De noodzaak om te zorgen dat ons voedsel veilig is en het gevaar van smeltend poolijs stonden hoog op de agenda deze week. Er werd verder gedebatteerd over de ongelijkheid op de werkplek waar vrouwen nog steeds mee te maken hebben. Een EP-lid dat vrouwen beledigde, wordt gestraft. Het EP deed een beroep op de EU om Ngo’s te financieren die van de VS geen financiële hulp meer krijgen omdat zij in ontwikkelingslanden abortus aanbieden.

Bijna driekwart van alle afval moet worden gerecycled tegen 2030, zeiden de leden in een resolutie waarin zij opriepen tot het verminderen van het storten en verbranden van afval, in aanloop naar onderhandelingen met de lidstaten over EU-wetgeving over deze kwestie.

Er moet nog veel worden gedaan in Europa voor echte gendergelijkheid is bereikt, zei het Europees Parlement op dinsdag. De aanhoudende loonkloof werd ook aan de orde gesteld. In een afzonderlijk besluit werd het Poolse EP-lid Janusz Korwin-Mikke zwaar gesanctioneerd voor denigrerende opmerkingen ten opzichte van vrouwen tijdens de vorige plenaire vergadering.

Aandeelhouders krijgen een grotere inspraak op de manier waarop bedrijfsleiders worden betaald, volgende nieuwe regels die op dinsdag werden goedgekeurd. Het doel is om bedrijven te helpen een beter zicht te hebben op de langere termijn. De echte eigenaars en aandeelhouders zullen ook gemakkelijker te identificeren zijn.

De onlangs opnieuw ingesteld 'gag rule' van de VS waarin financiering aan ngo’s die abortus en andere diensten voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden aanbieden, niet meer mogelijk is, werd besproken in de plenaire vergadering van dinsdag. De meeste leden wilden intensivering van EU-geld in ter vervanging van Amerikaanse fondsen, terwijl anderen zeiden dat de EU de beslissingen van de Amerikaanse overheid moet respecteren.


Paardenvlees verkocht als rundvlees kopten de kranten in 2013 en de noodzaak van een ​​betere controle op de productieketen van voedsel, is nog steeds actueel. Op woensdag stemden de leden voor meer duidelijkheid en verantwoording en versterking van de al hoge kwaliteitsnormen voor voedsel in de EU.

98% van de gekweekte konijnen komt uit batterijkooien en het verbeteren van hun welzijn kan alleen maar helpen bij het voorkomen van ziekten en het verminderen van de noodzaak voor antibiotica, stelt een op dinsdag aangenomen resolutie. In een afzonderlijke resolutie riepen de leden op tot betere bescherming van verlaten paarden en ezels.

Op woensdag keurden de leden nieuwe regels goed voor vrijmaking 700 MHz-band, momenteel gebruikt voor digitale tv en draadloze microfoons, voor supersnel 5G mobiel internet medio 2020.

Gemeenschappelijke Europese defensie moet de politieke wil van de EU-landen zijn omdat de wettelijke bepalingen al aanwezig zijn in het Verdrag van Lissabon, zeiden de leden op donderdag. Zij pleitten ook voor een betere militaire samenwerking en voegden eraan toe dat de huidige versnippering van aanschaf van defensiematerieel de lidstaten miljarden euro's kost.

In een debat op woensdag om de slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 te herdenken, benadrukten de leden dat de Europese landen informatie efficiënter moeten delen en dat de interoperabiliteit van gegevensbanken in de EU moet worden verbeterd. Daarnaast riepen zij op tot maatregelen om radicalisering te voorkomen en slachtoffers van terrorisme bij te staan.

Op donderdag keurde het Parlement regels goed voor de bestrijding van financiering van gewapende groepen en mensenrechtenschendingen als gevolg van de handel in mineralen zoals tin, wolfraam, tantaal en goud.

Klimaatverandering verhoogt de geopolitieke spanningen in het Noordpoolgebied. Het smelten van het poolijs brengt nieuwe mogelijkheden zoals scheepvaartroutes en de toegankelijkheid van gas- en olievoorraden met zich mee. Het verhoogt ook spanningen en creëert risico's voor het milieu. Op donderdag namen de leden de resolutie aan en riepen op om het kwetsbare ecosysteem in het Noordpoolgebied te beschermen en tot een verbod op olie- en gaswinning in het gebied.

Strengere regels voor een betere controle op omgebouwde of onvoldoende gedeactiveerde wapens werd op dinsdag goedgekeurd. De lidstaten zullen ook vuurwapenbezit beter moeten controleren.