De Aziatische hoornaar werd voor het eerst in Frankrijk gesignaleerd in 2004. Het beestje valt mensen en inheemse honingbijen aan ©BELGAIMAGE/Science 

Biodiversiteit en ecosystemen in Europa worden blootgesteld aan bedreigingen en één van de ergste bedreigingen vormen planten en dieren afkomstig uit andere delen van de wereld of Europa. "Invasieve exoten zijn de tweede belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit, na habitatverlies en ze zijn ook erkend als een belangrijke oorzaak van het uitsterven van soorten", legt rapporteur Pavel Poc uit. Het EP keurde op woensdag 16 april nieuwe regels goed om deze ‘invasieve exoten’ aan te pakken.

Door globalisering en gemakkelijk internationaal vervoer worden planten en dieren gemakkelijk verspreid naar gebieden waar ze niet vandaan komen. Sommige van deze vreemde of niet- inheemse soorten zijn onschadelijk voor de mens maar kunnen de lokale dieren en planten bedreigen en daarmee ook de biodiversiteit en ecosystemen.


De rapporteur die het verslag door het EP loodste, de Tsjechische sociaaldemocraat Pavel Poc, zei over zijn verslag: "De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat nieuwe invasieve uitheemse soorten de EU binnenkomen en ze moeten er toe bijdragen om beter om te gaan met de uiheemse soorten die wij al in Europa hebben. Invasieve uitheemse soorten kosten de Unie naar schatting minstens € 12 miljard per jaar en de schadekosten blijven stijgen."


Een lijst van invasieve uitheemse soorten die schadelijk kunnen zijn, zal worden opgesteld en de soorten op deze lijst mogen niet worden ingevoerd, aangeboden, gehouden, geteeld, vervoerd of in het milieu worden losgelaten.


“De inspanningen om de invloed van de invasieve uitheemse soorten te beperken, zal op coherente wijze in de lidstaten gebeuren, betrekking hebben op de gehele EU en beter worden gecoördineerd wat de complete doeltreffendheid zal verbeteren,” verklaarde Poc.


Sommige van deze soorten kunnen ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen omdat ze gezondheidsproblemen zoals astma of allergieën kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn ze potentiële dragers van verschillende ziekten zoals de dengue koorts die door de Aziatische tijgermug wordt overgebracht. Deze ziekte ontstond in Europa in 1979 door een zending van goederen uit China.