Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Opening – Minute’s silence for Mário Soares

Plenary Session Institutions16-01-2017 - 18:19

President Schulz called a minute’s silence for the late Portuguese statesman Mário Soares, who died on 7 January. Mr Soares fought oppression and dictatorship to bring about Portugal’s transition to democracy and accession to the European Community. It is our duty to honour and defend his political legacy, said Mr Schulz. (Read more: Opening – Minute’s silence for Mário Soares )

 

Het Europees Parlement kiest een nieuwe Voorzitter

Plenaire vergadering Instellingen / Reglement van het Parlement13-01-2017 - 16:52
Infografiek  

De tweede helft van de zittingsperiode van dit Parlement is gkeomen en dat betekent dat er een opvolger moet worden gekozen voor de huidige EP-Voorzitter Martin Schulz. Deze verkiezing wordt op dinsdag 17 januari gehouden. Het Parlement kiest ook de veertien ondervoorzitters en vijf quaestoren. Lees verder voor meer informatie wat zij doen en hoe zij worden verkozen. (Lees meer: Het Europees Parlement kiest een nieuwe Voorzitter )

 
 
Persconferenties
 
Last minute session briefing 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Greens/EFA Briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE Briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP Briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
GUE/NGL Briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"EU's Civil Protection Mechanism: A European Court of Auditors special report" 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Outcome of the European Parliament President's elections” 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Agenda plenaire vergadering
 
16-01-2017 -
18:00 - 19:00
Mededelingen
 
 
Aankondiging van de kandidaten voor de verkiezing van de Voorzitter
 
 
 
De aangegeven tijdsduur van de diverse stemrondes voor de verkiezing van de Voorzitter zijn slechts een indicatie.
17-01-2017 -
09:00 - 12:00
Verkiezingen
 
 
Korte presentaties door de kandidaten voor de verkiezing van Voorzitter
 
Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement
 
 
17-01-2017 -
13:00 - 15:00
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement
 
 
17-01-2017 -
17:00 - 19:00
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement
 
 
17-01-2017 -
20:00 - 23:00
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement
 
 
 
Louter indicatief tijdschema voor de verschillende stemrondes voor de verkiezing van de ondervoorzitters en quaestoren
18-01-2017 -
09:00 - 11:00
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement
 
 
18-01-2017 -
11:00 - 13:00
STEMMING en PRIORITAIR DEBAT
 
 
Regeling van de werkzaamheden
 
STEMMING
Aantal leden van de vaste commissies
 
DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
Activiteitenprogramma van het Maltese voorzitterschap van de Raad
 
 
18-01-2017 -
13:30 - 14:30
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 
 
18-01-2017 -
15:00 - 16:30
Debatten
 
 
Conclusies van de vergadering van de Europese Raad van 15 december 2016
 
 
18-01-2017 -
16:30 - 17:00
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 
OF
 
Verkiezing van de quaestoren van het Parlement
 
 
18-01-2017 -
18:00 - 18:30
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
 
 
18-01-2017 -
19:00 - 19:30
Verkiezingen
 
 
Benoemingen bij de commissies
 
Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
 
 
18-01-2017 -
20:00 - 20:30
Verkiezingen
 
 
Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
 
 
18-01-2017 -
20:30 - 23:00
Debatten
 
 
Stand van zaken in de onderhandelingen over een belasting op financiële transacties
 
Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon
 
Korte presentatie van het volgende verslag:
Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors
Verslag:A8-0384/2016
Rapporteur: Inés Ayala Sender
TRAN
 
 
 
19-01-2017 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Een Europese pijler van sociale rechten
Verslag:A8-0391/2016
Rapporteur: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Spoedhulp voor vluchtelingen en migranten die te maken hebben met strenge weersomstandigheden in Europese kampen
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
Indonesië, met name de gevallen van Hosea Yeimo, Ismael Alua en de gouverneur van Jakarta
Centraal-Afrikaanse Republiek
De situatie in Burundi
 
 
19-01-2017 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures
Verslag:A8-0361/2016 ***I
Rapporteur: Adam Szejnfeld
INTA
 
Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder een bijzondere invoerregeling van de Unie
Verslag:A8-0311/2016 ***I
Rapporteur: Hannu Takkula
INTA
 
Sluiting van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie
Verslag:A8-0363/2016 ***
Rapporteur: Elmar Brok
AFET
 
Benoemingen bij de commissies
 
Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen
 
Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T-corridors
Verslag:A8-0384/2016
Rapporteur: Inés Ayala Sender
TRAN
 
Een Europese pijler van sociale rechten
Verslag:A8-0391/2016
Rapporteur: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC)
 
Teksten waarover het debat is gesloten
 
 
19-01-2017 -
15:00 - 16:00
Debatten
 
 
Bouwen aan een Europese data-economie
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie
Referentie: A8-0311/2016

Datum:
20-10-2016
Hannu Takkula
INTA