Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Erfrecht over de grenzen heen: vereenvoudiging van de regelgeving

overig Nieuwsitem - Justitie en binnenlandse zaken09-03-2012 - 14:47
 

Bijna 450,000 erfenissen per jaar in de EU hebben betrekking op mensen die in meer dan een land gewoond hebben. Ze maken samen 10% uit van alle erfenissen en zijn ongeveer 123 miljard euro waard. Europarlementariërs zullen dinsdag stemmen over wetgeving die het eenvoudiger moet maken om internationale erfenissen te regelen en disputen te vermijden. Het "vrijwillige Europese erfeniscertificaat" zal helpen om de formaliteiten achterwege laten.


Elke lidstaat heeft een andere wetgeving voor erfenissen. Wanneer iemand sterft die in meer dan een land heeft gewoond, kan dit dus voor problemen zorgen. Welke wet moet dan toegepast worden, en welk hof is verantwoordelijk? De Europese Commissie lanceerde een voorstel om dit te vereenvoudigen. Waar iemand woonde moet bepalen welk land en welke wetgeving toepasbaar is. Maar volgens het voorstel moeten mensen in staat kunnen zijn om eventueel er voor te kiezen dat de wetgeving van hun moederland toepasbaar is op hun volledige erfenis.


Parlementair standpunt

De Parlementaire commissie voor juridische zaken keurde op 1 maart het rapport goed van de Duitse Christendemocraat Kurt Lechner. Lechner is het eens met de hoofdpunten van het Commissievoorstel, maar voegt nog enkele opmerkingen toe in de vorm van amendementen. Volgens de rapporteur biedt het voorstel juridische zekerheid, is het begrijpbaar voor Jan met de pet, en maakt het de afhandeling van internationale erfenissen een stuk eenvoudiger.


Gevolgen voor burgers

Voor burgers die in hun moederland wonen en al hun bezittingen daar hebben, verandert er niets. De erfenis van burgers die in het buitenland wonen, zal onder de wetgeving vallen van het land waar ze leven, maar ze zullen er voor kunnen kiezen om de wetgeving van hun moederland toe te passen.


Parlementariërs debatteren maandag over het voorstel, en dinsdag volgt een stemming. De nieuwe regelgeving zal niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk en Ierland omdat zij een opt-out gevraagd hebben.

REF. : 20120302STO39884