TTIP: wat is de beste manier voor arbitrage tussen investeerders en de overheid? 

 
 

Deel deze pagina: 

Commissaris Cecilia Malmström tijdens de vergadering 

Nieuwe voorstellen over het oplossen van geschillen tussen buitenlandse investeerders en staten bij de uitvoering van het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap waren op 6 mei gespreksonderwerp van de leden van de commissie internationale handel en Commissaris Cecilia Malmström. Lees onze storify voor meer informatie over het debat in de parlementaire commissie.

De onderhandelingen tussen de EU en de VS over het vrijhandelsverdrag kunnen leiden tot 's werelds grootste vrijhandelszone. Hoewel dit kan helpen de economische groei aan te jagen en aan beide zijden van de Oceaan banen te scheppen, zijn er zorgen over de mogelijke gevolgen van een akkoord.


Kwesties die nog moeten worden opgelost, gaan onder meer over hoe de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten moet worden geregeld, de zogenaamde Investor-State Dispute Settlement (ISDS) clausule.


Het debat ging van start met een verklaring van Malmström. Ze zei dat, hoeveel de Commissie veel voorstellen van de leden had overgenomen, ze het niet eens kon zijn met “het idee dat we de investeringsarbitrage helemaal uit TTIP halen". Ze voegde eraan toe: "We willen een systeem dat efficiënter en systematischer is en uiteindelijk beter inspeelt op de zorgen van de Europese burgers."


Zorgen van de EP-leden


Leden vroegen zich af hoe dit arbitragesysteem in de praktijk zal werken. De voorzitter van de commissie Internationale handel, Bernd Lange, beschreef de voorstellen van de Commissaris voor de oprichting van een permanent tribunaal voor internationale investeringen als "een stap in de goede richting", maar voegde toe dat "het nog steeds niet ver genoeg gaan om het publieke vertrouwen over de kwestie te herstellen".


Hij zei ook: "We moeten de geruststelling hebben dat het huidige plan een duidelijk engagement is en niet alleen deel uitmaakt van een plan voor de toekomst. De Commissie moet hier rekening mee houden, evenals met de overige door ons geschetste vragen, om de overeenkomst in het Parlement te kunnen steunen. "


Daarna gaven de leden reaties. De Duitse christendemocrate Godelieve Quisthoudt-Rowohl zei: "In principe ben ik voorstander van een arbitragesysteem maar het kan niet het systeem zijn dat we kennen uit de bestaande verdragen."


Een volledig overzicht van de vergadering van gisteren is beschikbaar in onze Storify. Meer informatie over de rol van het Parlement in de TTIP-onderhandelingen kan worden gevonden in ons dossier.


Doe mee aan het debat


De Europese Commissie onderhandelt sinds juli 2013 met de VS. Zodra het akkoord rond is, moet het Parlement het nog goedkeuren. Zonder parlementaire toestemming, kan de overeenkomst niet in werking treden.


Deel uw mening over ISDS en TTIP in onze LinkedIn discussiegroep. Met de Newshub van het Parlement blijft u up-to-date met de standpunten van de leden over de kwestie.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement