Migratie in Europa 

 
 

Deel deze pagina: 

Afghanen trotseren ruwe zeeën van Turkije naar Lesbos, Griekenland.©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Migratie gaat over uitdagingen en kansen voor Europa. Leer hoe de EU zich bezighoudt met immigratie, asiel en de migratiecrisis.

De toename van migratie naar Europa vraagt om een reactie van de EU op meerdere niveaus. Ten eerste om beleid voor zowel legale als illegale immigratie, ten tweede om algemene EU-regels inzake asiel. De huidige migratiecrisis heeft ook geleid tot de nood aan aanvullende acties en hervormingen om de veiligheid van de grenzen en een eerlijkere verdeling van asielzoekers tussen EU-landen te waarborgen.

Europees immigratiebeleid


Het immigratiebeleid op Europees niveau behandelt zowel legale als illegale immigratie. Met betrekking tot de legale immigratie besluit de EU over voorwaarden voor legale binnenkomst en verblijf. De lidstaten behouden het recht om besluiten te nemen over toelatingsvolumes voor mensen uit derde landen die werk willen zoeken.

De Europese Unie pakt illegale immigratie voornamelijk aan door middel van een terugkeerbeleid dat de grondrechten eerbiedigt. Wat integratie betreft, bestaat er geen harmonisatie van de nationale wetgevingen. De EU kan echter een ondersteunende rol spelen, vooral financieel.

Het Europees Parlement is actief betrokken bij de goedkeuring van nieuwe wetgeving over illegale en legale immigratie. Het Parlement is een volledige medewetgever, samen met de Raad die de lidstaten vertegenwoordigt over deze aangelegenheden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.

Voor meer informatie, lees verder over Europees immigratiebeleid.

Europees asielbeleid

Sinds 1999 werkt de EU aan het opzetten van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Om te functioneren, moet dit gemeenschappelijke systeem beschikken over:
• consistente regels voor de toekenning van de vluchtelingenstatus in alle lidstaten
• een mechanisme om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielverzoek
• standaarden voor opvangcondities
• partnerschappen en samenwerking met derde landen

Sinds 2005 beslist het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad van de EU over asielgerelateerde wetgeving.

Lees meer over het Europees asielbeleid.

De migratiecrisis

De huidige migratiecrisis is de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog. In 2015 en 2016 alleen hebben meer dan 2,5 miljoen mensen in de EU asiel aangevraagd In het eerste halfjaar van 2017 hebben meer dan 2.030 mensen hun leven in de Middellandse Zee verloren. In 2015 en 2016 werden meer dan 2,3 miljoen illegale grensoverschrijdingen gedetecteerd door Frontex, het grensbewakingsagentschap van de EU.

De crisis heeft de tekortkomingen in het Europees migratiesysteem blootgelegd. Het Parlement en de EU hebben geprobeerd dit te bestrijden door de Europese asielregels te hervormen en een eerlijker systeem te creëren voor het verspreiden van asielzoekers tussen EU-landen, de versterking van de grenscontroles van de EU en de aanpak van illegale immigratie.

Kom meer te weten over de migratiecrisis in Europa.