Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Diervriendelijker transport en strengere aanpak overtreders

Plenaire vergadering Persbericht - Landbouw12-12-2012 - 14:25
 

Het EP wil dat er een eind komt aan de slechte omstandigheden waaronder steeds meer dieren in Europa worden vervoerd. Dit kan door de bestaande regels beter te handhaven, meer inspecties uit te voeren en hogere sancties op te leggen aan overtreders, zo stelt een resolutie die op woensdag is aangenomen. Om lange ritten naar slachthuizen te voorkomen, moet de EU het gebruik van lokale abattoirs stimuleren en de transporttijd maximeren op acht uur.De resolutie is aangenomen met 555 stemmen voor, 56 stemmen tegen en 34 onthoudingen.


Het transport van dieren is enorm toegenomen binnen de EU. Zo steeg het aantal getransporteerde varkens met 70%. Een derde van de ritten duurde langer dan acht uur.


Meer inspecties, strengere straffen


Om problemen betreffende dierenwelzijn tijdens transport aan te pakken, moet bestaande wetgeving in alle EU-landen correct en op dezelfde manier worden gehandhaafd, zo benadrukken EP-leden. Er moeten meer controles ter plaatse worden uitgevoerd en de nationale straffen moeten worden geharmoniseerd en meer afschrikkende werking hebben.


Acht-uur limiet niet afdoende


Maatregelen om de transporttijd richting slacht terug te brengen tot maximaal acht uur moeten worden overwogen, maar voor wetenschappelijk onderzoek of geografische onmogelijkheden moeten - voor bepaalde dieren - uitzonderingen mogelijk blijven. Echter, een transportlimiet is niet toereikend om het dierenwelzijn te verbeteren, zo onderkent het rapport. Ook de voorzieningen in vrachtwagens zijn soms ontoereikend. Die kunnen verbeterd worden door invoering van minimale oppervlaktes per dier en gegarandeerde drinkwatertoevoer.


Steun lokale slachthuizen


Om onnodig lange diertransporten te voorkomen, moet de EU bijdragen aan korte en transparante voedselketens en maatregelen nemen om de afname van het aantal kleine, plaatselijke slachthuizen tegen te gaan en de lokale verwerking van vlees te stimuleren.

REF. : 20121207IPR04402
 
 
Contact