Handelsbesprekingen EU-VS: Europees Parlement wil vitale belangen beschermen 

 
 

Deel deze pagina: 

De EU en de US gaan binnenkort beginnen met handelsbesprekingen ©AP images/European Union-EP 

De EU en de VS beginnen handelsbesprekingen om hun geschillen bij te leggen. Hieronder meer over de problemen en de belangrijke rol van het Parlement.

Protectionisme van de VS


De handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS zijn in woelig water beland sinds Donald Trump werd verkozen op een platform van protectionisme en nationalisme. De onderhandelingen over een Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) werden eind 2016 tot nader order opgeschort.


Toen Trump extra heffingen invoerde op de import van staal en aluminium, veroordeelden de Parlementsleden deze maatregel als onaanvaardbaarr en in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. De leden uitten hun bezorgdheid over Amerikaanse douaneheffingen die in januari 2018 werden opgelegd voor Spaanse olijven. De VS meende dat deze onder de marktprijs werden geïmporteerd.


De spanningen liepen vorig jaar op toen Trump dreigde met bijkomende heffingen op Europese auto's wegens redenen van nationale veiligheid. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, had namens de EU een meeting met Trump om de dreiging te bespreken. Beiden kwamen overeen om de handelsbesprekingen een nieuwe impuls te geven.


Handelsbesprekingen


De Europese Commissie onderhandelt namens de EU, maar haar mandaat moet worden goedgekeurd. Er wordt in Maart 2019 een ontwerp-onderhandelingsmandaat verwacht van de Europese Raad van Ministers.


Elke overeenkomst die uit de handelsbesprekingen voortvloeit moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd vóór zij in werking kan treden.

Verschillende prioriteiten


Een succesvolle afloop is verre van verzekerd aangezien de EU en de VS het over verschillende kwesties oneens zijn. De EU wil haar auto-industrie beschermen, terwijl de VS de EU wil dwingen om het voor Amerikaanse landbouwers gemakkelijker te maken hun producten in Europa te verkopen. De EU is van oudsher voorzichtiger wat voedselproductie betreft, en verbiedt producten zoals rundvlees met hormonen of met chloor ontsmette kip.


Het Duitse S&D-lid Bernd Lange, voorzitter van de commissie internationale handel, verklaart: "Ik weet niet zeker wat er zal gebeuren, laten we afwachten. Ja, ik denk dat de hele strategie achter het ontwerpmandaat voor de onderhandelingen er inderdaad op gericht is de situatie te kalmeren en misschien wat tijd te winnen."


Lange was de belangrijkste onderhandelaar van het Parlement tijdens de TTIP-besprekingen. Hij merkt op: ‘Er is natuurlijk een nieuwe regering in de Verenigde Staten en dat maakt een groot verschil. Deze regering heeft een duidelijke nieuwe handelsstrategie, die gebaseerd is op twee pijlers: de eerste is om ervoor te zorgen dat investeringen terug naar de VS stromen, vandaar de beschermende maatregelen; de tweede is om China onder de duim te houden en te proberen de invloed van het land te beperken.’


‘We proberen natuurlijk een op regels gebaseerd handelssysteem te creëren. Onze bilaterale overeenkomsten zijn gebaseerd op duidelijke regels, en niet op macht.’

Bernd Lange © European Union 2019 – Source: EP. 

De rol van het Amerikaans Congres en van het Europees Parlement


Lange verklaart dat het Parlement een belangrijke rol kan spelen bij het gladstrijken van de plooien tussen de EU en de VS, gezien de vele contacten die het onderhoudt met het Congres en andere belanghebbenden.


‘Volgens de grondwet van de Verenigde Staten is handel een bevoegdheid van het Congres, en zijn er bepaalde gedelegeerde handelingen die bevoegdheid geven aan de president. Beide parlementen spelen een belangrijke rol, en beide zijn nodig om iets meer orde te brengen in deze geglobaliseerde wereld op het stuk van handel en veiligheid.’


Een kwestie van hormonen: voorbeelden van eerdere handelsconflicten


De VS en de EU hebben vroeger al aanvaringen gehad over handelskwesties. Onder meer over de heffingen op bananen, die het gemakkelijker moesten maken voor sommige landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan om naar de EU te exporteren, ten koste van Latijns-Amerikaanse landen.


De EU bond ook de strijd aan met de VS en Canada over met hormonen behandeld rundvlees, die zij als een mogelijk gevaar voor de gezondheid beschouwt. Dat geschil werd in 2012 bijgelegd, toen de EU ermee instemde de invoer van hormonenvrij rundvlees uit de twee landen te verhogen.