Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Lobbyisten en belangengroepen: een gemeenschappelijk register voor de EU-instellingen

Plenaire vergadering Persbericht - Instellingen11-05-2011 - 15:40
 

De lobbyregisters van de Europese Commissie en het Europees Parlement worden samengevoegd in één register. Alleen lobbyisten en belangengroepen die geregistreerd staan, krijgen vrije toegang tot de gebouwen. Ook moeten EP-leden hun eigen contacten met lobbyisten registreren als ze aan wetgeving werken en dit overzicht als annex toevoegen. Dit is de strekking van een voorstel dat het Parlement dinsdag heeft aangenomen.


Het EP-lid dat het besluit door het Parlement loodste, Carlo CASINI (EPP, IT), noemt het "een eerste stap richting meer transparantie en een duidelijk signaal dat het EP transparantie hoog in het vaandel heeft staan".


EP Voorzitter Buzek zei: "het transparantieregister is een belangrijke stap vooruit in onze strijd voor eerlijke en verantwoorde besluitvorming in de Europese Unie. We hebben lobbygroepen nodig om te weten te komen welke impact onze wetgeving zou kunnen hebben op verschillende groepen mensen en bedrijven, maar we moeten ervoor zorgen dat niemand onze beslissingen beïnvloedt met illegale middelen".


Het besluit - dat het resultaat is van onderhandelingen tussen het EP en de Commissie - bepaalt dat de twee registers van het EP en de Commissie samengevoegd worden in één zogenaamd 'transparantieregister'. Burgers kunnen zo makkelijker zien welke individuen en organisaties in contact staan met de Europese instellingen.


De registers stonden eerder bekend als 'lobbyregister'. De nieuwe naam moet het register toegankelijker maken voor organisaties en individuen die het EU-beleid willen beïnvloeden, zoals denktanks, religieuze gemeenschappen en kerkelijke organisaties.


Vrijwillig of verplicht


Ondanks dat veel EP-leden graag hadden gezien dat registratie voor alle lobbyisten verplicht zou worden gesteld, gaat het huidige voorstel niet verder dan vrijwillige registratie. Echter, wil een lobbyist toegang tot het Europees Parlement krijgen, dan moet hij wel geregistreerd staan. Het EP juicht een toezegging van de Raad van Ministers om mee te doen met het gezamenlijke register toe.


Wetgevende voetafdruk en andere verbeteringen


Het Parlement heeft ook besloten dat er voortaan een 'wetgevende voetafdruk' als annex bij wetgevingsvoorstellen moet worden gevoegd. Hierin moet een lijst zijn opgenomen van alle lobbyisten waarmee de rapporteur contact heeft gehad terwijl hij zijn/haar rapport opstelde.


Het voorstel schrijft verder voor dat EP-leden hun financiële verklaringen bijwerken als sprake is van nieuwe inkomsten en in ieder geval een keer per jaar. Het voorziet bovendien in een klachtenprocedure en een procedure voor sancties.


Achtergrond


Het EP had sinds 1996 een lobbyregister en de Commissie sinds 2008. In 2008 nam het Parlement een resolutie aan die opriep tot het instellen van een gezamenlijk register waar ook de Raad van Ministers aan mee zou moeten doen. Het EP en de Commissie hebben daarop een werkgroep opgericht die in november 2010 overeenstemming bereikte over de opzet van het register. Het nieuwe register moet volgens planning in juni 2011 'online' staan.

REF. : 20110510IPR19128
 
 
Contact