De strijd van het Parlement voor mensenrechten en democratie 

 
 

Vandaag viert de wereld de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Lees verder over hoe het EP de mensenrechten steunt in Tunesië en op andere plekken in de wereld.

Op 10 december herdenkt de internationale gemeenschap de verjaardag van de adoptie van de  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948.

"Ik denk dat de definitieve rol van de EU erin bestaat de strijd door te zetten en de solidariteit te tonen die nodig is om de uitdaging te winnen overal mensenrechten te hebben," zegt Pier Antonio Panzeri, voorzitter van de subcommissie Mensenrechten.

Bekijk de video om te zien hoe het Europees Parlement landen als Tunesië ondersteunt bij hun voortdurende inspanningen voor democratie.

Mensenrechten behoren tot de belangrijkste prioriteiten van het Europees Parlement (klik hier meer informatie over het werk van het EP). Mensenrechten betekenen ook veel voor de Europese bevolking: bijna de helft van alle Europeanen beschouwt vrede (46%) en mensenrechten (43%) als hun belangrijkste waarden. Ze denken verder dat vrede, mensenrechten en democratie de waarden zijn die de EU het best vertegenwoordigen.

Mensenrechten in de plenaire vergadering van december

Op 13 december stemmen de leden over het verslag waarin het jaarlijkse mensenrechtenrapport van de EU wordt beoordeeld. In het verslag uiten de leden diepe zorg over de achteruitgang van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat.

Verder reikt het Parlement tijdens de plenaire vergadering in december de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2017 uit aan de vertegenwoordigers van de Democratische Oppositie van Venezuela. Daarnaast wordt, zoals elke maand, een debat over mensenrechtenschendingen gehouden, met inbegrip van de situatie van de Rohingya en de vrouwen die vervolgd worden in El Salvador voor het hebben gehad van een miskraam.

Volg de plenaire vergadering live.