Antonio Guterres        

Guterres: Een sterke en verenigde Unie is fundamenteel voor een sterke VN  
Europese zaken 
 

"Een sterk en verenigd Europa is een fundamentele pijler van een sterke en doeltreffende VN," zei de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres bij zijn toespraak in het Parlement 17 mei. Vermenigvuldiging van conflicten, mensenrechtenschendingen, klimaatverandering en globalisering: dat zijn de voornaamste mondiale uitdagingen waarop de EU en de VN moeten samenwerken, voegde hij eraan toe.

Video        

Dag tegen Homofobie: Leden in debat over schending LGBTI-rechten in Tsjetsjenië 
Maatschappij 
 

De internationale dag tegen homofobie op 17 mei heeft als doel bewustzijn te creëren over de discriminatie wereldwijd van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseks mensen (LGBTI) en om dit tegen te gaan. In het kader van de dag tegen homofobie bespraken de leden op 16 mei verslagen van onafhankelijke Russische media- en mensenrechtenorganisaties over gruweldaden tegen homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. Op 17 mei stemmen de leden over een resolutie.

Greece. Syrian family torn apart by war find sanctuary        

“Hervestiging is onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht” 
Maatschappij 
 

De situatie van migranten die hun leven wagen door de Middellandse Zee over te steken, heeft Europa de afgelopen jaren in de kern geraakt. Met frontlinielanden zoals Griekenland en Italië, is hervestiging een instrument in het leven geroepen om de last te verdelen. Voorafgaand aan een deadline in september voor de hervestiging van 160.000 asielzoekers van Griekenland en Italië naar andere EU-landen, beschuldigen de leden in een debat op 16 mei de nationale overheden niet genoeg te doen.

Heb je vragen over de Brexit? Bekijk ons dossier met veel informatie → https://t.co/BM9eQIB8W6 https://t.co/UoYN8CEkMb

Zie ook: 

Afbeelding van mensen tussen twee handen  ©AP Images/European Union-EP        

Globalisering: kansen benutten en verstorende gevolgen verzachten 
Europese zaken 
 

Globalisering kan potentieel veel rijkdom en banen creëren maar kan ook een verstorende werking hebben. De EU heeft altijd geprobeerd het beste uit de globalisering te halen en de negatieve gevolgen te verzachten door middel van wetgeving en samenwerking met andere landen. De EP-leden gaan op dinsdag 16 mei in debat over een discussienota van de Europese Commissie over hoe de EU in de toekomst met globalisering om kan gaan. Lees verder over wat het Parlement al recentelijk gedaan heeft.

Tekening van mensen in een boot ©AP Images/ European Union-EP        

Eurobarometer: 73% van de Europeanen wil dat de EU meer doet op migratiegebied 
Europese zaken 
 

Migratie is de komende jaren een prioriteit van de EU. De afgelopen jaren heeft de EU een aantal maatregelen genomen om de migratiecrisis te beheersen en om het asielstelsel te verbeteren. Volgens het recentste Eurobarometeronderzoek wil 73% van de Europeanen dat de EU meer doet om de situatie aan te pakken. Verder denkt 58% van de respondenten dat de acties van de EU wat migratie betreft ontoereikend zijn, 8% minder dan vorig jaar.

Infografiek        

Brexit: hoorzitting over de bescherming van de rechten van miljoenen EU-burgers  
Europese zaken 
 

Alhoewel weinig onder hen tijdens het referendum mochten stemmen, ondervinden de miljoenen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen grote gevolgen van de Brexit. De EU wil zo spoedig mogelijk een overeenkomst bereiken om hun rechten veilig te stellen. Deze week houdt het Parlement een hoorzitting over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Volg de vergadering live en bekijk de infografiek voor de cijfers.

video        

Europadag: van de geschiedenis leren 
Europese zaken 
 

Europadag, dat op 9 mei wordt gevierd, gaat over onze gemeenschappelijke reis van oorlog naar vrede en samenwerking. Op 9 mei 1950 schetste de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, een droom van een ander Europa dat gezamenlijk conflicten zou overwinnen en stap voor stap sterker zou worden. In 1958 werd deze droom werkelijkheid met de Verdragen van Rome die de basis vormden voor de huidige Europese Unie.

Infografiek        

Eurobarometer 2017: vijf resultaten uit de enquête 
Europese zaken 
 

De Eurobarometer-enquête, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, onthult het beeld van een continent dat de noodzaak van gemeenschappelijke oplossingen voor dringende problemen ziet maar twijfelt of de politiek de juiste oplossingen zal leveren. Bekijk onze infografiek om te zien op welke gebieden mensen meer verwachten van de Europese Unie, en lees verder voor vijf resultaten uit de enquête.

Infografiek        

Infografiek: hoe populair is de deeleconomie? 
Economie 
 

Uber, BlaBlaCar, Deliveroo, Airbnb ... er zit vast een bekende naam bij. Online platforms waarbij aanbod en vraag op het gebied van diensten bij elkaar komen, worden steeds populairder. In Europa bereikte de totale waarde van de transacties via deze samenwerkingseconomieplatforms in 2015 €28 miljard, bijna tweemaal zoveel t.o.v. 2014. Op woensdag 3 mei nam de commissie interne markt een verslag aan waarbij de voor- en nadelen van deze nieuwe vorm van zakendoen worden uiteengezet.

Aanmelden voor updates over uw favoriete onderwerpen