Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Infografieken

 

Europese film in het digitale tijdperk: hoe een breder publiek bereiken

Cultuur24-04-2015 - 17:04
Infografiek   Bekijk de cijfers van de Europese versus de Amerikaanse film in de bioscopen

Een breder publiek vinden voor EU-films, vaak alleen gedistribueerd in eigen land, blijft een belangrijke uitdaging voor de Europese film. De Europese filmindustrie is van grote invloed op het cultuurlandschap van Europa, de werkgelegenheid en de economische groei. Het EP bespreekt op 27 april en stemt op 28 april in de plenaire vergadering over een verslag over hoe Europese films een breder publiek kunnen bereiken en beter kunnen concurreren met de grootste rivaal, de Verenigde Staten.


Uitdagingen voor de Europese film


De meeste van de in Europa geproduceerde films worden uitsluitend uitgebracht in hun land van herkomst en slechts 8% wordt buiten de EU gedistribueerd. Echter, films uit de VS worden op grote schaal verspreid in de EU en trekken een veel groter publiek.

De verdeling van overheidssubsidies is één van de problemen waar de Europese filmindustrie momenteel mee wordt geconfronteerd: bijna 70% hiervan wordt besteed aan de productie, waardoor er onvoldoende financiering is voor marketing of distributie.


Aanbevelingen in het verslag


"De zichtbaarheid en promotie van Europese films in de digitale wereld vormt een essentieel onderdeel bij het bereiken van een groter publiek. We moeten evenwichtigere financieringniveaus bereiken tussen productie, promotie en distributie. Een ander belangrijke suggestie in het verslag wordt het faciliteren van de overdraagbaarheid van Europese films," zegt de Poolse christendemocraat en rapporteur van het verslag, Bogdan Brunon Wenta.


In het verslag staan suggesties over hoe de grensoverschrijdende distributie van Europese films kan worden gestimuleerd, zoals:
• Het aanmoedigen van een grotere beschikbaarheid van ondertitelde films en het overwegen om een online platform voor crowd-sourced ondertiteling op te richten;
• Een beroep doen op op de Europese Commissie en de lidstaten om steun te verlenen voor de uitrusting van alle schermen met digitale projectie en geluidstechnologie. Hoewel bijna 90% van de schermen als is gedigitaliseerd, hebben kleinere bioscopen nog altijd behoefte aan financiële steun;
• Het benadrukken van het belang van voldoende financiële middelen voor digitalisering, conservering en online beschikbaarheid van het Europese filmerfgoed;
• Steun verlenen aan Europese coproducties die leiden tot een grotere verspreiding van de films.


Volg het debat en de stemming live


De plenaire vergadering bespreekt het verslag op 27 april en stemt hierover op 28 april. Volg de plenaire vergadering vanaf 17.00 uur.


 Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement

 

REF. : 20150424IFG45724