Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Zittingsnieuws

20-11-2014 - 18:03
 

Het Parlement besluit dinsdag of de overeenkomst tussen de EU en Canada over het uitwisselen van passagiersinformatie (PNR) moet worden voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie (ECJ). Het ECJ zou de overeenkomst moeten toetsen aan de EU-verdragen en het Europese handvest voor grondrechten. De Raad en Canada ondertekenden het verdrag in juni, maar de goedkeuring van het Parlement is nodig voordat de overeenkomst van kracht wordt. (Lees meer: EP: deal passagiersinformatie Canada-EU mogelijk naar EU Hof)

 
 

Paus Franciscus brengt dinsdag 25 november een officieel bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg. Hij zal het Parlement om 11:15 uur toespreken. (Lees meer: Paus Franciscus bezoekt Europees Parlement)

 
 

De Congolese gynaecoloog dr. Denis Mukwege ontvangt woensdag tijdens een speciale ceremonie in Straatsburg de Sacharov-prijs voor vrijheid van denken. Mukwege krijgt de prijs vanwege zijn niet-aflatende inspanningen voor slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld. Na de uitreiking volgt om 12:30 een gezamenlijke persconferentie met voorzitter Schulz . (Lees meer: Dr. Mukwege ontvangt Sacharov-prijs 2014)

 
 

Dinsdagochtend om 09.00 uur presenteert Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn banen-, groei- en investeringspakket van €300 miljard aan het Europees Parlement. Vervolgens zullen de vertegenwoordigers van de fracties aan het woord komen. (Lees meer: Juncker presenteert investeringspakket van €300 mld. aan Parlement)

 
 

Parlementariërs debatteren woensdag met de Hoge Vertegenwoordiger voor het Europese Buitenlandbeleid Federica Mogherini over de mogelijke erkenning van de Palestijnse staat. Een stemming volgt op donderdag. (Lees meer: Parlement debatteert over mogelijke erkenning Palestina)

 
 

Het Parlement bespreekt dinsdag in de plenaire vergadering de gestrande onderhandelingen met de lidstaten over de EU begroting. Onderhandelaars van het Parlement en de Raad konden het niet eens worden over aanpassingen aan de begroting van 2014 en de nieuwe begroting voor 2015. (Lees meer: EP: debat over mislukte onderhandelingen EU begroting)

 
 

Het Parlement bespreekt maandag een motie van afkeuring tegen de recent aangetreden Europese Commissie, gevolgd door een stemming op donderdag. Om de Commissie weg te sturen moet de motie worden aangenomen met een dubbele meerderheid: twee derde Parlementariërs moet stemmen en een meerderheid (376) moet voor zijn. (Lees meer: EP stemt over motie van afkeuring Commissie )

 
 

Bestrijding van armoede, bescherming van mensenrechten en het duurzamer maken van gezondheidszorg zijn enkele van de ontwikkelingsdoelstellingen die zijn samengevat in een resolutie die door de Ontwikkelingscommissie is opgesteld over ontwikkelingshulp na 2015, waar maandag over wordt gedebatteerd en dinsdag over wordt gestemd. Het probleem van ondervoeding onder kinderen komt donderdag in de vorm van mondelinge vragen en stemming over een resolutie aan de Commissie aan de orde. (Lees meer: Post 2015 ontwikkelingsagenda: armoedebestrijding en mensenrechten)

 
 

Het Europees Parlement heeft de betrokken partijen die volgende maand aan tafel zitten bij de klimaattop in Lima opgeroepen om ambitie te tonen in de aanloop naar de top in Parijs volgend jaar. Parlementariërs stellen in een conceptresolutie dat er stappen moeten worden gezet om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Ze herinneren de Commissie en lidstaten aan gedane financiële toezeggingen. (Lees meer: Parlement: toon ambitie bij klimaattop Lima )

 
 

Het Parlement stemt dinsdag of het versneld met een standpunt zal komen over het voorstel van de Europese Commissie om landen die een naheffing moeten betalen meer tijd te geven. Door aanpassingen in de berekening van het bruto nationaal inkomen (BNI) moeten sommige landen onverwacht hoge bedragen aan naheffingen aan de EU betalen, terwijl andere landen weer geld terug krijgen. (Lees meer: EP bespreekt uitstel betaling naheffing voor onder meer Nederland)

 
 
 
REF. : 20141118NEW79401
Bijgewerkt op: ( 21-11-2014 - 10:35)
 
 
Contact
 
 
  • Ron KORVER
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 44659 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 74903 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 35 88
 
 
   
Agenda plenaire vergadering
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Motie van afkeuring jegens de Commissie
 
De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015
Verslag:A8-0037/2014
Rapporteur: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020
Verslag:O-000082/2014 De Europese Commissie REGI
 
Controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik
Verslag:O-000081/2014 De Europese Commissie INTA
 
Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Debatten
 
 
Stemming over een verzoek om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
*
BUDG
 
Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie
Verslag:O-000077/2014 De Europese Commissie EMPL
Verslag:O-000076/2014 De Raad van de Europese Unie EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Plechtige vergadering
 
 
Toespraak van Zijne Heiligheid Paus Franciscus
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden
Verslag:A8-0030/2014 ***
Rapporteur: Heidi Hautala
JURI
 
Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze
Verslag:A8-0034/2014 ***
Rapporteur: Pavel Svoboda
JURI
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Verslag:A8-0043/2014
Rapporteur: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD
Verslag:A8-0044/2014
Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan het CBSA (Canadian Border Services Agency)
 
De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015
Verslag:A8-0037/2014
Rapporteur: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie
Verslag:O-000077/2014 De Europese Commissie EMPL
Verslag:O-000076/2014 De Raad van de Europese Unie EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Begroting 2015: resultaat bemiddelingscomité
 
Bestrijding van geweld tegen vrouwen
Verslag:O-000080/2014 De Europese Commissie FEMM
 
Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie
Verslag:O-000079/2014 De Europese Commissie LIBE
Verslag:O-000078/2014 De Raad van de Europese Unie LIBE
 
Standrechtelijke uitzettingen en de voorgestelde legalisering van "snelle verwijdering" in Spanje
Verslag:O-000085/2014 De Europese Commissie
 
Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020
Verslag:O-000075/2014 De Europese Commissie EMPL
 
Tenuitvoerlegging van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep
Verslag:O-000074/2014 De Europese Commissie EMPL
 
Evaluatie van de stresstests voor banken
 
Gecombineerde behandeling - Europese Centrale Bank
Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen
Verslag:A8-0028/2014 *
Rapporteur: Kay Swinburne
ECON
Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank
Verslag:A8-0027/2014 *
Rapporteur: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen
 
VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Uitreiking van de Sacharov-prijs
 
 
Sacharov-prijs 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank
Verslag:A8-0027/2014 *
Rapporteur: Roberto Gualtieri
ECON
 
Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen
Verslag:A8-0028/2014 *
Rapporteur: Kay Swinburne
ECON
 
VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Erkenning van Palestina als staat
 
25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
 
Uitkomst G20-top
 
Digitale interne markt
 
Situatie in de EU-staalindustrie
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden
Verslag:O-000083/2014 De Europese Commissie DEVE
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 135 van het Reglement)
Pakistan: blasfemiewetten
Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj
Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Motie van afkeuring jegens de Commissie
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020
Verslag:O-000082/2014 De Europese Commissie REGI
 
Erkenning van Palestina als staat
 
25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
 
Digitale interne markt
 
Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden
Verslag:O-000083/2014 De Europese Commissie DEVE
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/008 FI/STX Rauma, from Finland)
Referentie: A8-0043/2014

Datum:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, from France)
Referentie: A8-0044/2014

Datum:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG