Mensenrechten: Europeanen willen dat de EU meer doet om vrede in de wereld te bevorderen 

 
 

Deel deze pagina: 

Europeanen willen dat de EU meer ingrijpt in de bevordering van democratie en vrede in de wereld, volgens een recente Eurobarometer-enquête. Hoe draagt ​​het Parlement hier aan bij?

De meeste Europeanen willen dat de EU meer doet om vrede in de wereld te bevorderen 

Volgens een recente Eurobarometer-enquête  wil 73% van de Europeanen dat de EU meer doet om de democratie en vrede in de wereld te bevorderen. In een andere studie zei 57% van de Europeanen dat het EP de bescherming van de mensenrechten als een prioriteit moet verdedigen.

Respect voor de mensenrechten, deel van het DNA van de EU?


Bijna de helft van de Europeanen beschouwt vrede (46%) en mensenrechten (43%) als hun belangrijkste waarden. Zij geloven ook dat vrede, mensenrechten en democratie de waarden vormen die de EU het best vertegenwoordigen.

Hoe Parlement mensenrechten en democratie steunt

Het Europees Parlement signaleert en veroordeelt schendingen van de mensenrechten over de hele wereld door middel van verklaringen, debatten, verslagen en urgentie-resoluties. Leden ondersteunen ook mensenrechtenverdedigers via het Sacharovprijsnetwerk en de Sacharovprijs voor vrijheid van denken.


Het Europees Parlement draagt ook bij aan de bepaling van mensenrechtenactiviteiten van de EU en onderzoekt de uitvoering hiervan.

De EU-handels- en samenwerkingsovereenkomsten bevatten ook een clausule waarin de partijen worden verzocht de mensenrechten te eerbiedigen. Leden kunnen bijvoorbeeld derde landen vragen om hun situatie op het gebied van de mensenrechten te verbeteren, alvorens toestemming te verlenen.

Het Parlement steunt democratie over de hele wereld door middel van verkiezingswaarnemingsmissies, het verlenen van bijstand om de parlementaire capaciteit van derde landen te versterken en door programma's zoals het leiderschapsprogramma voor jonge politici.


Wilt u meer weten?


Zie onze pagina over mensenrechten voor meer informatie.