Onderhandelingen TTIP: Wat is de rol van het EP? 

 
 

Deel deze pagina: 

Op donderdag 28 mei stemmen de leden van de commissie Internationale handel over een ontwerpverslag met verdere richtlijnen voor de onderhandelingen over TTIP, het voorgestelde vrijhandels- en investeringspartnerschap tussen de EU en de VS. De Europese Commissie vertegenwoordigt de EU-lidstaten bij de onderhandelingen maar wat is de rol van het EP?

Anderhalf jaar geleden stelde het EP haar positie op voor de opening van de onderhandelingen. Het vorige Parlement (voor de verkiezingen van 2014) steunde de opening van de gesprekken en bepaalde zijn rode lijnen (audiovisuele diensten werden bijvoorbeeld uitgesloten). Het nieuwe Parlement bekijkt nu de tot dusver geboekte vooruitgang.


Hoewel de definitieve tekst van het akkoord nog niet bekend is, zijn het de meest open handelsbesprekingen in de geschiedenis. Voor de eerste keer, publiceerde de Commissie de onderhandelingsposities van de EU en het EP heeft toegang tot meer gevoelige informatie in een beveiligde leeszaal.


De rol van het Europees Parlement


De Europese Commissie onderhandelt namens de EU, geleid door de lidstaten, terwijl de uiteindelijke deal door het EP moeten worden goedgekeurd. Zonder goedkeuring van het EP kan TTIP niet in werking treden. Daarom volgt het EP de onderhandelingen op de voet.


Deze week wordt in de commissie Internationale handel over het ontwerpverslag van de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange gestemd. De stemming in de plenaire vergadering volg in juni. Aangezien het nieuwe parlement een andere politieke balans heeft dan het vorige, biedt het verslag de nieuwe leden de mogelijkheid om hun standpunten naar voren te brengen.


Het verslag geeft richtlijnen aan de onderhandelaars en is niet de eindstemming waarmee het Europees Parlement TTIP al dan niet goedkeurt. Het is een follow-up van resoluties aangenomen in de vorige zittingsperiode en een reflectie op de huidige stand van zaken.


Volg het dossier op twitter met hashtag #EPonTTIP.