EU-asielhervorming: standpunt van het Parlement over de Dublinverordening 

 
 

Deel deze pagina: 

Wereldvluchtelingendag 

De vluchtelingencrisis heeft het asielstelsel van de EU tot breekpunt gemaakt. Lees meer over de voorstellen van het Parlement voor een rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid.

Sinds 2015 heeft de grootste toestroom van vluchtelingen en migranten in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, gebreken aan het licht gebracht in het asielstelsel van de EU. Het Parlement pleit voor een herziening hiervan om te zorgen voor een robuust en rechtvaardig systeem voor de toekomst. Vooruitlopend op de top van de Europese Raad op 28 en 29 juni dringen de EP-leden er bij de EU-regeringsleiders op aan om een ​​gemeenschappelijk standpunt in te nemen over de herziening van het Dublinsysteem, zodat de onderhandelingen met het Parlement onmiddellijk kunnen beginnen. Het Parlement heeft zijn standpunt in november 2017 bepaald.


'Resultaten in plaats van grootspraak'
Cecilia Wikström, belangrijk EP-lid op het gebied van asielhervorming, zei vlak voor de Wereldvluchtelingendag op 20 juni: "De tijd dringt als we nog een oplossing willen vinden voor de Dublinverordening in deze zittingsperiode. Burgers verwachten resultaten in plaats van grootspraak van onze leiders." 

In een toespraak in Wenen op 19 juni zei voorzitter Antonio Tajani: "Migratie is onze grootste uitdaging. Het brengt de toekomst van de Europese Unie in gevaar", terwijl EP-leden vorige week tijdens een debat in het Parlement een oproep deden aan de EU-leiders om door te gaan met het herzien van de Dublin-regels.

Wat zijn de Dublin-regels?
De Dublinverordening, de hoeksteen van het EU-asielsysteem, bepaalt welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken voor internationale bescherming. Een aantal standpunten van het Parlement:
• Het land waar een asielzoeker voor het eerst aankomt, is niet langer automatisch verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag.
• Asielzoekers met een "wezenlijke link" naar een bepaald EU-land, moeten daarnaartoe worden overgebracht.
• Degenen zonder een "wezenlijke link" naar een EU-land, moeten eerlijk worden verdeeld onder alle lidstaten. Landen die weigeren deel te nemen aan de overdracht van asielzoekers, kunnen de toegang tot EU-middelen verliezen.
• Beveiligingsmaatregelen moeten worden geïntensiveerd en alle asielzoekers moeten bij aankomst worden geregistreerd en hun vingerafdrukken moeten worden gecontroleerd aan de hand van relevante EU-databanken.
• Voorzieningen voor minderjarigen moeten worden aangescherpt en procedures voor gezinshereniging moeten worden versneld.

Lees meer over de positie van het Parlement in de onderstaande infografiek en in dit achtergronddossier.

Hervorming van het EU-asielstelsel 

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie werden in 2017 16,2 miljoen mensen ontheemd vanwege vervolging, conflicten of geweld. Het brengt de totale wereldbevolking van mensen die onder dwang verdreven zijn naar een nieuw hoogtepunt van 68,5 miljoen. 85% van de vluchtelingen in de wereld wordt gehost door ontwikkelingsregio's.


Lees meer over de andere initiatieven van het Parlement om het gemeenschappelijke Europese asielstelsel te verbeteren.

Jonge Rohingya-vluchtelingen kijken uit over vluchtelingenkamp Palong Khali, Bangladesh nabij de grens met Myanmar .© UNHCR/Andrew McConnell