Terrorismebestrijding in de EU 

 
 

Deel deze pagina: 

Beveiligingspatrouille. Foto van Manu Sanchez op Unsplash 

Terrorismebestrijding is één van de prioriteiten van de EU. Ontdek meer over terrorisme in Europa en welke maatregelen de EU heeft genomen.

Terrorisme in Europa

De afgelopen jaren lieten een toename van terroristische dreigingen en aanvallen van gewelddadige jihadistische aard zien, zoals de schietpartij op personeelsleden van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in 2015 in Parijs.

In 2017 werden 62 mensen gedood bij jihadistische terroristische aanslagen in de EU. In 2016 werden 135 doden mensen gedood bij terroristische aanslagen volgens Europol. In 2017 werden veel meer aanvallen verijdeld of mislukten ze, in vergelijking met 2016.

Hier krijgt u een duidelijk beeld van de evolutie van terrorisme in de EU.

Uitleg van EU-acties

EU-maatregelen om nieuwe aanslagen te voorkomen, lopen sterk uiteen: van grondigere controles aan de grenzen van Europa en betere politie- en justitiesamenwerking, tot het afsnijden van de financiering van terrorisme en de aanpak van de georganiseerde misdaad en radicalisering.

U vindt meer over maatregelen voor terrorismebestrijding in de EU in onze infografiek en video's.

Voorstellen van het Parlement

In juli 2017 heeft het Europees Parlement een speciale commissie voor terrorisme opgericht om te bekijken hoe de bestrijding van terrorisme op EU-niveau kan worden verbeterd. De leden van de commissie hebben een verslag opgesteld met concrete maatregelen dat op 12 december in de plenaire vergadering werd goedgekeurd. In het verslag vragen zij de Commissie om deze voorstellen op te nemen in nieuwe wetgeving.

Lees meer over de nieuwe maatregelen voorgesteld door de leden.