recht op regelgeving in het publieke belang, aldus de parlementaire commissie Internationale handel in aanbevelingen waarover donderdag werd gestemd. Instrumenten om geschillen te beslechten tussen investeerders en staten moeten worden hervormd en verbeterd, zo stelt de resolutie.

Cecilia Malmström        

Nieuwe voorstellen over het oplossen van geschillen tussen buitenlandse investeerders en staten bij de uitvoering van het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap waren op 6 mei gespreksonderwerp van de leden van de commissie internationale handel en Commissaris Cecilia Malmström. Lees onze storify voor meer informatie over het debat in de parlementaire commissie.

Video europarltv        

Op donderdag 28 mei stemmen de leden van de commissie Internationale handel over een ontwerpverslag met verdere richtlijnen voor de onderhandelingen over TTIP, het voorgestelde vrijhandels- en investeringspartnerschap tussen de EU en de VS. De Europese Commissie vertegenwoordigt de EU-lidstaten bij de onderhandelingen maar wat is de rol van het EP?

Toegang tot vertrouwelijke documenten TTIP voor alle leden 

Nieuwsitems 

Vlaggetjes van de VS en de EU op bankbiljetten ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK        

Het Europees Parlement werkt aan haar positie over het EU-VS handelsakkoord. De commissie Internationale handel stelt het verslag van het Parlement als geheel op. Hierover wordt voor de zomer in de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd. Dertien parlementaire commissies hebben inmiddels hun advies aangenomen.

Bernd Lange.        

In juni 2013 startten de EU en de VS de onderhandelingen over 's werelds grootste vrijhandelsovereenkomst ooit, waarmee snellere groei en meer banen worden beloofd. Na zeven onderhandelingsronden blijven veel problemen onopgelost. We spraken met Bernd Lange, voorzitter van de commissie Internationale handel en rapporteur van een verslag waarin de resultaten van de gesprekken over TTIP worden beoordeeld en het standpunt van het Parlement over de belangrijkste kwesties uiteenzet.

infografiek        

Momenteel wordt over het EU-VS trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) onderhandeld door de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Het Parlement volgt nauwlettend het proces omdat het EP uiteindelijk akkoord moet gaan. Bekijk de infografiek voor meer informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS.

Twee vrachtschepen in de haven van Hamburg, Duitsland © BELGA_AGEFOTOSTOCK        

De onderhandelingen over het EU-VS vrijhandelsakkoord (TTIP) worden voortgezet. De deal, die naar verwachting nieuwe banen zal creëren en de economie stimuleren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, raakt ook aan gevoelige kwesties, zoals het oplossen van geschillen. Op 27 januari hielden de commissies Internationale handel en Juridische zaken hierover een gezamenlijke openbare hoorzitting met deskundigen.

Nieuwsitems 

infografiek        

Momenteel wordt over het EU-VS trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) onderhandeld door de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Het Parlement volgt nauwlettend het proces omdat het EP uiteindelijk akkoord moet gaan. Bekijk de infografiek voor meer informatie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS.