Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers 

 
 

Deel deze pagina: 

Het record aantal migranten en vluchtelingen die in 2015 en 2016 de EU instroomden, is afgenomen. Bekijk de nieuwste feiten en cijfers over migratie en asiel in onze infografiek.

De komst van meer dan een miljoen asielzoekers en migranten naar Europa bracht in 2015 ernstige tekortkomingen aan het licht in het asielstelsel van de EU. Om de migratiecrisis te verhelpen, heeft het Parlement gewerkt aan voorstellen om een ​​rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid te ontwikkelen. Ontdek relevante gegevens over de Europese migratiecrisis, wie de migranten zijn, wat de EU doet om de situatie beheersbaar te maken en over de financiële gevolgen.


Wat is een vluchteling en een asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is.


Vluchtelingen
zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben.


Momenteel moeten de onderdanen van derde landen om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.


Asielbeslissingen in de EU

In 2018 waren er 634.700 aanvragen voor internationale bescherming in de EU, plus Noorwegen en Zwitserland. Dit in vergelijking met 728.470 applicaties in 2017 en bijna 1,3 miljoen in 2016.


In 2018 hebben EU-landen bescherming verleend aan zo'n 333.400 asielzoekers, bijna 40% minder dan in 2017. Bijna een op de drie (29%) daarvan was afkomstig uit Syrië, de andere twee landen in de top drie waren Afghanistan (16%) en Irak (7%). Zo'n 70% van de 96.100 Syrische burgers die internationale bescherming genieten in de EU, ontving deze bescherming in Duitsland.

Situatie in de Middellandse Zee

Het EU-grensbewakingsagentschap, verzamelt gegevens over het illegaal oversteken van de buitengrenzen van de EU. Deze gegevens worden door de nationale autoriteiten geregistreerd. In 2015 en 2016 werden meer dan 2,3 miljoen illegale grensovergangen gedetecteerd. In 2018 zakte het totale aantal illegale grensovergangen naar de EU tot 150.114, het laagste niveau in vijf jaar en 92% onder de piek van de migratiecrisis in 2015.


Iemand kan meerdere keren een grens oversteken, waardoor het aantal mensen dat naar Europa is gekomen lager ligt. Niettemin hebben de EU-landen onder druk gestaan.


In 2018 werd 471.155 mensen toegang geweigerd aan de buitengrenzen van de EU. Vanaf 18 juni 2019 hebben meer dan 24.000 mensen hun leven gewaagd om Europa via zee te bereiken, waarvan meer dan 550 mensen gevreesd wordt te zijn verdronken. 116.647 mensen bereikten Europa over zee in 2018, vergeleken met meer dan een miljoen in 2015. De overtocht op de Middellandse Zee bleef echter gevaarlijk, met 2.277 doden of vermisten in 2018, in vergelijking met 3.139 een jaar eerder.


Migranten illegaal in de EU aanwezig

In 2015 bleken 2,2 miljoen mensen illegaal in de EU te verblijven. In 2018 was het aantal gedaald tot iets meer dan 600.000. ‘Onwettig aanwezig zijn’ kan betekenen dat een persoon niet goed is geregistreerd of dat hij of zij de lidstaat die verantwoordelijk is voor het verwerken van het asielverzoek heeft verlaten. Dit zijn op zich geen redenen om de EU te moeten verlaten.


Wat EU-burgers denken

Migratie is jarenlang een prioriteit van de EU geweest. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de crisis te beheren en het asielstelsel te verbeteren. Volgens de resultaten van een Eurobarometer-enquête uitgebracht in mei 2018, wil 72% van de Europeanen dat de EU meer ingrijpt als het gaat om immigratie.


Begrotingskwesties

De Europese Unie heeft haar financiering voor het migratie-, asiel- en integratiebeleid aanzienlijk verhoogd als gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015. In de komende onderhandelingen over de EU-begroting voor na 2020 zal het Parlement oproepen tot aanvullende financiering voor migratie.


Volgens het vluchtelingenagentschap van de VN werden in 2018 gemiddeld 37.000 mensen gedwongen hun huis te ontvluchten. De landen die het grootste aantal vluchtelingen opvangen zijn Turkije, Pakistan, Uganda, Sudan en Duitsland. Slechts 16% van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelde landen.


Over de hele wereld heeft het aantal mensen dat vervolging, conflicten en geweld ontvlucht, voor de allereerste keer 70 miljoen bereikt. Dit cijfer staat gelijk aan als elke man, vrouw en kind in het VK en Ierland van huis zou worden gedwongen. Kinderen maken ongeveer de helft van de vluchtelingenpopulatie in de wereld op.


Bekijk onze infografiek hierboven voor de meest recente Eurostat-cijfers over asielaanvragen in de EU en cijfers van het vluchtelingagentschap van de VN van het aantal vluchtelingen in EU-landen.