Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Hervorming kredietverlening voor hypotheken: tijd om de echte economie te dienen

overig Nieuwsitem - Economische en monetaire zaken07-05-2012 - 09:20
 
Antolín Sanchez-Precedo   Antolín Sanchez-Precedo

De huidige schuldencrisis is ten dele te wijten aan slechte kredietverlening voor onroerend goed. Omdat dit tot 2008 vrij makkelijk was, leenden veel mensen meer dan verstandig was, wat bijdroeg tot de huidige economische crisis. In de derde week van mei zal de commissie voor economische zaken stemmen over een voorstel om de hypotheekmarkten stabieler te maken.


Nadat de Europese Commissie het originele voorstel produceerde, is het nu de beurt van het Parlement om het aan te nemen en veranderingen te suggereren. De Spaanse socialist Antolín Sánchez Presedo heeft als rapporteur een rapport geschreven met suggesties voor het beter beschermen van leners en het stabieler maken van Europa's kredietindustrie.


Lakse kredietverlening was een van de factoren die de financiële crisis van 2008 in gang zette. Lopen we nog steeds een risico?

De torenhoge schulden liggen nog steeds aan de basis van de crisis. Door de hypotheekmarkten te reguleren kan men dit bestrijden. Als volgende stap zouden we er voor moeten zorgen dat spaarders en belastingbetalers niet langer het slachtoffer zijn van onverantwoord verstrekte leningen.


Zij er leenpraktijken die volgens u verboden moeten worden?

Er is zeker nood aan transparante en betrouwbare markten. Ik wil de risicoproducten identificeren en meer macht geven aan controleautoriteiten om bijkomende maatregelen te nemen om consumenten te beschermen. Er zijn ook striktere eisen nodig zodat diegenen die de grootste risico's nemen ook de potentiële gevolgen van die risico's dragen.


Uw rapport is gebaseerd op een voorstel van de Commissie, maar u breidde de reikwijdte verder uit. Wat  ontbrak er dan?

We hebben drie nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Een daarvan gaat over voorlichting over financiën en waar mensen  rekening mee moeten houden als ze een hypotheek aangaan. Hierna bekijken we wat er gebeurt nadat mensen het hypotheekcontract tekenen. We noemen dit de betrouwbare prestatie van krediet. Het laatste hoofdstuk gaat over markttransparantie. De traceerbaarheid van hypotheken moet vereenvoudigd worden en er zou een soort register van hypotheken tot stand gebracht moeten worden. Als je deze zou samenbrengen als financiële instrumenten zou je op elk moment kunnen weten welke hypotheken er verstrekt zijn. Dit zou leiden tot stabielere markten.


De regulering van kredietverleners is slechts een deel van het debat. Hoe kunnen we de kredietnemers helpen?

Dit kan via voorlichting over financiën, goede informatie en professioneel advies. De verhouding tussen de twee partijen moet gebalanceerd worden. Een voorbeeld: momenteel overwegen we meer flexibele contracten en betalingen die aangepast kunnen worden aan de situatie van de kredietnemers en die een vroegtijdige terugbetaling van een lening toestaan. We praten ook over de mogelijkheid om van kredietverlener te wisselen en het idee om leningen in vreemde valuta om te zetten naar de eigen valuta om onnodige risico's uit de weg te gaan.


De vrees bestaat dat verdere EU regulering de kredietnemers in sommige lidstaten zou kunnen bedreigen omdat er veel verschillende hypotheekmarkten zijn in Europa. Wat denkt u daarvan?

Ik vind diversiteit zeer goed voor de EU. De ideale situatie zou zijn als producten op maat van consumenten gemaakt worden. Het is echter van groter belang dat we een consistente en betrouwbare markt kunnen verzekeren en dat een onstabiele hypotheekmarkt vermeden wordt omdat dit de financiële instellingen kan aantasten en dus ook de belastingbetalers.

Nationale diversiteit is een troef en subsidiariteit en proportionaliteit moet bewaard blijven, maar we moeten af van de barrières op de interne markt. De modellen die voortkomen uit legale en culturele tradities moeten bewaard blijven, maar diversiteit in innovatie en financiële inclusie is ook belangrijk omdat het op maat gemaakte producten toelaat. 'One size fits all' werkt gewoon niet.

We pleiten voor een Europees systeem voor hypotheekidentificatie om gelijke voorwaarden voor alle winsten te garanderen. We willen ook een gelijk speelveld creëren voor kredietverleners in Europa om consumenten op die manier een ruimer aanbod te geven. De consumenten varen wel bij verhoogde marktcompetitie omdat ze op die manier de kredietverleners tegen elkaar kunnen uitspelen.


In uw rapport pleit u voor betere toegang tot hypotheken voor mensen die worden uitgesloten. Hoe zou dit tewerk gaan?

Ik vind dat producten op maat moeten gemaakt worden om zo om te gaan met de uiteenlopende situaties van consumenten. Zo vinden we dat uitkeringen ook moeten meetellen wanneer men de kredietwaardigheid van consumenten evalueert. We moeten ook voorkomen dat consumenten worden uitgesloten door onnauwkeurige informatie of door beslissingen die enkel op automatische kredietscores gebaseerd zijn.

Het financiële systeem moet opnieuw de belangen van families en bedrijven dienen, de echte economie dus. Om dat doel te bereiken moeten we meer flexibiliteit, meer inclusie, meer stabiliteit en veel meer competitie hebben.


Er zijn al ongeveer 1000 amendementen in de commissie voorgelegd. Verwacht u politieke problemen rond dit rapport?

Er is volgens mij voldoende bereidheid om tot een compromis te komen. Ik hoop dat we uiteindelijk een ambitieus antwoord kunnen bieden voor onze burgers, omdat het Parlement ervoor moet zorgen dat de hypotheekmarkt in de EU efficiënter, dynamischer, consistenter en betrouwbaarder is. We zullen er waarschijnlijk tegen volgende maand klaar zijn. Wanneer de commissie het standpunt aanvaardt, kan het onderhandelingsproces met de Raad beginnen.

REF. : 20120223STO39233
Bijgewerkt op: ( 07-05-2012 - 15:12)