Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel21-03-2017 - 16:06
 

Tin, wolfraam, tantaal en goud: mineralen die wij associëren met hightech genoegens zoals smartphones, tabletten of auto's, maar die voor mensen het Grote Merengebied in Afrika eerder verwijzen naar vechten en bloed. De mijnbouw en illegale handel is vaak in handen van gewapende groepen en voeden een vicieuze cirkel van conflicten. Het Parlement stemde deze maand om EU-bedrijven verantwoordelijk te maken voor de afkomst van mineralen die zij importeren. Onze video legt uit hoe. (Lees meer: Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone )

 

De toekomst van de EU: het Parlement geeft burgers het woord

Plenaire vergadering Toekomst van Europa/Europese integratie / Instellingen20-03-2017 - 17:31
60 Rome: citizens' parliament  

Het Verdrag van Rome maakte zestig jaar geleden de weg vrij voor economische integratie en duurzame vrede op ons continent en leidde tot de huidige Europese Unie van meer dan 500 miljoen burgers. De afgelopen weken heeft het Parlement stilgestaan bij de geboekte vooruitgang en de toekomst. De EP-leden willen ook horen hoe de burgers dit zien. Mensen uit heel Europa zijn uitgenodigd om op 21 maart de rol van EP-lid op zich te nemen en hun visie op de EU te geven. Volg het debat online. (Lees meer: De toekomst van de EU: het Parlement geeft burgers het woord )

 

Terugblik op de plenaire vergadering: voedselveiligheid en smeltende ijskappen

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel / Milieu / Voedselveiligheid17-03-2017 - 11:46
 

De noodzaak om te zorgen dat ons voedsel veilig is en het gevaar van smeltend poolijs stonden hoog op de agenda deze week. Er werd verder gedebatteerd over de ongelijkheid op de werkplek waar vrouwen nog steeds mee te maken hebben. Een EP-lid dat vrouwen beledigde, wordt gestraft. Het EP deed een beroep op de EU om Ngo’s te financieren die van de VS geen financiële hulp meer krijgen omdat zij in ontwikkelingslanden abortus aanbieden. (Lees meer: Terugblik op de plenaire vergadering: voedselveiligheid en smeltende ijskappen )

 

EP wil Europese defensie impuls geven door bundelen van militaire capaciteit

Plenaire vergadering Veiligheid en defensie16-03-2017 - 17:03
iInfografiek  

De EU-landen zou veel doelmatiger kunnen zijn als ze hun krachten bundelden en hun planning coördineerden. Duplicatie en overcapaciteit zorgen momenteel voor miljarden euro’s aan onnodige uitgaven, zeggen de leden in een verslag dat op 16 maart werd aangenomen. Defensiesamenwerking tussen de lidstaten is niet erg gangbaar maar de tijden veranderen als gevolg van toenemende veiligheidsproblemen rond Europa en de oproep van de VS om toezeggingen voor defensie-investeringen na te komen. (Lees meer: EP wil Europese defensie impuls geven door bundelen van militaire capaciteit )

 

Conflictmineralen: EP verzekert zorgvuldigheidsverplichtingen voor importeurs

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel16-03-2017 - 13:21

Een ontwerp EU verordening om te voorkomen dat handel in mineralen gebruikt wordt om conflict en mensenrechtenschendingen te financieren, is donderdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze “conflictmineralen” wet verplicht alle, behalve de kleinste, importeurs van tin, wolfraam, tantaal en goud om “passende zorgvuldigheid” controles uit te voeren op hun leveranciers. Grote producenten zullen ook openbaar moeten maken hoe zij van plan zijn na te gaan dat hun bronnen voldoen aan de regels. (Lees meer: Conflictmineralen: EP verzekert zorgvuldigheidsverplichtingen voor importeurs )

 

Arctic: ban oil drilling and mitigate tensions, urge MEPs

Plenary Session External relations / Environment16-03-2017 - 12:44
Picture of iceland glacier lagoon bay  

Climate change is bringing new environmental and security challenges in the Arctic, as the melting ice cap opens up new navigation and fishing routes, and competition for its natural resources heats up, say MEPs in a resolution voted on Thursday. They call for measures to protect the vulnerable Arctic ecosystem, ban oil drilling there and keep it a low-tension and cooperation area. (Read more: Arctic: ban oil drilling and mitigate tensions, urge MEPs )

 

MEPs welcome 2016 reform efforts in Montenegro

Plenary Session External relations16-03-2017 - 12:34

Montenegro made further progress in its EU accession negotiations last year, topping the list of the most advanced EU accession countries, but corruption and organised crime remain a serious concern, said MEPs on Thursday. MEPs also highlight Russia’s attempts to influence developments in Montenegro, as it pursues Euro-Atlantic integration. (Read more: MEPs welcome 2016 reform efforts in Montenegro )

 

Defence: MEPs urge member states to show political will and join forces

Plenary Session Security and defence16-03-2017 - 12:28

Increasing defence cooperation in the EU now depends more upon the political will to make it happen than upon legal considerations, say MEPs in a resolution approved by Parliament on Thursday. They stress that member states can and should use the treaty tools in place to build a truly common defence policy. (Read more: Defence: MEPs urge member states to show political will and join forces )

 

Human rights: Zimbabwe, Ukrainian political prisoners in Russia, and Philippines

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation / External relations16-03-2017 - 12:15

Parliament deplores the arrest of Pastor Evan Mawarire and political violence against human rights defenders in Zimbabwe, calls for the release of Ukrainians illegally detained in Russia and urges the Philippines to release human rights advocate Senator Leila M. De Lima, detained on drug-trafficking charges, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: Zimbabwe, Ukrainian political prisoners in Russia, and Philippines )

 

EP herdenkt aanslagen in Brussel en benadrukt noodzaak aanscherpen veiligheid

Plenaire vergadering Instellingen / Justitie en binnenlandse zaken16-03-2017 - 09:14

Het Europees Parlement hield de voortgang tegen het licht die is gemaakt in het bestrijden van terrorisme sinds 22 maart 2016 in een actualiteitendebat op woensdagmiddag. De Parlementsleden benadrukten de noodzaak om meer te doen voor een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen de lidstaten; daarnaast moet de interoperabiliteit van EU databases worden verbeterd, radicalisering worden voorkomen en moeten de slachtoffers van terrorisme worden geholpen. (Lees meer: EP herdenkt aanslagen in Brussel en benadrukt noodzaak aanscherpen veiligheid )

 

Conclusies Europese Raad en toekomst EU centraal op plenaire zitting op woensdag

Plenaire vergadering Europese Raad / Instellingen15-03-2017 - 18:58

Leiders van de fracties in het Europees Parlement reageerden woensdag op de Europese Raad van vorige week, en stellen hun prioriteiten voor naar aanleiding van de Verklaring van Rome, die zal focussen op de toekomst van de EU. de meerderheid van de Europarlementsleden gaf aan dat de lidstaten de EU op koers willen zetten om aan de onmiddellijke noden van de inwoners te voldoen. (Lees meer: Conclusies Europese Raad en toekomst EU centraal op plenaire zitting op woensdag )

 

Meer voedselinspecties van boerderij tot op het bord

Plenaire vergadering Voedselveiligheid15-03-2017 - 15:53
Kaas, worst en ham uit Sardinië. Lekker.  

Het wetsontwerp dat scherpere controles in de voedselketen nastreeft, werd op woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. De nieuwe regels, waar informeel al een akkoord over gevonden was tussen Europarlementsleden en de Raad, moeten waken over een betere traceerbaarheid van het voedsel, fraude tegengaan en het vertrouwen van consumenten in de integriteit van de voedselketen herstellen. (Lees meer: Meer voedselinspecties van boerderij tot op het bord )

 

Noordpoolgebied: EP-leden in debat over strategie om conflicten te voorkomen

Plenaire vergadering Externe betrekkingen / Milieu15-03-2017 - 15:34
infographic illustration  

Vandaag debatteert het Parlement over een verslag over het geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied. Omdat het klimaat verandert en de temperatuur wereldwijd stijgt, smelt jaarlijks ongeveer 280 miljard ton van de ijskappen. Het milieu is echter slechts één aspect van de uitdagingen: een zeestraat maakt de weg vrij voor handel, winning van natuurlijke hulpbronnen, toerisme en een grotere militarisering. (Lees meer: Noordpoolgebied: EP-leden in debat over strategie om conflicten te voorkomen )

 

EP debatteert om 15u over veiligheidsbeleid, 1 jaar na aanslagen in Brussel

Plenaire vergadering Instellingen / Justitie en binnenlandse zaken15-03-2017 - 14:00

Woensdag om 15u debatteren de parlementsleden over de vooruitgang van de Europese veiligheidsagenda sinds de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Europees commissarissen Dimitris Avramopoulos en Julian King en Maltees staatssecretaris Ian Borg (als vertegenwoordiger van de Raad) nemen ook deel. De hoofdpunten zijn informatie-uitwisseling verbeteren, financiering van terrorisme bestrijden, radicaliseren voorkomen en controles aan de buitengrenzen versterken. (Lees meer: EP debatteert om 15u over veiligheidsbeleid, 1 jaar na aanslagen in Brussel )

 

Sustainable growth, jobs and security: MEPs adopt 2018 budget priorities

Plenary Session Budget15-03-2017 - 12:51

Growth and jobs, particularly for young people, must remain key EU budget priorities, along with tackling migration and climate change, MEPs say in guidelines, voted on Wednesday, for EU Commission officials preparing the EU’s draft 2018 budget. The budget “must be equipped with the tools to enable it to respond to multiple crises simultaneously” and must also address EU citizens' safety and security concerns, they add. (Read more: Sustainable growth, jobs and security: MEPs adopt 2018 budget priorities )

 

Duitse tolheffing schendt Europese non-discriminatieregels, zegt Parlement

Plenaire vergadering Vervoer15-03-2017 - 12:41

De geplande tolheffing voor personenwagens in Duitsland discrimineert buitenlandse chauffeurs, zelfs indien rekening wordt gehouden met de door de Commissie aanvaarde wijzigingen. Dat zeggen de parlementsleden in een resolutie die woensdag goedgekeurd werd. Ze stellen dat de regeling in strijd is met het EU-recht omdat Duitse chauffeurs de kosten kunnen aftrekken van hun verkeersbelasting, terwijl buitenlandse chauffeurs dit niet kunnen. (Lees meer: Duitse tolheffing schendt Europese non-discriminatieregels, zegt Parlement )

 

Plenair debat over Amerikaanse anti-abortusmaatregel

Plenaire vergadering Externe betrekkingen14-03-2017 - 18:17
Sprekers  

De leden debatteerden vandaag met Christos Stylianides, Commissaris voor Humanitaire hulp, over het decreet uitgevaardigd door Amerikaanse president Trump, die steun intrekt aan hulporganisaties die abortus promoten of uitvoeren. De meeste sprekers veroordeelden het decreet en vroegen om maatregelen en middelen van de EU, terwijl anderen aangedrongen op eerbiediging van de rechten van ongeboren kinderen. Lees verder voor de reacties. (Lees meer: Plenair debat over Amerikaanse anti-abortusmaatregel )

 

US “global gag” anti-abortion rule a major setback for women’s health, say MEPs

Plenary Session Humanitarian aid / External relations14-03-2017 - 17:34

Political group speakers reacted to President Donald Trump’s reinstatement of the “global gag” rule in a debate with EU humanitarian aid Commissioner Christos Stylianides on Tuesday. The executive order, signed on 23 January, obliges US-funded foreign NGOs to certify that they will not perform or actively promote abortion. (Read more: US “global gag” anti-abortion rule a major setback for women’s health, say MEPs )

 

Van boer tot bord: betere voedselcontrole in de EU

Plenaire vergadering Voedselveiligheid14-03-2017 - 16:06
 

Consumenten in Europa moeten er zeker van zijn dat het voedsel dat ze kopen en eten veilig is. Fraudezaken met betrekking tot voedsel zoals het paardenvleesschandaal 2013, hebben aangetoond dat een betere bescherming van de consument nodig is. Het Parlement stemt op woensdag 15 maart over nieuwe regels om de officiële controles in de gehele voedselketen aan te scherpen. In ons video-interview legt rapporteur Karin Kadenbach (S&D, AT) de nieuwe wetgeving uit. (Lees meer: Van boer tot bord: betere voedselcontrole in de EU )

 

Het aandeel afval dat wordt gerecycled zou omhoog moeten gaan naar 70 % in 2030, tegen 44 % vandaag, De parlementsleden willen ook dat de afvalbeheerplannen het aandeel van stortplaatsen - die een grote impact op het milieu hebben – beperken tot 5 %, en een reductie van 50 % voedselverspilling verwezenlijken tegen 2030. Het Parlement zal nu gaan onderhandelen met de Raad van Ministers. (Lees meer: Afval: stimuleer recycling, verminder stortplaatsen en beperk voedselverspilling )

 

MEPs back mercury pollution curbs, in line with UN Minamata convention

Plenary Session Public health14-03-2017 - 13:23

New legislation restricting the use of mercury, a persistent pollutant that has adverse effects on the environment and human health, was adopted by Parliament on Tuesday. The bill, already informally agreed with the Council of Ministers, aims to close the gap between existing EU legislation and the United Nations Minamata Convention against mercury pollution. (Read more: MEPs back mercury pollution curbs, in line with UN Minamata convention )

 

EU is stuck half way to achieving gender equality, MEPs say

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities14-03-2017 - 13:18

The EU and its member states should step up their efforts to achieve equality between women and men. Despite progress on some issues, much remains to be done to reduce pay gaps, remove “glass ceilings” blocking women’s careers, remedy their lack of economic independence and improve their work/life balance, say MEPs in a non-legislative resolution voted on Tuesday. (Read more: EU is stuck half way to achieving gender equality, MEPs say )

 

Sanctions against MEP who offended women

Plenary Session Parliament's Rules of Procedure14-03-2017 - 13:09

Sanctions of unprecedented severity were announced by EP President Antonio Tajani on Tuesday, against Polish MEP Janusz Korwin-Mikke for his unacceptable remarks against women during a plenary debate on the "Gender pay gap" on 1 March. (Read more: Sanctions against MEP who offended women )

 

Parliament approves revised EU gun law to close security loopholes

Plenary Session Free movement of goods14-03-2017 - 12:39

Tighter controls on blank-firing and inadequately deactivated weapons, like those used in the Paris terror attacks, and an obligation for EU member states to have an appropriate monitoring system in place for the issuance or renewal of licences and to exchange information, are among the updates approved by MEPs to the 1991 firearms directive on Tuesday. (Read more: Parliament approves revised EU gun law to close security loopholes )

 

Stronger rights for shareholders in EU companies

Plenary Session Justice and home affairs14-03-2017 - 12:35

New tools to sharpen big EU firms’ focus on their long-run performance, by fostering their shareholders’ commitment to it, were approved by Parliament on Tuesday. They will include giving shareholders a say on directors’ pay and making it easier for firms to identify their shareholders. (Read more: Stronger rights for shareholders in EU companies )

 

Parlement debatteert dinsdag met Commissie over Amerikaanse 'Global Gag Rule'

Plenaire vergadering Humanitaire hulp / Externe betrekkingen14-03-2017 - 11:00

Europarlementsleden debatteren dinsdag om 15u met Europees commissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides over de 'Global Gag Rule' die Amerikaans president Donald Trump invoerde. Deze regel verplicht hulporganisaties die VS-steun ontvangen om te bewijzen dat zij geen abortus promoten of uitvoeren. (Lees meer: Parlement debatteert dinsdag met Commissie over Amerikaanse 'Global Gag Rule' )

 

Voorzitter belooft straf in verhouding met onaanvaardbare opmerkingen van MEP

Plenaire vergadering Instellingen13-03-2017 - 19:16
EP President Antonio Tajani pictured during the opening of March plenary session in Strasbourg  

Het Poolse Parlementslid Janusz Korwin-Mikke (niet-fractiegebonden) zal een straf krijgen die in verhouding staat tot de onaanvaardbare opmerkingen in verband met de loonkloof tussen mannen en vrouwen zodra het onderzoek achter de rug is, zo verzekerde Parlementsvoorzitter Antonio Tajani bij de opening van de plenaire zitting. Onder luid applaus drong hij erop aan dat zulks taalgebruik, dat "iedere vrouw in dit halfrond beledigde", niet zal getolereerd worden. (Lees meer: Voorzitter belooft straf in verhouding met onaanvaardbare opmerkingen van MEP )

 

Wetgevingspakket afval: op weg naar een circulaire economie

Plenaire vergadering Milieu10-03-2017 - 11:30
Infografiek  

Het Parlement stemt dinsdag over vier richtlijnen betreffende het afvalbeheer van met name afval van huishoudens en kleine bedrijven, goed voor 8% van het totale afval in de EU. Dit wetgevingspakket is een eerste stap op weg naar het opbouwen van een circulaire economie. In de eerste fase zijn meer recycling, minder storten -de meest schadelijke optie voor het milieu en potentiele gezondheidsbedreiging - en minder voedselverspilling de prioriteiten. (Lees meer: Wetgevingspakket afval: op weg naar een circulaire economie )

 

Naar een beter gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Plenaire vergadering Immigratie07-03-2017 - 14:38
 

De toegenomen migratiestromen naar Europa en de duizenden vermiste vluchtelingenkinderen tonen de grenzen van het huidige EU-asielstelsel. In 2016 ontvingen Griekenland en Italië meer dan 354.886 vluchtelingen. De noodzaak om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen, is dringender dan ooit. Op donderdag presenteert Cecilia Wikström, rapporteur voor de hervorming van de Dublin-verordening haar ontwerpverslag in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. (Lees meer: Naar een beter gemeenschappelijk Europees asielstelsel )

 
 
Agenda plenaire vergadering
 
13-03-2017 -
17:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Kwik
Verslag:A8-0313/2016 ***I
Rapporteur: Stefan Eck
ENVI
 
Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance
Verslag:A8-0158/2015 ***I
Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Gecombineerde behandeling - Gendergelijkheid
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015
Verslag:A8-0046/2017
Rapporteur: Ernest Urtasun
FEMM
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten
Verslag:A8-0043/2017
Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
EU-middelen voor gendergelijkheid
Verslag:A8-0033/2017
Rapporteur: Clare Moody
FEMM
 
Korte presentaties van de volgende verslagen:
De gevolgen van big data voor de grondrechten
Verslag:A8-0044/2017
Rapporteur: Ana Gomes
LIBE
Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen
Verslag:A8-0011/2017
Rapporteur: Stefan Eck
AGRI
Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen
Verslag:A8-0014/2017
Rapporteur: Julie Girling
AGRI
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
14-03-2017 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
Verslag:A8-0251/2016 ***I
Rapporteur: Vicky Ford
IMCO
 
Gecombineerde behandeling - Circulaire economie
Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Verslag:A8-0013/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
Het storten van afvalstoffen
Verslag:A8-0031/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
Afvalstoffen
Verslag:A8-0034/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
Verpakking en verpakkingsafval
Verslag:A8-0029/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
 
 
14-03-2017 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen
Verslag:A8-0014/2017
Rapporteur: Julie Girling
AGRI
 
Kwik
Verslag:A8-0313/2016 ***I
Rapporteur: Stefan Eck
ENVI
 
Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance
Verslag:A8-0158/2015 ***I
Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
Verslag:A8-0251/2016 ***I
Rapporteur: Vicky Ford
IMCO
 
Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Verslag:A8-0013/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
 
Afvalstoffen
Verslag:A8-0034/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
 
Het storten van afvalstoffen
Verslag:A8-0031/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
 
Verpakking en verpakkingsafval
Verslag:A8-0029/2017 ***I
Rapporteur: Simona Bonafè
ENVI
 
Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015
Verslag:A8-0046/2017
Rapporteur: Ernest Urtasun
FEMM
 
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten
Verslag:A8-0043/2017
Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
 
EU-middelen voor gendergelijkheid
Verslag:A8-0033/2017
Rapporteur: Clare Moody
FEMM
 
De gevolgen van big data voor de grondrechten
Verslag:A8-0044/2017
Rapporteur: Ana Gomes
LIBE
 
Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen
Verslag:A8-0011/2017
Rapporteur: Stefan Eck
AGRI
 
 
14-03-2017 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Global Gag Rule
 
Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017
 
Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
Verslag:A8-0022/2017 ***II
Rapporteur: Karin Kadenbach
ENVI
 
Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen)
 
Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III
Verslag:A8-0060/2017
Rapporteur: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen
 
Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie
Verslag:A8-0327/2016 ***I
Rapporteur: Patrizia Toia
ITRE
 
 
 
15-03-2017 -
09:00 - 11:50
DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
 
 
Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (9-10 maart 2017), met inbegrip van de verklaring van Rome
 
 
15-03-2017 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Overeenkomst EU-Brazilië: wijziging van de concessies in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie
Verslag:A8-0052/2017 ***
Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA
 
Start van geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken
Verslag:A8-0051/2017 *
Rapporteur: Maria Grapini
LIBE
 
Start van geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland
Verslag:A8-0053/2017 *
Rapporteur: Claude Moraes
LIBE
 
Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
Verslag:A8-0022/2017 ***II
Rapporteur: Karin Kadenbach
ENVI
 
Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie
Verslag:A8-0327/2016 ***I
Rapporteur: Patrizia Toia
ITRE
 
Belemmeringen voor het vrij verkeer van EU-burgers en voor hun recht te werken in de interne markt
 
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing
Verslag:O-000152/2016 De Europese Commissie
 
Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III
Verslag:A8-0060/2017
Rapporteur: Siegfried Mureşan
BUDG
 
 
15-03-2017 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel
 
Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden
Verslag:A8-0141/2015 ***I
Rapporteur: Iuliu Winkler
INTA
 
Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen
Verslag:O-000007/2017 De Europese Commissie AFCO
 
Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden
Verslag:A8-0042/2017
Rapporteur: Michael Gahler
Rapporteur: Esteban González Pons
AFCO AFET
 
Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied
Verslag:A8-0032/2017
Rapporteur: Urmas Paet
Rapporteur: Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET
 
Verslag 2016 over Montenegro
Verslag:A8-0050/2017
Rapporteur: Charles Tannock
AFET
 
e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen
Verslag:A8-0041/2017
Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
 
16-03-2017 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector
Verslag:A8-0150/2016 ***I
Rapporteur: Marco Affronte
PECH
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire
Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim
Filipijnen, de zaak van senator Leila M. De Lima
 
 
16-03-2017 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017
 
Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden
Verslag:A8-0141/2015 ***I
Rapporteur: Iuliu Winkler
INTA
 
Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector
Verslag:A8-0150/2016 ***I
Rapporteur: Marco Affronte
PECH
 
Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden
Verslag:A8-0042/2017
Rapporteur: Michael Gahler
Rapporteur: Esteban González Pons
AFCO AFET
 
Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied
Verslag:A8-0032/2017
Rapporteur: Urmas Paet
Rapporteur: Sirpa Pietikäinen
ENVI AFET
 
Verslag 2016 over Montenegro
Verslag:A8-0050/2017
Rapporteur: Charles Tannock
AFET
 
e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen
Verslag:A8-0041/2017
Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
16-03-2017 -
15:00 - 16:00
Debatten
 
 
Uitgebreide interpellaties
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
 
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)
Referentie: A8-0022/2017

Datum:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
 
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)
Referentie: A8-0022/2017

Datum:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie
Referentie: A8-0052/2017

Datum:
03-03-2017
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA