Deel deze pagina: 

EU-burgers moeten beter worden geïnformeerd over de voortgang van gesprekken tussen de EU en VS over de Trans-Atlantische handelsovereenkomst (TTIP), zeiden EP-leden uit alle fracties. Dinsdagmiddag debatteerden zij hierover met de Eurocommissaris voor Handel Karel de Gucht.

De grootste fracties erkenden dat de TTIP-overeenkomst kan zorgen voor meer banen en groei in de EU. Dit optimisme werd echter niet door alle EP-leden gedeeld. Veel Parlementariërs zijn bang dat de deal leidt tot uitholling van Europese standaarden op gebied van gezondheid, samenleving en milieu. Daarnaast is men bang dat het recht om te reguleren wordt aangetast, doordat investeerders overheden kunnen aanklagen via een "Investor-State Dispute Settlement" (ISDS) clausule.


De voorgestelde overeenkomst biedt "grote kansen voor burgers, consumenten en bedrijven. Het draait om het afschaffen van heffingen op vrachtwagens, auto's, schoenen of kleding. Het gaat dus niet over het reduceren van rechten van werknemers of het verlagen van consumentenbeschermingsnormen", zei Daniel Caspary (EVP, DE).


David Martin (UK), zei namens de S&D dat de deal "de EU's laatste kans zou kunnen zijn om wereldwijde normen te stellen". Zo niet, dan zullen "China, Brazilië en India ze bepalen, waarmee we onze industrieën op een aanzienlijke achterstand zetten." Hij waarschuwde de Commissie ervoor dat zijn fractie het niet zal toestaan dat met hormonen behandeld rundvlees of GGO's een weg vinden naar de Europese markt. Ook zal de S&D de ISDS-clausule "geen achterdeur laten worden voor een machtsgreep door het bedrijfsleven."


"De individuele man of vrouw aan weerszijden van het water zal uit meer producten kunnen kiezen, die niet alleen goedkoper, maar ook nog eens van een beter niveau zijn. We moeten er wel zorg voor dragen dat bedrijven aan beide zijden profiteren van de overeenkomst, onafhankelijk van hun grootte", zei Emma McClarkin (ECR, UK).


"We zouden bijna vergeten dat er ook nog niet-controversiële kansen zijn, zoals aanbesteding", zei Marietje Schaake (ALDE, NL). "De Amerikaanse markt moet zich openstellen voor onze bedrijven" en "een eind maken aan impliciet en expliciet protectionisme", drong ze aan.


Namens de GUE/NGL-fractie zei Helmut Scholz dat de onderhandelingen moeten worden afgebroken. "Gezien het NSA-spionageschandaal is er geen basis voor een handelsovereenkomst. De VS is niet gecommitteerd aan de bescherming van gegevens van Europese burgers en economische spelers."


Yannick Jadot (Groenen/EFA, FR) zei: "Waarover onderhandeld wordt is hoe we omgaan met milieubescherming, sociale en gezondheidsvraagstukken, publieke diensten, intellectueel eigendom, landbouw en voedsel. Deze belangrijke kwesties worden besproken achter gesloten deuren (...) om zo het Europees project te verwateren in een grote Trans-Atlantische markt."


Tiziana Beghin (EFDD, IT) zei: "Dit gaat niet alleen maar om tarieven - die al laag zijn - maar om een instrument om 'barrières' voor vrijhandel weg te nemen. Denk hierbij aan rechten die onze arbeiders verwierven na generaties van strijd; milieuvoorschriften die vervuiling verminderen; voedselveiligheidsvoorschriften die ons beschermen van hormoonvlees, GGO's en gevaarlijke chemicaliën."


"Wij vertrouwen dit niet helemaal", zei niet-ingeschreven lid Matteo Salvini (IT, NI). "De Verenigde Staten zijn veel slimmer dan wij. Zij beschermen zichzelf, terwijl Brussel niet eens in staat is om te beschermen wat wij in Europa produceren."


Eurocommissaris voor Handel Karel de Gucht verzekerde EP-leden dat de gesprekken niet draaien om het verlagen van EU-standaarden, maar om het "terugbrengen van overdreven regelgeving." Hij beloofde dat de Commissie zal proberen om de gesprekken transparanter te maken, door er bij de Raad op aan te dringen dat het onderhandelingsmandaat publiekelijk beschikbaar komt. Tot dusver is het hem niet gelukt om de benodigde meerderheid voor dit voorstel achter zich te krijgen.


#TTIP