Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: strengere EU-regels 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

Interview over witwassen van geld en financiering van terrorisme  

Lees het interview met Krišjānis Kariņš (EVP) en Judith Sargentini (Groenen/EVA) over de nieuwe regels van de EU om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Om de transparantie te vergroten en te reageren op de nieuwe technologische ontwikkelingen, actualiseert de EU haar wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op 18 april stemde het EP over deze vijfde update van de EU-richtlijn. De nieuwe richtlijn moet met name het gebruik van het financiële systeem van de EU voor de financiering van criminele activiteiten voorkomen en de transparantie versterken om grootschalige verdoezeling van kapitaal te voorkomen. We spraken over de nieuwe regels met auteurs van het verslag - Krišjānis Kariņš (EVP, LV) en Judith Sargentini (Groenen/EVA, NL).


Meer transparantie
De nieuwe regels zullen voor meer transparantie zorgen met betrekking tot het eigendom van bedrijven en trusts.Voorheen waren de registers van economische begunstigden van bedrijven alleen toegankelijk voor diegenen die legitieme belangen konden aantonen, zoals journalisten en NGO's. Nu zullen ze voor iedereen toegankelijk zijn. De registers zullen ook met elkaar worden verbonden om de samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken. Nieuwe wetgeving zal er ook voor zorgen dat de begunstigden van trusts in registers komen (die toegankelijk zijn op basis van legitiem belang), evenals bankrekeningen en kluisjes (die toegankelijk zijn voor de overheden van de lidstaten). "Als Europol in de ene lidstaat naar een misdadiger zoekt, kunnen zij zien in welke andere landen deze persoon rekeningen heeft", legt de heer Kariņš uit.

"Het doel is om het zwarte geld buiten het Europese banksysteem te houden. Banken moeten weten wie er achter elk account zit. Er zijn twee problemen met zwart geld. Het ene is dat het de economie vernietigt en het andere is dat het kan gaan om geld waarmee terrorisme gefinancierd wordt ", zegt Kariņš. "We hebben duidelijk gemaakt dat als je niet wilt laten zien wie de eigenaar is, het moeilijk zal zijn om zaken te doen in Europa", zegt Sargentini.

Financieringsbronnen voor terroristen
"Er zijn veel bronnen, maar het geld is vaak afkomstige van illegale activiteiten, van de zwarte markt, van handel in illegale goederen/wapens en van mensensmokkel. Dit geld komt terecht in het Europese bankstelsel en wordt witgewassen", zegt Kariņš. Maar Sargentini herinnert eraan dat "terrorisme kan worden gerealiseerd met een heel klein budget, met name in Europa. Je huurt een auto, of je kunt deze zelfs stelen, en je rijdt in op een menigte mensen, dit kost geen geld."

 

Prepaid-kaarten en crypto-valuta's
De drempel voor het identificeren van de houders van anonieme prepaid-kaarten werd verlaagd naar € 150 (voorheen was dit € 250). Sargentini zegt dat deze verandering erg belangrijk was voor de lidstaten. "Franse autoriteiten hebben er hierop aangedrongen, met het argument dat de huurauto's die werden gebruikt bij aanslagen in Frankrijk, zijn betaald met anonieme kaarten."

Nieuwe regels vereisen dat virtuele valuta - zoals bitcoin -, uitwisselingsplatforms en bewaarderportefeuilleproviders nagaan wie hun klanten zijn, waardoor de anonimiteit die aan dergelijke uitwisselingen is verbonden, wordt beëindigd. "Wij willen dat platformproviders en degenen die bitcoins in de portefeuille beheren, hun klanten moeten kennen net als bijvoorbeeld banken. Het is vrij revolutionair", legt Sargentini uit. (Tot nu toe golden deze regels alleen voor banken, notarissen, casino's, kunsthandelaren etc. Ze worden verplichte entiteiten genoemd en worden verplicht om te controleren waar geld vandaan komt.)

Kariņš legt uit dat eigenaars van crypto-valuta's, deze in euro’s willen omzetten als ze iets willen kopen. "Dat is wanneer de crypto-valuta's het Europese banksysteem binnengaan en op dat moment willen we dat banken vragen wie deze klant is en waar het (virtuele) geld vandaan komt," voegt hij eraan toe.

Burgers en bedrijven
Het doel van de wetgeving is om criminele financiering te voorkomen zonder de normale werking van financiële markten en betalingssystemen, zoals prepaid-betaalpassen, te hinderen. "Het doel is om de criminelen problemen te bezorgen, niet de gewone en eerlijke Europese burgers", zegt Karinš. "We willen mensen niet terug naar contant geld duwen, we willen mensen naar het digitale systeem tillen," voegt Sargentini eraan toe.


Volgende stappen
De definitieve tekst van de richtlijn, waarover het Parlement en de Raad afgelopen december al informeel overeenstemming hebben bereikt, is op 19 april 2018 aangenomen door het Parlement. De bijgewerkte richtlijn treedt drie dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking. Lidstaten hebben dan 18 maanden om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving.