Openbare hoorzitting voor eerste Burgerinitiatief ‘Het recht op water’ 

 
 

Deel deze pagina: 

Is er water van goede kwaliteit voor iedereen? ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH  

Het Europees Parlement houdt zijn eerste officiële hoorzitting voor een Europees burgerinitiatief. Dit initiatief heeft als titel: 'Water is een mensenrecht,' en richt zich op een universele toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen en verzet zich tegen de liberalisering van waterdiensten. De hoorzitting zal worden gehouden op maandag van 15:00 tot 18:30 uur. U kunt de hoorzitting rechtstreeks volgen.

Het initiatief 'Water is een mensenrecht' heeft als doel om ervoor te zorgen dat de EU-regeringen alle burgers voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen bieden en dat deze diensten niet onderworpen worden aan regels van de interne markt. De initiatiefnemers hebben 1.884.790 handtekeningen verzameld .


De hoorzitting in het Parlement wordt georganiseerd door de milieucommissie in samenwerking met de commissies verzoekschriften, interne markt en ontwikkelingssamenwerking. De organisatoren van het initiatief zullen hun doelstellingen presenteren aan leden van het EP en aan Commissievicevoorzitter Šefčovič .


Wat is het burgerinitiatief?


Het burgerinitiatief houdt in dat 1 miljoen inwoners van de EU uit ten minste een vierde van de lidstaten de Europese Commissie kunnen vragen nieuwe wetten voor te stellen op gebieden die binnen haar bevoegdheid vallen. Een burgerinitiatief wordt georganiseerd door een burgercomité van minstens 7 EU-inwoners uit ten minste 7 verschillende lidstaten. Dit comité heeft 1 jaar de tijd om de nodige steun bijeen te krijgen. De verzamelde handtekeningen moeten gecertificeerd worden door de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat. Organisatoren van succesvolle initiatieven kunnen deelnemen aan de hoorzitting die door het Europees Parlement georganiseerd wordt. De Commissie krijgt 3 maanden om het initiatief te onderzoeken en beslist wat er mee gebeurt.


Eerste resultaten van het burgerinitiatief


Afgelopen maandag werden de eerste resultaten van een studie naar het burgerinitiatief behandeld in de commissie Verzoekschriften. Het initiatief wordt over het algemeen als een succes gezien. Er zijn echter nog wel verbeteringen mogelijk, zo was er kritiek op het feit dat elke lidstaat andere gegevens vraagt van de burgers die een initiatief willen ondertekenen.


Er werd voorgesteld om een interactieve website in het leven te roepen waar mensen ideeën kunnen uitwisselen over mogelijke burgerinitiatieven en medestanders in andere lidstaten kunnen vinden om een initiatief te starten.