Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Video europarltv        

De meeste lidstaten en de Commissie faalden in het stoppen van autofabrikanten die de uitstoottests manipuleerden, concludeert het eindverslag van de enquêtecommissie naar de uitstoottests in de autobranche. De leden besloten tot een enquêtecommissie nadat Volkswagen toegaf testuitslagen van dieselauto’s te hebben vervalst. De leden stellen een reeks maatregelen voor om oneerlijke praktijken door autofabrikanten in de toekomst te voorkomen.

Nieuwsitems 

Hoe nauwkeurig zijn uitstootmetingen? © AP Images / EU-EP        

De onderzoekscommissie naar emissiemetingen van auto’s zet haar onderzoek deze week voort met hoorzittingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de voormalige Commissaris voor milieu, Stavros Dimas. De voorzitter van de parlementaire commissie, Kathleen Van Brempt, doet mee aan een Facebook-live sessie op donderdag om 14.00 uur, waarmee u de kans krijgt om haar over dit onderzoek vragen te stellen.

EMIS_nl.jpg        

Luchtvervuiling zorgt voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Europa. Voertuigen, vooral dieselvoertuigen, zijn één van de belangrijkste bronnen van stikstofoxiden (NOx), waaronder giftige stikstofdioxide. EU-regels leggen limieten en testprocedures vast voor de uitstoot van deze verontreinigende stoffen door auto's. Studies tonen echter dat de uitstoot op de weg vele malen hoger is dan wanneer deze gemeten wordt in een lab. Het EP wil dit aanpakken door reëlere testen.

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft beslist een onderzoekscommissie in te stellen over inbreuken op EU-wetgeving over uitstoottests voor auto's. Ook moet de nieuwe commissie, die 45 leden zal tellen, nagaan of de Europese Commissie en de lidstaten gefaald hebben om EU-normen te handhaven. De onderzoekscommissie zal een tussentijds rapport maken binnen 6 maanden en een eindrapport binnen 12 maanden na de start van haar werk.