Een man houdt een portert van Giulio Regeni omhoog bij de Egyptische ambassade in Rome ©Massimo Percossi/AP Photos/European Union-EP 

Giulio Regeni, een Italiaanse promovendus, deed onderzoek naar de vakbonden in Egypte toen hij op 25 januari 2016 verdween. Zijn lichaam, met sporen van marteling, werd negen dagen later gevonden in Caïro. Media en mensenrechtenactivisten vermoeden dat de Egyptische veiligheidstroepen mogelijk betrokken zijn geweest, iets wat de Egyptische autoriteiten ontkennen. Vandaag debatteren en stemmen de leden over een urgente resolutie over de situatie in Egypte naar aanleiding van de moord op Regeni.

Egypte wordt beschouwd als een belangrijke strategische partner voor de EU maar het Europees Parlement heeft herhaaldelijk zijn zorg geuit over de beperkingen van de grondrechten, het pluralisme en de rechtsstaat in het land. "Het Parlement heeft zich de afgelopen maanden met verschillende urgente resoluties op het land gericht. Het toont de ernstige zorg van het EP, die ook tot uiting moet komen op het hoogste niveau in de betrekkingen tussen de EU en Egypte. De eerbiediging van de mensenrechten en internationale verplichtingen is een basisprincipe van de overeenkomsten tussen de EU en Egypte. We moeten dat engagement waarmaken," zegt Elena Valenciano, voorzitter van de subcommissie Mensenrechten.


Naar verwachting zullen de leden donderdag de Egyptische autoriteiten oproepen een onpartijdig en doeltreffend onderzoek uit te voeren naar de zaak Regini, de daders te identificeren en te vervolgen.


Is de verdwijning en dood van Giulio Regeni een geïsoleerd geval?


Verschillende maatschappelijke organisaties hebben aandacht gevraagd over toenemende berichten over marteling door de politie en gedwongen verdwijningen in Egypte.


Waarom richten jullie je in deze resolutie op een specifieke zaak?


"Het geval van Giulio Regeni is weer een wreed en gruwelijk voorbeeld van de huidige zorgwekkende situatie van de mensenrechten in Egypte," liet Elena Valenciano weten.


"Het dient als een herinnering aan het feit dat de eerbiediging van de mensenrechten de basis van onze betrekkingen met Egypte zou moeten zijn. onze spoedresoluties zijn vaak gericht op individuele gevallen, waar we hopen een verschil te maken. Ze zijn echter ook voor ons een signaal aan de betrokken landen dat zij prioriteit moeten geven aan de bescherming en bevordering van mensenrechten en zorgen dat mensenrechtenschendingen worden vervolgd", zei Cristian Dan Preda, ondervoorzitter van de subcommissie Mensenrechten.


Mensenrechten en het Europees Parlement


De debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat vinden plaats op donderdag als laatste onderdeel van de plenaire vergadering en worden gevolgd door een stemming resoluties. Ze helpen om aandacht te vragen en druk uitoefenen op de betrokken overheden om maatregelen te nemen om de schendingen van de mensenrechten te stoppen.


Een commissie, een interparlementaire delegatie, een fractie of ten minste 40 leden mogen een verzoek indienen voor een debat. De Conferentie van voorzitters stelt een lijst op met maximaal drie onderwerpen per plenaire vergadering.