Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Europese Steun voor ex-werknemers HP en Getronics

BUDG Persbericht - Begroting02-12-2010 - 11:08
 

613 mensen die hun baan in de ICT-sector in Noord-Holland verliezen, krijgen hulp bij het vinden van nieuw werk of het opzetten van een eigen bedrijf. De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een bijdrage van € 2 557 135 uit het Europese Globaliseringsfonds; geld dat ten goede komt aan voormalig werknemers van de bedrijven HP en Getronics.


De ICT-sector, en dan vooral de bedrijven die hardware ontwikkelen en verkopen, hebben zware klappen gekregen vanwege de crisis. De omzetten van beide bedrijven daalde in 2009 enorm. Getronics verloor 25% van zijn omzet, HP verloor 17% in de PC-divisie en 19% in de printers-divisie.


 Na het groene licht van de begrotingscommissie moeten het volledige Parlement en de Raad van Ministers nog wel akkoord gaan.


Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) werd opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers, die als gevolg van grote structurele reorganisaties door globalisering of door de economische crisis hun baan kwijt raakten en hen te helpen opnieuw aan de slag te komen. Het jaarlijkse maximum van het fonds bedraagt €500 miljoen.


Het verslag over deze mobilisering van het globaliseringsfonds is opgesteld door rapporteur Barbara MATERA (EPP, IT).

REF. : 20101129IPR02829
 
 
Contact