EP stemt over aanscherping regels voor uitvoer spionagetechnologieën 

 
 

Deel deze pagina: 

EU-uitvoercontroles worden vernieuwd om ervoor te zorgen dat Europese goederen en technologieën, zoals spionagetechnologieën, niet kunnen worden gebruikt voor mensenrechtenschendingen.

De EU heeft regels om ervoor te zorgen dat goederen en technologieën die voor civiel gebruik in Europa worden geproduceerd, indien uitgevoerd, niet voor andere doeleinden kunnen worden misbruikt. Deze zijn ook bekend als producten voor tweeërlei gebruik, omdat ze kunnen worden gebruikt voor zowel civiele als militaire toepassingen, bijvoorbeeld om massavernietigingswapens te ontwikkelen of terroristische acties te plegen.

Wat gaat veranderen?

Deze regels worden momenteel bijgewerkt om ze voor nieuwe technologische ontwikkelingen bij te werken. De leden debatteren op dinsdag 16 januari over het verslag en stemmen op woensdag 17 januari. Een van de belangrijkste veranderingen is het voorkomen van misbruik van spionagetechnologieën, die autoritaire regimes zouden kunnen gebruiken om hun eigen mensen te bespioneren, of het nu gaat om het hacken van computers of het onderscheppen van mobiele telefoons. De handelscommissie van het Parlement stelt voor om duidelijke criteria en definities toe te voegen aan de verordening om het recht op privacy, gegevens en vrijheid van vergadering te versterken. De handelscommissie heeft ook andere voorstellen gedaan, zoals het invoeren van gelijkaardige boetes als die voor niet-naleving van de regels in de EU.

Wat zijn producten voor tweeërlei gebruik?

Producten voor tweeërlei gebruik zijn goederen, software of technologieën die kunnen worden gebruikt om massavernietigingswapens te ontwikkelen of die voor militaire doeleinden kunnen worden ingezet in plaats van voor hun oorspronkelijke doel. Voorbeelden zijn kernreactoren, cryogene koeleenheden, explosieven, bewakingssystemen en -apparatuur en chemicaliën die kunnen worden gebruikt als grondstof voor toxische chemicaliën.

Hoe werken de uitvoercontroles?

De EU-verordening bevat basisbeginselen en gemeenschappelijke regels voor de controle op de uitvoer, tussenhandel, doorvoer en overdracht van producten voor tweeërlei gebruik. Naast een gemeenschappelijke EU-lijst van producten voor tweeërlei gebruik, is er ook coördinatie en samenwerking tussen EU-landen om de regels uit te voeren en te handhaven.