Iran: EP-leden bekritiseren de VS omdat ze zich terugtrekken uit de nucleaire Iran-deal 

 
 

Deel deze pagina: 

Uitzicht over de centrale Iraanse stad Yazd 

De EP-leden riepen de EU op om de nucleaire deal met Iran te blijven steunen, welke heeft bijgedragen aan het verminderen van de nucleaire dreiging die het land heeft veroorzaakt.

In juli 2015 ondertekende Iran een overeenkomst met Frankrijk, Duitsland, het VK en de EU plus China, Rusland en de VS om te voorkomen dat het land kernwapens zou ontwikkelen. Hoewel het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) elf keer heeft bevestigd dat Iran zich aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst houdt, heeft de Amerikaanse president Donald Trump op 8 mei aangekondigd dat de VS zich terugtrekt uit de overeenkomst. De EU blijft zich inzetten voor de overeenkomst.

Op 12 juni debatteerden de leden van het Europees Parlement over de gevolgen van de terugtrekking van de VS, met veel kritiek op de beslissing van het land.

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, merkte op dat het standpunt van de EU niet is veranderd: "De nucleaire deal maakt Europa veiliger, voorkomt een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten, het brengt economische voordelen voor de bevolking van Iran, en het opent nieuwe waardevolle, zelfs als het moeilijk is, kanalen voor diplomatie en dialoog."

David McAllister (EVP, Duitsland) zei: "Wij geloven dat dit de juiste manier is om te voorkomen dat Iran een nucleair bewapende staat wordt. Volgens informatie van de IAEA zijn er ‘geen duidelijke aanwijzingen voor een hervatting van de Iraanse verrijkingsactiviteiten’. We denken dat het dankzij de overeenkomst is en daarom is het zo moeilijk voor ons om de redenen voor het Amerikaanse besluit te accepteren."

Victor Boştinaru (S&D, Roemenië) zei: "De deal is de sleutel tot non-proliferatie van kernwapens en moet zo lang mogelijk worden gehandhaafd. Dit is essentieel voor wereldwijde vrede en veiligheid en dit is in het belang van de internationale gemeenschap, inclusief de VS en Iran."

Charles Tannock (ECR, Verenigd Koninkrijk) zei dat de ondertekening van de deal met Iran een doorbraak was. "We moeten niet toestaan ​​dat een slecht geadviseerde anti-multilaterale president een overeenkomst vernietigt, terwijl die overeenkomst in haar hart de wens heeft om een ​​vreedzamere wereld te handhaven."

Marietje Schaake (ALDE, Nederland) benadrukte hoe belangrijk het is dat de EU haar eigen beslissingen neemt: "We kunnen eenvoudigweg niet accepteren dat Washington aangeeft aan welke sancties onze Europese bedrijven zijn gebonden."

Federica Mogherini 

Klaus Buchner (Groenen/EVA, Duitsland) zei: "Als Europa de wil van president Trump zou opvolgen en sancties tegen Iran zou opleggen, dan denk ik dat Iran de productie van kernwapens zal hervatten en dan zal er een wapenwedloop zijn in het Midden-Oosten."

Cornelia Ernst (GUE/NGL, Duitsland) zei: "Dit verdrag met Iran inzake nucleaire zaken moet worden gehandhaafd. We kunnen niet zomaar toestaan ​​dat de spanning en conflicten in het Nabije Oosten verder escaleren."

Fabio Castaldo (EVDD, Italië) zei: "Ik geloof dat het Amerikaanse besluit om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst een historische fout is. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het onze plicht is om ons uiterste best te doen om de overeenkomst te verdedigen. Ondanks het feit dat instrumenten misschien niet genoeg zijn om dat te doen."

"We hadden een plan B moeten hebben voor het geval dat deze overeenkomst plotseling zou kunnen instorten", zei Mario Borghezio (ENF, Italië). "Feit is dat grote bedrijven in de automobielsector en de oliesector Iran verlaten en dit is erg gevaarlijk, vooral voor Iran, en dit heeft geopolitieke en veiligheidsimplicaties die enorme gevaren met zich meebrengen voor de rest van de wereld".

De nucleaire Iran-deal 
  • Vermindering van uraniumvoorraad met 98% 
  • Geen verrijking van uranium boven 3,67% 
  • Volledige toegang tot de door Iran opgegeven en vermoede nucleaire terreinen