Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Parlementsleden luisteren naar dagelijkse problemen van grensarbeiders

Nationaal EU-nieuws - Vrij verkeer van personen − België − 10-02-2011 - 17:29
 
Belet, Vanvelthoven, Brepoels, Essers   Belet, Vanvelthoven, Brepoels, Essers

Ivo BELET (EVP), Frieda BREPOELS (Groenen/EVA) en Peter VANVELTHOVEN (Sp.a) luisterden naar de concrete problemen van Belgische en Nederlandse grensarbeiders in Neerpelt.


Meer dan 200 grensarbeiders gingen in op de uitnodiging van het Informatiebureau van het Europees parlement en Europa Direct van de provincie Limburg. Alleen al in Limburg wonen 20 000 tot 25 000 werknemers die over de grens actief hun brood verdienen.


"Grensgebieden zijn bij uitstek een voorbeeld van wat Europese integratie zou moeten zijn", zei Marc VANDEPUT, gedeputeerde voor Europese Aangelegenheden voor de provincie Limburg, in een boeiende inleiding.


In zijn betoog ging Ger ESSERS, expert en adviseur van het Nederlandse Europarlementslid Ria OOMEN RUIJTEN (EVP), in op de problemen die, ondanks de verbeteringen en vereenvoudigingen van de Europese coördinatieverordening van de sociale zekerheid voor grensarbeiders, blijven bestaan. Gebrek aan fiscale samenwerking tussen de lidstaten en verschillen in sociale zekerheidsstelsels maken van het werken over de grens vaak geen sinecure.


Vier grensarbeiders getuigen van hun zeer concrete ervaringen. Het zal je maar gebeuren dat je als werknemer voor twee werkgevers halftijds werkt in België en Nederland. Een Belgische arbeidsinvalide die jarenlang in Nederland was tewerkgesteld, stelt vast dat zij met haar Nederlandse invaliditeitsuitkering problemen ondervindt voor haar pensioen. Of een werkgever uit Nederland die een werknemer aanwerft die gedeeltelijk in België werkt, ziet zich verplicht bij te dragen voor deze werknemer tot de Belgische sociale zekerheid.


Experten van de diensten grensarbeid van Belgische vakbonden en belastingsambtenaren van het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) schetsen deze zeer concrete getuigenissen in een ruimer kader. Deze diensten worden dagelijks geconfronteerd met honderden vragen van grensarbeiders over sociale zekerheid en in een kleine gemengde ploeg van Belgische, Nederlandse en Duitse belastingsambtenaren worden concrete fiscale problemen van grensarbeiders aangepakt.


Europarlementariërs Ivo BELET (EVP) en Frieda BREPOELS (GROENEN/EVA), federaal parlementslid Peter VANVELTHOVEN (sp.a) en Ger ESSERS waren aandachtige toehoorders. In een slotdebat met de aanwezigen zochten zij samen met de experten naar concrete oplossingen voor deze problemen.


Ivo BELET en Frieda BREPOELS nemen deze concrete problemen mee in talloze vragen aan de Europese Commissie. Zij zullen ook bij de herziening van de regeling tijdens de discussie in het Europees Parlement een aantal van deze problemen aan de orde stellen.


Peter VANVELTHOVEN van zijn kant wil werk maken van de oprichting van een permanente commissie grensarbeid waar experten en ambtenaren op regelmatige basis samen zoeken naar structurele oplossingen.


Het geheel werd op deskundige wijze begeleid door Patrick MARTENS, journalist van Knack.

REF. : 20110210IPR13461
 
 
Contact
 
  • Delphine COLARD
  • Persattaché Europees Parlement - Informatiebureau voor België
  • Telefoonnummer(+32) 2 28 43383 (BXL)
  • Telefoonnummer(+33) 3 881 74934 (STR)
  • Mobiel nummer(+32) 498 98 44 85