Veiligheid 

Producten voor deze categorie 

Infografiek over het tegengaan van terrorisme        

Om terrorisme te stoppen, moeten problemen zoals het terugkeren van buitenlandse strijders en de grenscontroles worden aangepakt. Lees meer over het EU-beleid voor terrorismebestrijding.

Beveiligingspatrouille. Foto van Manu Sanchez op Unsplash        

Veiligheid 
 

Terrorismebestrijding is één van de prioriteiten van de EU. Ontdek meer over terrorisme in Europa en welke maatregelen de EU heeft genomen.