Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Ádám Kósa: "Mijn handicap hindert me niet. Wat me wel hindert is de maatschappij."

overig Nieuwsitem - Sociaal beleid25-05-2011 - 14:26
 

80 miljoen EU inwoners, 16%, hebben een handicap. EEn gebrekkige toegang tot diensten en beperkte verplaatsingsmogelijkheden zorgen voor een gebrek aan kansen. Sommigen slagen er echter toch in professioneel succes te hebben. Ondanks het feit dat Ádám Kósa doof is, heeft hij zijn diploma gehaald, werkte als rechter en is hij het eerste dove Europarlementslid geworden. Nu probeert hij ook de weg voor andere vrij te maken.


Kósa is een auteur van het verslag over over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese

strategie voor mensen met een handicap 2010-2020. Kósa vertelde over het probleem voor gehandicapten en hoe we het kunnen aanpakken. Zijn boodschap voor alle inwoners van de EU is: GELIJKHEID.


Over wie gaat het in uw rapport?

Mijn rapport gaat over de 80 miljoen mensen met een handicap die in de EU leven. Het is de grootste minderheid. Hun grootste probleem is de toegang tot diensten zoals scholing, werkgelegenheid en gezondheidsdiensten. Het is een probleem voor de hele maatschappij.


Wat kan er concreet gezien en realistisch gezien gedaan worden?

De Commissie heeft een 10-jaren strategie voor mensen met een handicap. Het verslag bouwt verder op die strategie, door het toevoegen van opmerkingen en nieuwe ideeën. 3 voorbeelden zijn:


- Ten eerste moeten we naar gehandicapten kijken door de ogen van de Mensenrechten in plaats van hun handicap te betreuren. Er is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EU-mensenrechtenverdrag. Het gedrag ten opzichte van gehandicapten is het belangrijkste.


- Ten tweede: toegankelijkheid. Waarom is de toegankelijkheid zo een groot probleem voor mensen met een handicap? Ik ben doof, maar het is de maatschappij die mij hindert. Ik voel mij niet gehandicapt. Het zijn niet jij of ik die gehandicapt zijn maar de maatschappij. Het zijn de structuren die ons hinderen. Als de systemen toegankelijk zouden zijn, dan zouden we meer toegang hebben.


- Het derde voorbeeld gaat over werkgelegenheid. Als werkgevers echte werkplaatsen voor gehandicapten zouden hebben, dan zou hun werkplaats hetzelfde worden als een werkplaats voor alle inwoners. Dat is iets dat ik aanmoedig. Het gaat ons allemaal aan, van onderwijs voor kinderen tot ouderen.


{}

Welke prestaties wilt u zien in de komende 10 jaar binnen de EU?

Het belangrijkste is om een hogere tewerkstelling van gehandicapten te bereiken. Dit staat in de strategie. In West-Europa heeft 40% van de gehandicapten werk, wat heel weinig is. In Oost-Europa is dat slechts 10% tot 15%, wat schrijnend is.


Waar in de EU of in het Europees Parlement kunnen mensen met een handicap hun problemen delen en hun stem laten horen over ideeën en oplossingen?

Mijn verslag stelt een nieuwe commissie voor, de commissie voor mensen met een handicap, om te kijken naar zaken die van belang zijn voor mensen met een handicap. We spreken hier over 80 miljoen mensen, een enorme populatie, dus denk ik dat een onafhankelijke commissie een realistisch voorstel is.


Vandaag heeft het parlement reeds een "Handicap Interfractiewerkgroep" en een commissie Verzoekschriften. Er bestaan tevens nationale organisaties voor mensen met een handicap. Het blijft een uitdaging want de boodschap van de mensen met een handicap kan verloren gaan in de "grote machine".


U zit in de Interfractiewerkgroep van handicaps. Wat zijn de doelen hiervan, hoe werkt het en wat hebben ze reeds bereikt?

Deze bestaat al 30 jaar en bestaat uit 100 Europarlementsleden. Daarmee is het de oudste en grootste interfractiegroep in het Europees parlement. Het doel is het uitwisselen van informatie tussen de Europarlementsleden, maar we hebben ook al vergadert met de Raad en de Commissie over vrouwen met een handicap, tewerkstelling, enz. We worden gesteund door het Europese Handicap Forum, de grootste Europese NGO in de sector, wat ons een sterke band bezorgt met de civiele maatschappij.


We bereikten een volledige vertegenwoordiging van de EU-instellingen. De Raad en de Commissie zijn altijd aanwezig op de vergaderingen. Dat is belangrijk. We werden tevens beter gehoord op het toneel van de EU en we zorgden ervoor dat meer Europarlementsleden zich bewust werden van de kwestie rond mensen met een handicap.

REF. : 20110520STO19900
Bijgewerkt op: ( 26-05-2011 - 11:10)