EU-VS handelsakkoord: veertien parlementaire commissies betrokken 

 
 

Deel deze pagina: 

Besprekingen in EP-commissies over handelsverdrag EU-VS ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK 

Het Europees Parlement werkt aan haar positie over het EU-VS handelsakkoord. De commissie Internationale handel stelt het verslag van het Parlement als geheel op. Hierover wordt voor de zomer in de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd. Dertien parlementaire commissies hebben inmiddels hun advies aangenomen.

Het handelsakkoord, waarover nog steeds wordt onderhandeld, kan pas in werking treden wanneer het door de Raad en het Europees Parlement is goedgekeurd. EP-leden hebben al gewaarschuwd dat ze de overeenkomst niet tegen elke prijs niet zullen goedkeuren en dat ze nauwgezet zullen kijken naar zaken als normen voor levensmiddelen.

De commissie Internationale handel is verantwoordelijk voor het opstellen van het standpunt van het Parlement op basis van een verslag dat door de Duitse sociaaldemocraat, Bernd Lange, wordt opgesteld. De eindstemming zal pas plaatsvinden nadat de overige 13 betrokken commissies hun mening hebben gegeven.


Op maandag 13 april bespraken de leden van de commissie Internationale handel de 898 ingediende amendementen op het verslag van Bernd  Lange, waarover de stemming wordt verwacht tegen eind mei. "Het is absoluut noodzakelijk voor mij om een grote meerderheid te krijgen om onze positie ten opzichte van de Commissie te tonen," liet Lange weten tijdens het debat.

Adviezen van de parlementaire commissies


Alle betrokken parlementaire commissies hebben inmiddels hun advies aangenomen:De commissie Vervoer en toerisme zou aanvankelijk ook een verslag schrijven maar besloot dit niet te doen. De leden kunnen nog amendementen indien voor de plenaire stemming.


Meer informatie over het handelsverdrag met de VS.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.