Gevoelige onderwerpen EU-VS-handelsakkoord in de schijnwerpers op hoorzitting 

 
 

Deel deze pagina: 

De onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag met de VS gaan op 2 februari verder © BELGA_AGEFOTOSTOCK 

De onderhandelingen over het EU-VS vrijhandelsakkoord (TTIP) worden voortgezet. De deal, die naar verwachting nieuwe banen zal creëren en de economie stimuleren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, raakt ook aan gevoelige kwesties, zoals het oplossen van geschillen. Op 27 januari hielden de commissies Internationale handel en Juridische zaken hierover een gezamenlijke openbare hoorzitting met deskundigen.

Investeerder-staatarbitrage

Investeerder-staatarbitrage is een mechanisme waarmee investeerders de eerbiediging van bepaalde internationale verplichtingen van regeringen kunnen proberen af te dwingen (bijvoorbeeld ter voorkoming van discriminatie; onteigening zonder compensatie; oneerlijke behandeling).


Deze regels bieden minimumnormen. De Europese Commissie stelt dat als grootste investeerder in de wereld en belangrijkste gebruiker van dit mechanisme, het belangrijk is voor de EU dat het systeem goed werkt.


Deskundigen waren het op de hoorzitting eens dat hoewel investeerder-staatsarbitrage een efficiënte manier voor het oplossen van geschillen kan zijn, verbeteringen nodig zijn zoals meer transparantie, duidelijker regels voor bemiddeling en toegang tot de arbitrage.


Regelgeving

TTIP is gericht op het verminderen van niet-douane handelsbelemmeringen, zoals technische obstakels en om bepaalde gelijkwaardige regels te erkennen. Dit betekent echter niet harmonisatie of verlaging van de EU-normen, zegt de Europese Commissie.


Bijvoorbeeld, als gevolg van verschillende veiligheidsregels in de VS en de EU, hebben auto's verschillende soorten lampen of veiligheidsgordels, afhankelijk van de doelgroep (VS of EU). Indien deze veiligheidsvoorschriften als gelijkwaardig werden beschouwd, omdat zij geen effect hebben op de algemene veiligheidsnormen voor auto’s van de EU en VS, zouden veranderingen in de productie niet nodig zijn, legde Erik Jonnaert, secretaris-generaal van de Associatie van Europese Autofabrikanten (ACEA), uit.


Volgende stappen

De volgende ronde van TTIP-onderhandelingen vindt plaats in Brussel op 2-6 februari. Wanneer de TTIP-overeenkomst wordt gesloten, zal deze door het EP moeten worden goedgekeurd voordat ze in werking kan treden.


Het EP bereidt momenteel een tussentijdse evaluatie van de TTIP-onderhandelingen voor, waar in mei over kan worden gestemd.


De hoorzitting werd voorgezeten door Pavel Svoboda en Bernd Lange, voorzitters van respectievelijk de commissies Juridische zaken en Internationale handel.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement