Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Nieuwe regels voor het spoor in de EU

Plenaire vergadering Vervoer28-04-2016 - 18:07
 

Maatregelen om de exploitatie van de spoorwegen in de EU te verbeteren en de rol van het Europees Spoorwegbureau te vergroten, werden op donderdag 28 april door de leden aangenomen. De wijzigingen moeten de weg vrijmaken voor maatregelen later dit jaar, zoals het klaarmaken van de nationale netwerken voor de uiteindelijke liberalisering van diensten, meer concurrentie voor overheidsopdrachten en grotere beperkingen op subsidies. Lees verder voor meer informatie. (Lees meer: Nieuwe regels voor het spoor in de EU )

 

Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities28-04-2016 - 14:05
A nurse giving food to a senior man ©AP Images/ European Union-EP  

Domestic workers and carers, most of whom are migrant women, should be given an official status in the EU. Recognizing their work as "real" jobs would discourage exploitation, forced labour and human trafficking, say MEPs in a resolution voted on Thursday. MEPs recommend establishing easy-to-manage models for legal employer-worker relationships, citing examples in Belgium and France, to end precariousness and undeclared domestic work. (Read more: Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU )

 

EU budget management: Commission spending for 2014 approved

Plenary Session Budgetary control28-04-2016 - 13:31

The European Commission managed its 2014 EU budget funds according to the rules, so Parliament granted it a “discharge” approval for that year, in a resolution voted on Thursday. Parliament’s own management of EU funds in 2014 was also approved. However, Parliament postponed approving spending by three joint private sector-EU partnerships in technology field, the Council of Ministers and the European Council. (Read more: EU budget management: Commission spending for 2014 approved )

 

Kids’ best interests must come first in cross-border custody cases, urge MEPs

Plenary Session Citizens' rights / Justice and home affairs28-04-2016 - 12:47
Upset child sitting on staircase ©AP Images/ European Union-EP  

It is children who pay the price when EU member states fail to cooperate and protect children’s best interests in legal proceedings such as cross-border parental custody disputes and adoption decisions, Parliament points out in a non-binding resolution voted on Thursday. MEPs want specialised chambers within EU countries' family courts to ensure that transnational cases are processed faster. (Read more: Kids’ best interests must come first in cross-border custody cases, urge MEPs )

 

LIBOR-schandaal: Korte metten met gerommel cruciale rentetarieven

Plenaire vergadering Economische en monetaire zaken28-04-2016 - 12:36

Belangrijke rentetarieven zoals LIBOR en EURIBOR die bepalend zijn voor onder meer rentes op hypotheken, spaarrekeningen en zakelijke leningen, worden een stuk betrouwbaarder dankzij wetgeving waar het Europees Parlement donderdag mee heeft ingestemd. De verordening waar het om gaat maakt de manier waarop deze 'benchmarks' - zoals LIBOR - tot stand komen transparanter en moet belangenverstrengeling zoals in het verleden voorkomen. (Lees meer: LIBOR-schandaal: Korte metten met gerommel cruciale rentetarieven )

 

EP over EU-Turkije deal: Geen blanco cheque voor Turkije

Plenaire vergadering Toekomst van Europa/Europese integratie / Externe betrekkingen28-04-2016 - 12:09
Camp in Turkey.jpg  

Het EP wil dat er niet wordt gemarchandeerd met visumliberalisering om Turkije aan de gemaakte afspraken in het migratieakkoord te houden, zo stelden EP-leden op donderdagochtend in debat met Commissie Vicevoorzitter Frans Timmermans en Staatssecretaris voor Migratie Klaas Dijkhoff. (Lees meer: EP over EU-Turkije deal: Geen blanco cheque voor Turkije )

 

Rules designed to reduce the technical obstacles that differing national standards and procedures create for rail operators and rolling stock manufacturers were approved by the European Parliament on Thursday. The rules agreed by Parliament and Council negotiators on the “technical pillar” of the 4th railway package will cut time and cost of certifying that operators, locomotives and carriages meet safety and technical standards. (Read more: Eliminating technical and administrative obstacles to boost European railways )

 

Opening plenaire vergadering: Aandacht voor Tsjernobyl

Plenaire vergadering Instellingen28-04-2016 - 11:56
Opening plenaire vergadering  

Voorzitter Martin Schulz opende de plenaire vergadering met een verwijzing naar de slachtoffers en de helden van de kernramp in Tsjernobyl 30 jaar geleden. De explosie en meltdown van de kernreactor zorgde voor een radioactieve wolk die grote delen van Rusland, Wit-Rusland, Ukraine (toen alle deel van de Sovjetunie) en Centraal-Europa, tot aan de Noordkaap bereikte. Deze ramp herinnert ons eraan dat Europa moet instaan voor de veiligheid van de kerncentrales, zei Schulz. (Lees meer: Opening plenaire vergadering: Aandacht voor Tsjernobyl )

 

Reintke: "De virtuele wereld is een samenleving met veel geweld tegen vrouwen"

Plenaire vergadering Rechten van de vrouw/Gelijke kansen27-04-2016 - 12:02
Interview with Terry Reintke  

Het verslag over Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk; staat voor debat op woensdag 27 april op de plenaire agenda. De stemming volgt op donderdag 28 april. Wij spraken met rapporteur Terry Reintke (De Groenen/EVA) over de redenen van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de ICT, de risico's van online gendergerelateerd geweld en maatregelen voor aanpak van het probleem. (Lees meer: Reintke: "De virtuele wereld is een samenleving met veel geweld tegen vrouwen" )

 

Kwijting: controle van de begrotingen door het Parlement

Plenaire vergadering Begrotingscontrole26-04-2016 - 17:32
Stapeltjes muntstukken  

De leden stemmen op 28 april over de kwijting van de jaarbegroting van 2014 uitgevoerd door de Europese Commissie en andere EU-instellingen. In de loop der jaren is de kwijtingsprocedure uitgegroeid tot een zeer belangrijk controle-instrument over de manier waarop publieke middelen worden besteed en EU-projecten uitgevoerd. Het Europees Parlement heeft het exclusieve recht om de uitvoering van de begroting van EU-instellingen goed te keuren. Lees verder voor meer informatie over de procedure. (Lees meer: Kwijting: controle van de begrotingen door het Parlement )

 
 
Persconferenties
 
The 4th railway package "technical pillar" 14:30  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
Women domestic workers and carers in the EU 15:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  P0A050
 
 
Agenda plenaire vergadering
 
27-04-2016 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank
Verslag:A8-0050/2016
Rapporteur: Georgi Pirinski
CONT
 
Gecombineerde behandeling - Kwijting 2014 (53 verslagen)
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:A8-0140/2016
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014
Verslag:A8-0127/2016
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag:A8-0137/2016
Rapporteur: Claudia Schmidt
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement
Verslag:A8-0135/2016
Rapporteur: Markus Pieper
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0101/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie
Verslag:A8-0123/2016
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer
Verslag:A8-0107/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:A8-0111/2016
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's
Verslag:A8-0132/2016
Rapporteur: Monica Macovei
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:A8-0136/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman
Verslag:A8-0121/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:A8-0109/2016
Rapporteur: Monica Macovei
CONT
Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag:A8-0080/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:A8-0087/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau)
Verslag:A8-0093/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:A8-0084/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:A8-0082/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol)
Verslag:A8-0088/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:A8-0095/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:A8-0133/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:A8-0090/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:A8-0103/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:A8-0118/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag:A8-0100/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:A8-0104/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:A8-0086/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:A8-0085/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:A8-0091/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:A8-0117/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:A8-0114/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:A8-0105/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:A8-0102/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:A8-0098/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Verslag:A8-0106/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:A8-0096/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:A8-0116/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:A8-0124/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:A8-0134/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:A8-0110/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:A8-0120/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:A8-0099/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:A8-0122/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:A8-0108/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
Verslag:A8-0115/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:A8-0112/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
Verslag:A8-0092/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Verslag:A8-0094/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag:A8-0119/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
Verslag:A8-0113/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
Verslag:A8-0083/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI)
Verslag:A8-0081/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:A8-0097/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:A8-0089/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht)
Verslag:O-000063/2016 De Raad van de Europese Unie AFET DEVE
 
Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015
Verslag:A8-0141/2016
Rapporteur: Laura Ferrara
LIBE
 
De (grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa
Verslag:O-000028/2016 De Europese Commissie PETI JURI
Verslag:O-000027/2016 De Raad van de Europese Unie PETI JURI
 
Korte presentaties van de volgende verslagen:
Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU
Verslag:A8-0053/2016
Rapporteur: Kostadinka Kuneva
FEMM
Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk
Verslag:A8-0048/2016
Rapporteur: Terry Reintke
FEMM
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
28-04-2016 -
08:30 - 11:20
Debatten
 
 
Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije
 
Gecombineerde behandeling - Spoorwegpakket
Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag:A8-0073/2016 ***II
Rapporteur: Roberts Zīle
TRAN
Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie
Verslag:A8-0071/2016 ***II
Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
Spoorwegveiligheid
Verslag:A8-0056/2016 ***II
Rapporteur: Michael Cramer
TRAN
 
 
28-04-2016 -
11:30 - 13:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië)
Verslag:A8-0128/2016 ***
Rapporteur: Francisco Assis
TRAN
 
Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië)
Verslag:A8-0129/2016 ***
Rapporteur: Francisco Assis
TRAN
 
Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië)
Verslag:A8-0054/2016 *
Rapporteur: Liisa Jaakonsaari
IMCO
 
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha
Verslag:A8-0152/2016
Rapporteur: Gilles Lebreton
JURI
 
Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement
 
Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het opzetten van een Europese pijler van sociale rechten
 
Spoorwegbureau van de Europese Unie
Verslag:A8-0073/2016 ***II
Rapporteur: Roberts Zīle
TRAN
 
Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie
Verslag:A8-0071/2016 ***II
Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
 
Spoorwegveiligheid
Verslag:A8-0056/2016 ***II
Rapporteur: Michael Cramer
TRAN
 
Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten
Verslag:A8-0131/2015 ***I
Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:A8-0140/2016
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
 
Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014
Verslag:A8-0127/2016
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
 
Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag:A8-0137/2016
Rapporteur: Claudia Schmidt
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement
Verslag:A8-0135/2016
Rapporteur: Markus Pieper
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0101/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie
Verslag:A8-0123/2016
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer
Verslag:A8-0107/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:A8-0111/2016
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's
Verslag:A8-0132/2016
Rapporteur: Monica Macovei
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:A8-0136/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman
Verslag:A8-0121/2016
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:A8-0109/2016
Rapporteur: Monica Macovei
CONT
 
Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
Verslag:A8-0080/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:A8-0087/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau)
Verslag:A8-0093/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:A8-0084/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:A8-0082/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol)
Verslag:A8-0088/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:A8-0095/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:A8-0133/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:A8-0090/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:A8-0103/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:A8-0118/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag:A8-0100/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:A8-0104/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:A8-0086/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:A8-0085/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:A8-0091/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:A8-0117/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:A8-0114/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:A8-0105/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:A8-0102/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:A8-0098/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Verslag:A8-0106/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:A8-0096/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:A8-0116/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:A8-0124/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:A8-0134/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:A8-0110/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:A8-0120/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:A8-0099/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:A8-0122/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:A8-0108/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
Verslag:A8-0115/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:A8-0112/2016
Rapporteur: Derek Vaughan
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
Verslag:A8-0092/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Verslag:A8-0094/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag:A8-0119/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
Verslag:A8-0113/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
Verslag:A8-0083/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI)
Verslag:A8-0081/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:A8-0097/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:A8-0089/2016
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank
Verslag:A8-0050/2016
Rapporteur: Georgi Pirinski
CONT
 
Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht)
Verslag:O-000063/2016 De Raad van de Europese Unie AFET DEVE
 
Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015
Verslag:A8-0141/2016
Rapporteur: Laura Ferrara
LIBE
 
Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU
Verslag:A8-0053/2016
Rapporteur: Kostadinka Kuneva
FEMM
 
Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk
Verslag:A8-0048/2016
Rapporteur: Terry Reintke
FEMM
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
 
RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on railway safety (recast)
Referentie: A8-0056/2016

Datum:
17-03-2016
Michael Cramer
TRAN
 
AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Referentie: A8-0128/2016

Datum:
11-04-2016
Francisco Assis
TRAN
 
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Referentie: A8-0129/2016

Datum:
11-04-2016
Francisco Assis
TRAN