Jongeren in debat over de toekomst van Europa  

 
 

Deel deze pagina: 

Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind kwamen jongeren bijeen in het Europees Parlement om de toekomst van de EU te bespreken met deskundigen op het gebied van kinderrechten.

"Het Parlement is toegewijd aan de bevordering van kinderrechten," zei EP-Voorzitter Antonio Tajani  via een videotoespraak tijdens het debat met als titel The Europe We Want dat samen met UNICEF en Eurochild was georganiseerd. De vergadering werd voorgezeten door de medevoorzitter van de interfractiewerkgroep, Anna Maria Corazza Bildt (EVP, ZWE) .

Het evenement was gericht op het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren en zorgen dat huidige en toekomstige EP-leden zich inzetten voor het realiseren van kinderrechten. Tijdens het panel stelden de jonge deelnemers uit vijftien verschillende lidstaten vragen over onderwerpen als solidariteit, inclusie en non-discriminatie.

"Het Parlement zet zich resoluut in voor de bevordering van kinderrechten. Met ons wetgevingswerk verdedigen we jongeren met een handicap en voorkomen dat geweld tegen hen wordt gebruikt. Verder nemen we de bescherming van kinderen tegen cybercriminaliteit zeer serieus," zei Tajani in zijn video-toespraak.

Corazza Bildt: "Dit is het begin van een proces: het debat bevorderen, kennis bevorderen, leren bevorderen, de mogelijkheid bevorderen om jullie in staat te stellen een stem te hebben, om invloed hebben op het besluitvormingsproces in Europa."

De directeur van UNICEF, Sandie Blanchet, onderstreepte dat "de dialoog tussen jonge burgers en parlementariërs absoluut cruciaal is: 20% van de EU-burgers is kind en die 100 miljoen kinderen in Europa zijn allemaal buitengewoon belangrijk. Ze stemmen nog niet maar op een dag zullen ze dat doen".

"We hopen dat dit een begin zal zijn van de betrokkenheid van het Europees Parlement, van alle beleidsmakers om contact te maken met kinderen, om naar hun mening te luisteren, om te ontdekken hoe we hen kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun potentieel. Hoe kinderen hun jeugd ervaren, zal onze toekomst bepalen," zei Jana Hainsworth, de Secretaris-Generaal van Eurochild.

De interfractiewerkgroep kinderrechten


De interfractiewerkgroep kinderrechten is het eerste formele orgaan in het EP dat de rechten van kinderen mainstreamt en de impact van wetgevend en niet-wetgevend werk op kinderen evalueert. Het doel van de interfractiewerkgroep is de rechten van kinderen te bevorderen en ervoor te zorgen dat bij het binnenlandse en buitenlandse optreden van de EU rekening wordt gehouden met het belang van het kind.