EU-strategie voor minder plastic afval: meer recycling, verbod op microplastics 

 
 

Deel deze pagina: 

De EU wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 kunnen worden gerecycled. Het EP bespreekt al een verbod op bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Goedkoop en duurzaam: plastic wordt op grote schaal gebruikt in onze economie maar de stijgende populariteit gaat gepaard met groeiende hoeveelheden plastic afval en zwerfvuil met impact op de natuur en de gezondheid.

Jaarlijks wordt ongeveer 26 miljoen ton kunststofafval in de EU geproduceerd waarvan minder dan 30% wordt ingezameld voor recycling. De rest gaat naar de vuilstort, wordt verbrand of belandt op straat of in de natuur.

In een poging de plasticvervuiling aan te pakken, heeft de Commissie in januari een strategie aangenomen om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen tegen 2030 kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Verder moet het verbruik van plastic voor eenmalig gebruik en het gebruik van microplastics worden verminderd.

Microplastics 
  • minuscule deeltjes kunststof ( kleiner dan 5 milimeter) 
  • kunnen onopzettelijk gevormd worden door de slijtage van grotere stukken plastic zoals synthetisch textiel 
  • kunnen worden geproduceerd om toegevoegd te worden aan producten zoals gezichts- of lichaamsscrubs: sommige lidstaten hebben dit al verboden 

In een een verslag opgesteld door Mark Demesmaeker (ECR, BE) dat op 13 september werd aangenomen, wordt opgeroepen tot een verbod op opzettelijk toegevoegde microplastics in cosmetica, producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakproducten tegen 2020. Verder wordt in het verslag een minimumgehalte aan gerecycled materiaal voogesteld voor bepaalde kunststofproducten die op de EU-markt worden gebracht en kwaliteitsnormen voor gerecycleerde kunststoffen. In het verslag wordt ook voorgesteld minimumeisen vast te stellen in productwetgeving om het vrijkomen van microplastics bij de bron aanzienlijk te verminderen,vooral voor textiel, banden, verf en sigarettenpeuken;

"Tot nu toe hebben we onze plasticafvalproblemen uitbesteed aan landen als China en China heeft onlangs besloten om alle invoer van EU-afvalplastics te verbieden, dus we moeten nu handelen, we moeten innoveren en we moeten investeren," zei Demesmaeker.

Lees verder over de oplossingen van de EU voor het tegengaan van microplastics.

De leden hebben in oktober 2018 voor een voorstel gestemd om plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals bestek en borden, te verbieden en meer verantwoordelijkheid te leggen (voor de kosten van opruiming of recycling) bij bedrijven die goederen verpakken .