Veiligheid 

Producten voor deze categorie 

Infografiek over het tegengaan van terrorisme        

Om terrorisme te stoppen, moeten problemen zoals het terugkeren van buitenlandse strijders en de grenscontroles worden aangepakt. Lees meer over het EU-beleid voor terrorismebestrijding.

Slimmere grenzen voor Europa        

Veiligheid 
 

Om de veiligheid in de EU te vergroten, gaat de EU gebruikmaken van een nieuw in- en uitreissysteem aan de buitengrenzen van het Schengengebied. Bekijk onze video voor meer informatie.

Video europarltv        

Kinderen spenderen dagelijks uren online en daardoor komen ze video’s tegen die oproepen tot haat en geweld laten zien. Voor het Parlement is een betere bescherming van minderjarigen één van de voornaamste prioriteiten voor de aanpassing van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten, zegt de cultuurcommissie in haar vandaag aangenomen standpunt. Bekijk de video voor meer informatie.

Matthias Fekl, Thomas de Maizière en Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden        

Op 27 maart, enkele dagen na een terroristische aanslag in Londen, kwamen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en zijn Franse collega, Matthias Fekl, samen om de veiligheidssituatie in de EU te bespreken met de commissie Burgerlijke vrijheden. Beiden spraken over de noodzaak om de buitengrenzen te beveiligen, beter gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de aanpak van nieuwe uitdagingen op het gebied van radicalisering en terrorisme.

iInfografiek        

De EU-landen zou veel doelmatiger kunnen zijn als ze hun krachten bundelden en hun planning coördineerden. Duplicatie en overcapaciteit zorgen momenteel voor miljarden euro’s aan onnodige uitgaven, zeggen de leden in een verslag dat op 16 maart werd aangenomen. Defensiesamenwerking tussen de lidstaten is niet erg gangbaar maar de tijden veranderen als gevolg van toenemende veiligheidsproblemen rond Europa en de oproep van de VS om toezeggingen voor defensie-investeringen na te komen.