Veiligheid 

Producten voor deze categorie 

Slimmere grenzen voor Europa        

Veiligheid 
 

Om de veiligheid in de EU te vergroten, gaat de EU gebruikmaken van een nieuw in- en uitreissysteem aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Bekijk onze video voor meer informatie.

Video europarltv        

Kinderen spenderen dagelijks uren online en daardoor komen ze video’s tegen die oproepen tot haat en geweld laten zien. Voor het Parlement is een betere bescherming van minderjarigen één van de voornaamste prioriteiten voor de aanpassing van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, zegt de cultuurcommissie in haar vandaag aangenomen standpunt. Bekijk de video voor meer informatie.

Matthias Fekl, Thomas de Maizière en Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden        

Op 27 maart, enkele dagen na een terroristische aanslag in Londen, kwamen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en zijn Franse collega, Matthias Fekl, samen om de veiligheidssituatie in de EU te bespreken met de commissie Burgerlijke vrijheden. Beiden spraken over de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen, beter gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de aanpak van nieuwe uitdagingen op het gebied van radicalisering en terrorisme.

iInfografiek        

De EU-landen zou veel doelmatiger kunnen zijn als ze hun krachten bundelden en hun planning coördineerden. Duplicatie en overcapaciteit zorgen momenteel voor miljarden euro’s aan onnodige uitgaven, zeggen de leden in een verslag dat op 16 maart werd aangenomen. Defensiesamenwerking tussen de lidstaten is niet erg gangbaar maar de tijden veranderen als gevolg van toenemende veiligheidsproblemen rond Europa en de oproep van de VS om toezeggingen voor defensie-investeringen na te komen.

Foto van een robot in een vergaderzaal        

Veiligheid 
 

Het persseminar over het maken van regels en wetten voor robots werd verrast op ongebruikelijke hosts: robots. Volgende week wordt plenair gestemd over een verslag over het gebruik door burgers van robots (zoals drones, huishoudelijke robots, robots in de zorg). Rapporteur Mady Delvaux (LU, S&D) gaf gisteren antwoorden op de vragen van de Facebookfans van het Parlement.

Jan Albercht on Data protection_        

Het vertrouwen in de VS kelderde na onthullingen van het afluisterschandaal door Edward Snowden. Een akkoord over gegevensbescherming wat het EP vandaag aannam, zou moeten helpen om dit te herstellen. Het akkoord heeft betrekking op de overdracht van alle persoonlijke gegevens uitgewisseld over de Atlantische Oceaan bij de behandeling van strafbare feiten, waaronder terrorisme. Wij spraken met Rapporteur Jan Albrecht (Duitsland, De Groenen).

video europarltv        

Europa staat voor ongekende uitdagingen op veiligheidsgebied. Zal de traditionele afhankelijkheid van de NAVO voldoen of moet de EU meer investeren in haar eigen verdediging en een sterkere samenwerking tussen de lidstaten? Op 24 oktober stemt de commissie Buitenlandse zaken over een verslag waarin wordt opgeroepen tot een permanente en systematische verdedigingssamenwerking tussen de EU-landen als onderdeel van een Europese defensie-unie. Lees over ons interview met twee prominente EP-leden.