EP gastheer van vierde Europees Parlement van mensen met een handicap 

 
 

Het Europees Parlement steunt de volledige participatie van gehandicapten in de samenleving en is gastheer van het vierde Europees Parlement van personen met een handicap op 6 december.

Het evenement wordt georganiseerd door het Europees Parlement in samenwerking met het Europees Gehandicaptenforum.

Voorafgaand aan het evenement zei EP-Voorzitter Antonio Tajani: "Ons engagement om het leven van mensen met een handicap te verbeteren, is gebaseerd op onze waarden als Europeanen, inclusief onze gehechtheid aan vrijheid, gelijkheid en inclusie van alle individuen in de samenleving. Deze waarden moeten worden vertaald in concrete acties, om iedereen in staat te stellen een onafhankelijk leven te leiden en om ervoor te zorgen dat iedereen in onze samenleving mee kan doen."

De bijeenkomst brengt meer dan 600 activisten en afgevaardigden van organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen uit heel Europa bijeen. Zij zullen samen met EP-leden en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen de deelname van personen met een handicap aan het politieke en openbare leven, inclusief hun stemrecht, de Europese strategie voor mensen met een handicap 2020-2030 en de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bespreken.


Het evenement wordt geopend door EP-voorzitter Antonio Tajani en de Voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum, Yannis Vardakastanis.

Het start om 10.00 uur en wordt live uitgezonden. Het programma vindt u hier.

Europese strategie voor mensen met een handicap

Bijna één op de zes in de mensen in de EU van vijftien jaar en ouder leeft met een handicap en de verwachting is dat het aantal zal stijgen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Mensen met een handicap hebben nog steeds te maken met discriminatie, vooroordelen en barrières die hun deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt ondermijnen. Het armoedepercentage onder gehandicapten is 70% hoger dan het gemiddelde aangezien deze groep te maken heeft met extra uitgaven, lagere inkomens en hogere werkloosheid.

De algemene doelstelling van de Europese strategie voor mensen met een handicap is het creëren van een Europa zonder belemmeringen voor gehandicapten. Dit omvat de bevordering van toegankelijkheid, participatie en gelijkheid op alle gebieden van het leven, hogere arbeidsdeelname en inclusief onderwijs, alsmede sociale bescherming en noodzakelijke gezondheidsdiensten.

Op donderdag 30 november nam het Parlement een initiatiefverslag van Helga Stevens (ECR, BE) aan dat de uitvoering evalueert van de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020.

"Handicaps komen voor in alle delen van de samenleving en dat is iets wat overheden en mensen vaak niet beseffen," zegt Stevens in ons video-interview waarin ze uitlegt dat beleid voor gehandicapten niet kan worden beperkt tot een kwestie voor sociale zaken.

 

Verdrag van de Verenigde Naties

De in 2010 aangenomen strategie is het belangrijkste instrument voor de implementatie op EU-niveau van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap, een juridisch bindend mensenrechtenverdrag. De doelstelling van het Verdrag  is dat mensen met een handicap volledig van hun rechten moeten kunnen genieten.

De EU en de lidstaten moeten de doelstellingen  van het VN-Verdrag gezamenlijk uitvoeren: alle bestaande en toekomstige EU-wetgeving moet in overeenstemming zijn met het Verdrag.


Aanbevelingen van het Parlement

In het verslag benadrukken de leden dat personen met een handicap recht hebben op gelijke behandeling en autonomie maar dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen zodat zij ten volle van hun rechten kunnen genieten en hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Ze pleiten ook voor de snelle goedkeuring van verdere regels, zoals de Europese toegankelijkheidswet.

In haar verslag beveelt Stevens verplichte eisen aan met betrekking tot de toegankelijkheid van openbare ruimtes en minimumpercentages voor de arbeidsdeelname van personen met een handicap in de publieke en private sector. Daarnaast moeten maatregelen om inclusief onderwijs te garanderen, met inbegrip van de toegankelijkheid tot EU-initiatieven zoals Erasmus +, worden genomen. Het alarmnummer 112 moet ook volledig toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Ze vraagt ook met nadruk om aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen met een handicap.