Hoofd UNRWA over humanitaire crisis Gaza: "We hebben het in wezen over een tijdbom" 

 
 
Pierre Krähenbühl, Commissaris-Generaal van de UNRWA 

Pierre Krähenbühl, het hoofd van UNRWA, het VN-agentschap dat verantwoordelijk is voor het verlenen van bijstand aan vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië en de Palestijnse gebieden, sprak op 2 maart de commissie Buitenlandse zaken toe. Tijdens zijn bezoek vroegen wij hem naar de gevolgen van de vijandelijkheden in Gaza en Syrië op de activiteiten van de UNRWA.

Het conflict blijft in Syrië blijft woeden. Welke invloed heeft dat op de naar schatting 480.000 Palestijnse vluchtelingen in het land?


We hebben te maken met één van de meest ernstige conflicten in humanitaire termen. Er waren oorspronkelijk rond 560.000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Meer dan 60% van hen zijn ontheemd; velen van hen intern in Syrië en tienduizenden zijn gevlucht naar de buurlanden en daarbuiten. Momenteel is 95% van de Palestijnse vluchtelingen in Syrië volledig afhankelijk van de hulp terwijl zij historisch eerder zelfvoorzienend waren. In Syrië je hebt nu een andere generatie Palestijnen, die met het trauma van een verloren identiteit, onteigening en verplaatsing leven.


Wat is nu zes maanden na het conflict van afgelopen zomer in Gaza de situatie?


Er is een bevolking die jaren heeft geleefd met een door Israël opgelegde blokkade die heeft geleid tot massale werkloosheid en geen bewegingsvrijheid. Meer dan 45% van de inwoners van Gaza is werkloos en 65% van de jongeren is werkloos. In wezen hebben we het over een tijdbom. Als mensen geen uitzicht hebben op een toekomst en afgelopen zomer een conflict hebt meegemaakt met 1.500 gedode mensen en 3.000 gewonde kinderen, heb je gevolgen die voor mensen verwoestend zijn.


Wat moet worden gedaan om het lot van de naar schatting 1,3 miljoen vluchtelingen in Gaza aan te pakken?


De donoren moeten de toezeggingen nakomen die tijdens de conferentie van Caïro zijn gedaan maar we moeten ook politieke actie ondernemen om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken, in het bijzonder de bezetting en de blokkade zelf.


Welke invloed hebben de recente crises in het Midden-Oosten op de financiële situatie van de UNRWA gehad?


Met de conflicten in Gaza en Syrië, en de voortdurende bezetting, worden steeds meer mensen afhankelijk van de UNRWA. De druk op de levering van onze diensten stijgt. Aangezien de regio onstabieler wordt - met risico's op radicalisering - is UNRWA één van de betrouwbare en stabiele actoren in de regio.


In juni 2014 hebben de EU en UNRWA een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarmee een EU-bijdrage van ongeveer € 246 miljoen tot 2016 werd voorzien. Welk verschil heeft de EU-bijdrage gemaakt?


De steun van de EU heeft is absoluut belangrijk geweest, maar we zullen de EU blijven benaderen om te zien hoe dit verder kan worden versterkt. Europa is een belangrijke actor vanwege haar aandacht voor mensenrechten en bezorgdheid voor de menselijke waardigheid.


De UNRWA werd in 1949 opgericht. In de periode 2007-2013 werd 57% van de reguliere UNRWA-begroting verstrekt door de EU en haar lidstaten. Meer over het partnerschap tussen de EU en UNRWA kunt u hier vinden.


Klik hier voor het laatste nieuws van het Europees Parlement.