Defensie: de EU ter ondersteuning van de ontwikkeling van militaire uitrusting en technologieën 

 
 

Deel deze pagina: 

Defensie: integratie op EU-niveau 

De EU zal voor het eerst geld kunnen uitgeven aan defensie. De EP-leden hebben plannen goedgekeurd om de gezamenlijke ontwikkeling van militaire uitrusting en technologieën te ondersteunen.

Het integreren van defensiebeleid is geen nieuw idee. De Europese Defensiegemeenschap was één van de eerste en meest ambitieuze pogingen in de vroege jaren vijftig om een gezamenlijk Europees leger te vormen. Het mislukken van de ambities voor een gemeenschappelijke verdediging van Europa duurde bijna een halve eeuw.

De afgelopen twee decennia is de overgang naar samenwerking geïntensiveerd en is Pesco, het nieuwste initiatief voor samenwerking op defensiegebied. Voor het eerst kunnen samenwerkingsprojecten op het gebied van defensietechnologie, zoals de ontwikkeling van mariene toezichtsdrones, rechtstreeks door de EU-begroting kan worden gefinancierd.

Op 3 juli keurde het Parlement een voorstel goed over de oprichting van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, waarbij 500 miljoen euro uit de EU-begroting voor 2019-2020 wordt toegewezen om de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe defensietechnologieën- en uitrusting mede te financieren. Voor de volgende EU-langetermijnbegroting van 2021-2027 is een Europees Defensiefonds voorgesteld van € 13 miljard om militaire ontwikkeling en onderzoeksactiviteiten mee te financieren, terwijl een onderzoeksprogramma van 90 miljoen euro voor 2017-2019 al gestart is.

De ontwikkeling van defensieproducten moet worden uitgevoerd door een consortium van ten minste drie bedrijven die in ten minste drie EU-landen zijn gevestigd om in aanmerking te komen voor financiering door het programma, terwijl producten die verboden zijn door het internationale recht zijn uitgesloten van financiering.

In een resolutie in december 2017 over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid verwelkomde het Parlement deze inspanningen om de defensie-uitgaven beter te coördineren en dubbel werk en verspilling tegen te gaan. De resolutie stelt dat “de EU-28 in vergelijking met de VS 40 % uitgeeft aan defensie, maar er slechts in slaagt om 15 % van de capaciteit te genereren die de VS uit dit proces haalt, wat op een zeer groot efficiëntieprobleem duidt."

"Dit eerste Europese programma specifiek gewijd aan industriële defensieprojecten zal de samenwerking vergroten en het concurrentievermogen van de EU-defensie-industrie versterken," zei het Franse EVP-lid  Françoise Grossetête , die de leiding had over de voorstellen via het Parlement, na een deal met de Raad op 22 mei.