Minderheden in Irak en Syrië: op de rand van vernietiging 

 
 

Deel deze pagina: 

vlnr: Sundus Abbas; Sam Andrews en Archimandrite Emanuel Youkhana  

Sinds het grote delen van Irak en Syrië, in handen kreeg, heeft IS heeft een campagne van geweld en onderdrukking tegen christenen, Yezidi's en andere religieuze minderheden uitgevoerd. Door massamoorden en wanhopige pogingen om te vluchten, worden sommige van deze groepen met uitsterven bedreigd. De subcommissie Mensenrechten hield op 30 mei een hoorzitting waarbij vertegenwoordigers van minderheden uit de regio ons vertelden over de situatie ter plaatse.

Sundus Abbas, vertegenwoordiger van de Iraakse Turkmenen


Zij vormen de derde grootste etnische minderheid in Irak. Vanaf 2003 zijn de Iraakse Turkmenen blootgesteld aan bomaanslagen, moorden en ontvoeringen, terwijl onze gebieden in beslag zijn genomen door de Koerden. Een resolutie van het Europees Parlement van 2013 deed een beroep op de Iraakse en Koerdische autoriteiten om bescherming te bieden aan de Iraakse Turkmenen. Helaas hebben beide partijen ons in de steek gelaten en volledig blootgesteld aan IS.


Iraakse en Koerdische troepen hebben zich terugtrokken uit Tal Afar, een stad die voor 90% uit Iraakse Turkmenen bestond, en zij lieten de bevolking aan hun lot over, oog-in-oog met IS. 350.000 mensen moesten vluchten en meer dan 500 vrouwen en 150 kinderen werden ontvoerd. Hetzelfde is gebeurd in andere Irakees-Turkmeense gebieden. In Taza, net ten zuiden van Kirkuk, heeft ISI onlangs een chemische aanval uitgevoerd.


Wij dringen er bij de Europese landen op aan om te begrijpen dat Irak een mozaïek is: het bestaat uit meer dan alleen maar Sjiieten, Soennieten en Koerden. Als de Iraakse en Koerdische autoriteiten geen bescherming kunnen bieden, dan hebben wij, de Iraakse Turkmenen, er recht op onze eigen gewapende macht te vormen om onszelf te beschermen op onze eigen grond. Wij veroordelen de wreedheden van IS tegen Yezidi's en christenen, maar de Iraakse Turkmenen hebben ook hulp nodig.


Sam Andrews van de Arab Human Rights Academy


Iedereen die zich niet aan de zeer fundamentalistische islam van IS conformeert, wordt ofwel gedwongen zich te bekeren of simpelweg geëxecuteerd. De zeer kleine minderheden in Irak komen steeds meer in de verdrukking tussen regeringstroepen en IS. Aangezien de overheid een nieuw verhaal wil creëren van een Irak, verenigd tussen Soennieten, Sjiieten en Koerden, verwaarlozen zij de steeds kleiner wordende groepen minderheden wier grondrechten stuk voor stuk worden verwijderd.


We moeten ervoor zorgen dat de intern ontheemden beschikken over de nodige voorzieningen om te overleven. Vanwege de historische vervolging hebben sommige mensen geen ID-kaarten en kunnen zij geen steun bij de overheid zoeken. We moeten ervoor zorgen dat degenen die van oudsher gemarginaliseerd zijn, ook van voorzieningen gebruik kunnen maken. Op de lange termijn moet het maatschappelijk middenveld in Irak worden versterkt.


Archimandriet Emanuel Youkhana, leider van de Assyrische christenen


Het bestaan van een inheemse gemeenschap die 2000 jaar oud is en dateert van voor de islam, wordt nu ernstig bedreigd. Er waren meer dan één miljoen christenen in Irak in 2003 en volgens de meest optimistische schattingen zijn er nu nog 250.000. De rijkdom van het Midden-Oosten komt voort uit zijn diversiteit. Echter, van de basisschool tot en met universiteit zal een Iraaks kind nooit een woord over niet-islamitische minderheden, zoals de Joden, Mandaeërs, Yezidi's en christenen, leren. Daesh [IS] ontwortelt ons fysiek maar we zijn al ontworteld van het nationale bewustzijn.


Ze richten zich op iedereen die niet de ideologie deelt maar de Yezidi's en christenen zijn de primaire doelwitten. Mensen worden zijn uit hun huizen gehaald, vrouwen en meisjes worden meegenomen als slaven, en kerken worden gebombardeerd en geplunderd. 120.000 christenen werden uit hun steden en dorpen verdreven in de Ninivevlakte en Mosoel, en voor het eerst in 2000 jaar, worden er geen Kerstmisdiensten meer gehouden in de Bijbelse stad Ninive. Ik dank het Parlement voor deze discussie, maar de minderheden in Irak zijn het horen van de verklaringen van solidariteit moe. We hebben onmiddellijk actie nodig.
Nadia Murad Basee Taha, activiste voor de rechten van de Yezidi’s, en Vader Ziad Hilal, voorheen verantwoordelijk voor de Jesuit Refugee Service in Homs, namen ook deel aan de hoorzitting.Alle bijdragen zijn hier terug te zien. 

"Wij dringen er bij de Europese landen op aan om te begrijpen dat Irak een mozaïek is: het bestaat uit meer dan alleen maar Sjiieten, Soennieten en Koerden.."  
"Iedereen die zich niet aan de zeer fundamentalistische islam van IS conformeert, wordt ofwel gedwongen zich te bekeren of simpelweg geëxecuteerd"  
"Er waren meer dan één miljoen christenen in Irak in 2003 en volgens de meest optimistische schattingen zijn er nu nog 250.000."