Interview met Michael O'Flaherty,  

De bescherming van grondrechten is één van de kernwaarden van de EU. Deze heeft echter te maken met constante uitdagingen, van zorg over gegevensbescherming, tot mogelijk falen om de menselijke waardigheid in de context van migratie te respecteren. Op maandag 25 januari presenteerde de directeur van het Bureau voor de grondrechten van de EU, Michael O'Flaherty, in de commissie Burgerlijke vrijheden een verslag over grootschalig afluisteren en de privacy van de burger. Wij spraken met hem.

Hoe kan het Bureau voor de grondrechten Europese burgers helpen?

Het Bureau voor de grondrechten is er om advies en ondersteuning te bieden, zodat politici beleid kunnen maken en beslissingen nemen die compatibel zijn met de grondrechten in Europa. We geven advies over rechten van mensen evenals juridisch advies, bewustmaking en  programma's voor capaciteitsopbouw voor de Europese instellingen en de lidstaten.


Het is belangrijk dat wat we doen een verschil maakt voor een persoon op straat. Daarom kom ik bijvoorbeeld net terug van een bezoek aan vluchtelingenhotspots.


Er bestaat momenteel veel discussie over de grondrechten: door de genomen veiligheidsmaatregelen voor terrorismebestrijding maar ook als gevolg van de recente ontwikkelingen in een aantal lidstaten. Denkt u dat de grondrechten in Europa worden bedreigd?

Grondrechten worden altijd bedreigd. Hoe groter de veiligheidsrisico's, hoe groter de verleiding om rechten te beperken, door niet te erkennen dat een sterke infrastructuur van rechten de ene kant van de medaille van een sterke en gezonde samenleving is. Dat betekent niet dat alle rechten van de mens volledig moeten worden gewaarborgd, zonder ooit enige beperkingen of beperkingen. De uitdaging voor de lidstaten is om ervoor te zorgen dat de beperkingen de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit in acht nemen.Wij helpen met betrekking tot dergelijke kwesties met de ontwikkeling van deskundig advies, zoals het recente verslag over de relatie van grondrechten en afluisteren.


Hoe kan uw bureau helpen bij de migratiecrisis?

Wij werken zeer nauw samen met de EU-agentschappen aan de frontlinie, zoals Frontex. Wij ondersteunen hen in de opleiding van hun ambtenaren en in het ontwikkelen van methoden en protocollen rond zeer gevoelige zaken zoals het nemen van vingerafdrukken van asielzoekers. Wij rapporteren maandelijks publiekelijk over de werkelijke situatie in negen lidstaten die het diepste zijn getroffen door de crisis. We vestigen ook de aandacht op de gevolgen van de crisis voor de grondrechten van mensen die leven in gemeenschappen - zoals op de Griekse eilanden - die zijn getroffen door de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar.