Het antwoord van de EU op de migratiecrisis 

 
 

Deel deze pagina: 

De Griekse kustwacht nadert een boot met Syrische vluchtelingen © UNHCR/Andrew McConnell 

De migratiecrisis heeft de tekortkomingen in het asielstelsel van Europa blootgelegd en de EU tot actie genood. Lees verder over het antwoord van het Parlement op de crisis.

In 2015 waren er 1,83 miljoen illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de EU. Hoewel dit aantal in 2018 daalde tot 150.114, heeft het Parlement een aantal voorstellen gedaan om de tekortkomingen in het asielbeleid van de EU te verhelpen: van de hervorming van het asielstelsel, tot de versterking van de buitengrenzen, het efficiënter maken van het terugkeerbeleid en het bevorderen van de integratie van vluchtelingen.
 
Versterking van het asielbeleid en verdeling van verantwoordelijkheid tussen EU-landen

Het hart van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid vormt de Dublinverordening die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de verwerking van een asielaanvraag, over het algemeen het eerste EU-land waar de aanvrager de EU is binnengekomen. Het Dublinsysteem heeft ertoe geleid dat grenslanden zoals Italië en Griekenland de grootste last van de migratiecrisis dragen.

Naast een grote hervorming van het Dublin-systeem heeft het Europees Parlement verzocht om grenscontroles te versterken en de middelen van lidstaten om mensen die Europa binnenkomen op te sporen, te verbeteren. De leden willen ook duidelijke Europese regels om legale migranten van vluchtelingen te onderscheiden, om een eerlijke en gelijke behandeling van asielzoekers te waarborgen en ervoor te zorgen dat elke lidstaat een eerlijk aandeel draagt ​​bij het oplossen van het probleem (bijvoorbeeld door deel te nemen aan de hervestiging van vluchtelingen).

Lees onze pagina over het versterken van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid.

Beveiliging van de buitengrenzen van de EU en het beheer van migratiestromen

De vluchtelingencrisis legde grote druk op de nationale grensautoriteiten. Het Parlement dringt aan op versterking van bureau voor grensbewaking van de EU, Frontex. In december 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe Europese grens- en kuswacht voorgesteld om het beheer en de veiligheid van de buitengrenzen van de EU te versterken en de nationale grensbewakers te ondersteunen. Het nieuwe agentschap is in oktober 2016 gestart. Er zijn plannen om het agentschap tegen 2027 met een permanent korps van 10.000 grenswachten te versterken.

De leden hebben ook een voorstel geformuleerd om het huidige Europese Ondersteuningsbureau voor Asiel te versterken, dat het EU-agentschap voor Asiel wordt.

Naast de overeenkomst tussen de EU en Turkije van maart 2016 om alle illegale migranten die via Turkije naar Griekenland zijn gereisd, terug te laten keren, neemt de EU ook maatregelen om het terugkeerbeleid efficiënter te maken.

De leden willen verder dat de EU een langetermijnstrategie vaststelt om de oorzaken van migratie aan te pakken.

Lees onze pagina over EU-grenscontrole en migratiebeheer.

Bevordering van de integratie van vluchtelingen in Europa

De EU neemt ook maatregelen om migranten te helpen integreren in samenlevingen in hun nieuwe thuislanden. De leden buigen zich momenteel over een gedetailleerd actieplan voor migratie, voorgesteld door de Commissie.

Het Parlement heeft gevraagd om meer financiering voor programma's om nieuwe kansen te creëren, zoals banen en onderwijs voor kwetsbare groepen en vluchtelingen in het bijzonder. De leden hebben ook benadrukt dat kleine ondernemers steun moeten krijgen en dat het aannemen van migranten moet worden aangemoedigd.

Lees onze pagina over de integratie van vluchtelingen in Europa.