Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Zittingsnieuws

30-11-2016 - 11:16
 
Contact
 
 
 
   
 

EU begroting 2017: betere ondersteuning voor jongeren- en groei-initiatieven

Plenaire vergadering Begroting01-12-2016 - 18:46
President Schulz sings the Budget for 2017  

Voor de begroting van volgend jaar verzekerden de Parlementsleden een betere ondersteuning voor werkloze jongeren en bijkomende fondsen voor belangrijke initiatieven die KMO’s ondersteunen, projecten rond transportinfrastructuur, onderzoek en Erasmus+ studentenmobiliteit. Het bedrag aan vastleggingskredieten in de begroting van 2017 bedraagt €157,8578 miljard, en €134.49 miljard aan betalingskredieten. (Lees meer: EU begroting 2017: betere ondersteuning voor jongeren- en groei-initiatieven )

 

Jan Albrecht over EU-VS akkoord bescherming persoonsgegevens

Plenaire vergadering Justitiële samenwerking / Justitie en binnenlandse zaken01-12-2016 - 17:28
Jan Albercht on Data protection_  

Het vertrouwen in de VS kelderde na onthullingen van het afluisterschandaal door Edward Snowden. Een akkoord over gegevensbescherming wat het EP vandaag aannam, zou moeten helpen om dit te herstellen. Het akkoord heeft betrekking op de overdracht van alle persoonlijke gegevens uitgewisseld over de Atlantische Oceaan bij de behandeling van strafbare feiten, waaronder terrorisme. Wij spraken met Rapporteur Jan Albrecht (Duitsland, De Groenen). (Lees meer: Jan Albrecht over EU-VS akkoord bescherming persoonsgegevens )

 

Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria

Plenary Session Budget01-12-2016 - 15:01

MEPs approved €31.5 million in EU aid to repair flood damage in Bavaria in a plenary vote on Thursday. Seven people died in the May and June 2016 floods, which affected more than 47,000 people in Lower Bavaria. Over 2,000 were still unable to return to their homes two months later. Hardest hit was the Rottal-Inn district in Lower Bavaria. The aid will come from the EU Solidarity Fund (EUSF). (Read more: Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria )

 

Steun voor EU-VS akkoord over bescherming persoonsgegevens

Plenaire vergadering Justitie en binnenlandse zaken01-12-2016 - 13:59

Het Europees Parlement steunt de zogenoemde "Umbrella Agreement" tussen Europa en de Verenigde Staten over privacybescherming bij het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van wetshandhaving. Een ruime meerderheid van de Europarlementariërs steunde donderdag de overeenkomst. Het akkoord voorziet in hoge en bindende normen voor de uitwisseling van gegevens door politie en justitie tussen de EU en de Verenigde Staten. (Lees meer: Steun voor EU-VS akkoord over bescherming persoonsgegevens )

 

Parlement wil betere bescherming kleine belegger

Plenaire vergadering Economische en monetaire zaken01-12-2016 - 13:24

Leden van het Europees Parlement vinden dat kleine beleggers betere informatie moeten krijgen over de mogelijke risico´s en bijkomende kosten van beleggingsproducten. Op donderdag stemden zij met 561 stemmen vóór, 9 stemmen tegen en 75 onthoudingen voor uitstel van de invoering van het “essentiële-informatiedocument” (Eid), dat aanbieders van beleggingen moeten verstrekken aan consumenten. De Europese Commissie moet eerst met een verbeterd voorstel komen. (Lees meer: Parlement wil betere bescherming kleine belegger )

 

Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest

Plenary Session Justice and home affairs01-12-2016 - 12:30

The European Commission should revise its code of conduct for Commissioners, to ensure that their declarations of interests give a complete picture of the financial situation and activities of a Commissioner and his or her family, said MEPs in a non-binding resolution voted on Thursday. The “cooling off” period for ex-Commissioners should be prolonged to 36 months, they added. (Read more: Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest )

 

Opening – two votes added on seeking ECJ opinion on EU-US data protection deal

Plenary Session Institutions30-11-2016 - 15:57
Kristalina Georgieva, commissioner for Budget & Human Resources, smiles during the Budget 217 debate, this will be her last appearance in Plenary before taking up the duty as CEO of the World Bank.  

President Schulz announced that two motions for resolutions, seeking a European Court of Justice opinion on the compatibility with the Treaties of the EU-US deal on protecting personal data exchanged for law enforcement purposes, will be put to the vote on Thursday, immediately before the vote on the recommendation drafted by Jan Philipp Albrecht. (Read more: Opening – two votes added on seeking ECJ opinion on EU-US data protection deal )

 

Grensoverschrijdende criminaliteit: debat over akkoord over gegevensbescherming

Plenaire vergadering Justitiële samenwerking30-11-2016 - 14:17

Het Parlement bespreekt de zogenoemde "Umbrella Agreement" tussen Europa en de Verenigde Staten over privacybescherming bij het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van wetshandhaving met Eurocommissaris Věra Jurová. (Lees meer: Grensoverschrijdende criminaliteit: debat over akkoord over gegevensbescherming )

 
 
Agenda plenaire vergadering
 
30-11-2016 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst
Verslag:A8-0353/2016
Rapporteur: Indrek Tarand
Rapporteur: Jens Geier
BUDE
 
Herziening MFK
 
Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana
Verslag:A8-0328/2016 ***
Rapporteur: Christofer Fjellner
INTA
 
Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten
Verslag:A8-0354/2016 ***
Rapporteur: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016)
 
Gecombineerde behandeling - Solidariteitsfonds
Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling
Verslag:A8-0341/2016
Rapporteur: Salvatore Cicu
REGI
De situatie in Italië na de aardbevingen
Verslag:O-000146/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000141/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000140/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000139/2016 De Europese Commissie
 
Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren
Verslag:A8-0315/2016
Rapporteur: Pascal Durand
JURI
 
Korte presentatie van het volgende verslag:
Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten
Verslag:A8-0308/2016
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
01-12-2016 -
09:00 - 11:00
Debatten
 
 
Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie
 
Situatie in de Democratische Republiek Congo
 
 
01-12-2016 -
11:00 - 11:30
Plechtige vergadering
 
 
Toespraak van Beji Caid Essebsi, president van de Republiek Tunesië
 
 
01-12-2016 -
11:30 - 13:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten
Verslag:A8-0329/2016 ***I
Rapporteur: Maria Grapini
IMCO
 
Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan
Verslag:A8-0356/2016 ***I
Rapporteur: Pervenche Berès
ECON
 
Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
Verslag:A8-0334/2016 ***
Rapporteur: Mariya Gabriel
LIBE
 
Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
Verslag:A8-0336/2016 ***
Rapporteur: Mariya Gabriel
LIBE
 
Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
Verslag:A8-0337/2016 ***
Rapporteur: Mariya Gabriel
LIBE
 
Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
Verslag:A8-0333/2016 ***
Rapporteur: Mariya Gabriel
LIBE
 
Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
Verslag:A8-0335/2016 ***
Rapporteur: Mariya Gabriel
LIBE
 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling
Verslag:A8-0341/2016
Rapporteur: Salvatore Cicu
REGI
 
Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten
 
Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten
Verslag:A8-0354/2016 ***
Rapporteur: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana
Verslag:A8-0328/2016 ***
Rapporteur: Christofer Fjellner
INTA
 
Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016
Verslag:A8-0347/2016
Rapporteur: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten
Verslag:A8-0350/2016
Rapporteur: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen
Verslag:A8-0348/2016
Rapporteur: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland
Verslag:A8-0352/2016
Rapporteur: Monika Hohlmeier
BUDG
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland
Verslag:A8-0349/2016
Rapporteur: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017
Verslag:A8-0346/2016
Rapporteur: Jens Geier
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid
Verslag:A8-0351/2016
Rapporteur: Jens Geier
BUDG
 
Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017
Verslag:A8-0323/2016
Rapporteur: Patricija Šulin
BUDG
 
Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst
Verslag:A8-0353/2016
Rapporteur: Indrek Tarand
Rapporteur: Jens Geier
BUDE
 
De situatie in Italië na de aardbevingen
Verslag:O-000146/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000141/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000140/2016 De Europese Commissie
Verslag:O-000139/2016 De Europese Commissie
 
Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren
Verslag:A8-0315/2016
Rapporteur: Pascal Durand
JURI
 
Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten
Verslag:A8-0308/2016
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Situatie in de Democratische Republiek Congo
 
Toegang tot energie in ontwikkelingslanden
Verslag:O-000134/2016 De Europese Commissie DEVE
 
De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure
Verslag:A8-0299/2016
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
JURI
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
 
VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten ten gevolge van de algemene overschrijving, verlenging van de looptijd van EFSI, wijziging van de personeelsformatie van Frontex en actualisering van bestemmingsontvangsten (eigen middelen)
Referentie: A8-0350/2016

Datum:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG