Vluchtelingencrisis: “Hervestiging is onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht” 

 
 

Deel deze pagina: 

Syrische vluchtelingen in Griekenland © UNHCR/Achilleas Zavallis 

De situatie van migranten die hun leven wagen door de Middellandse Zee over te steken, heeft Europa de afgelopen jaren in de kern geraakt.

Met frontlinielanden zoals Griekenland en Italië, is hervestiging een instrument in het leven geroepen om de last te verdelen. Voorafgaand aan een deadline in september voor de hervestiging van 160.000 asielzoekers van Griekenland en Italië naar andere EU-landen, beschuldigen de leden in een debat op 16 mei de nationale overheden niet genoeg te doen.

Tegen de achtergrond van een stijging van aankomsten via zee in de zomer van 2015 heeft de EU twee noodmaatregelen ingevoerd om 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië te hervestigen. Op 11 mei hadden slechts 18.418 asielzoekers in een andere lidstaat onderdak gekregen. De leden bekritiseerden vandaag de lidstaten voor het niet op volgen van hun verplichtingen. Zij lieten verder weten dat enkel hervestiging de crisis niet zal oplossen.

Jeroen Lenaers (EVP, Nederland) merkt op dat de afwezigheid van de Raad tijdens het debat “beschamend” was en voegde eraan toe: “Ik ben nooit voor de verplichte quota geweest maar de afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien dat het vrijwillige systeem niet werkt."

Helga Stevens (ECR, België) zei dat het onterecht is om de noordelijke Europese landen als schuldige aan te wijzen: "Griekenland en Italië zijn niet in staat om de instroom van vluchtelingen te organiseren." Ze merkte ook op dat de Dublin-regels, die bepalen welk land verantwoordelijk is voor de verwerking van asielaanvragen, niet worden gerespecteerd.


“Een schandalig gebrek aan politieke wil”

Angelika Mlinar (ALDE, Oostenrijk) zei: "Het gaat niet om vermogen, maar om wilskracht. Het is hoog tijd voor de lidstaten om de afspraken die zij zijn aangegaan, na te komen." Zij vergeleek verder de inspanningen die de EU levert met die van landen als Jordanië, Libanon en Turkije, waar miljoenen vluchtelingen worden gehuisvest.

Cécile Kyenge (S&D, Italië) wees er op dat slechts twee lidstaten (Malta en Finland) op de goede weg zijn om hun verplichtingen na te komen en vroeg de Commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, wat na de deadline van september gaat gebeuren. Hij zei dat als de lidstaten de hervestiging niet gauw opvoeren, de Commissie niet zal aarzelen om inbreukprocedures te openen.

Ska Keller (De Groenen/EVA Duitsland) verwelkomde de belofte van de Commissie om actie te ondernemen tegen de lidstaten: "Het is geen kwestie van capaciteit, het gaat alleen maar om een schandalig gebrek aan politieke wil. We hebben het over mensen die oorlog en vervolging ontvluchtten, en niet-begeleide kinderen die alleen in overbevolkte kampen worden gelaten." Vorig jaar hebben 63.300 niet-begeleide minderjarigen om internationale bescherming in de EU gevraagd, 57% van de aanvragen vonden in Duitsland plaats.

"Hervestiging alleen is niet genoeg"

Een aantal leden wees er op dat hervestiging alleen de migratiecrisis in Europa niet kan oplossen. Keller merkte op dat “een goed Dublin-systeem, gemeenschappelijke regels en juridische wegen ook nodig zijn. Kyenge zei: "We hebben een beleid nodig om veilige en legale migratiekanalen te kunnen bieden, evenals integratiebeleid in de gastlanden." Mlinar beklaagde ook de afwezigheid van "een goed EU-asielstelsel".

Barbara Spinelli (GUE/NGL, Italië) riep ook op tot meer inspanningen dan alleen hervestiging: "Wat Italië betreft, waren er in 2015 en 2016 5.049 Dublin-overdrachten en 3.936 hervestigingen. Met andere woorden, meer mensen werden daadwerkelijk naar Italië teruggestuurd dan naar elders overgedragen.”

"Beloning van crimineel gedrag"

De leden waren ook kritisch op de rol van mensenhandelaars en smokkelaars. Stevens zei: "Elke asielzoeker die illegaal door gebruik van mensenhandelaren komt, moet worden teruggestuurd naar een veilige plaats in de regio van herkomst." Auke Zijlstra (ENF, Nederland) gaf de schuld aan "ngo’s die met mensenhandelaren samenwerken." Hij zei verder: "We moeten deze migranten niet hervestigen omdat we dan gewoon crimineel gedrag belonen."

Sommige leden waren kritisch wat betreft migratie in het algemeen. Zoltán Balczó (niet-fractiegebonden, Hongarije) noemde binnenlandse migratie "een gevaar voor de cultuur en identiteit van Europa". Raymond Finch (EFDD, Verenigd Koninkrijk) zei dat het antwoord van de EU op de migratiecrisis de toekomst van de Unie zal definiëren: "Ik verzoek u om te kijken naar het eigenbelang van uw volkeren en naties."

"Onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht"

Na afloop van het debat kwam Commissaris Avramopoulos terug op opmerkingen van leden over de noodzaak van solidariteit: "Hervestiging wordt vaak teruggebracht tot cijfers maar we moeten niet vergeten dat we het hebben over mensen die bescherming nodig hebben. Het is onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk en op een beheersbare manier voor de EU, deze bescherming krijgen."

Op donderdag 18 mei werd een resolutie over het laten slagen van herplaatsing aangenomen.

Lees ook ons artikel over het antwoord van de EU op de migratiecrisis.