Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Bangladesh: is de situatie twee jaar na de Rana Plaza-tragedie verbeterd?

Plenaire vergadering Delegaties24-04-2015 - 14:56
Familieleden van Rana Plaza slachtoffers houden foto's van hum geliefden omhoog @Rohat Ali Rajib  

Vandaag is het twee jaar geleden dat de Rana Plaza fabriek in Bangladesh instortte. De tragedie, die meer dan 1.100 mensen het leven kostte, wees op de menselijke kost van goedkope kleding. Bangladesh is de tweede grootste exporteur van kleding in de wereld en 60% van de uitvoer gaat naar de EU. Op 29 april stemmen de leden over een resolutie over situatie in de kledingindustrie in Bangladesh. Wij spraken over de kwestie met Jean Lambert, voorzitter van de parlementaire delegatie Zuid-Azië. (Lees meer: Bangladesh: is de situatie twee jaar na de Rana Plaza-tragedie verbeterd? )

 
 
Persconferenties
 
Last minute session briefing 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ECR briefing 09:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
S&D briefing 10:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N1.2
 
 
Greens/EFA briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ALDE briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
eCall - life-saving emergency call system for cars 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The EPP Priorities on Migration: "One Continent one set of rules" 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Biofuels 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Plastic bags 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Security Agenda 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The vote on resolution on Expo Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life 09:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Working together in ALDE Group" 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Refugees in the Mediterranean and the EU's duty 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1/2
 
 
"From September 11 to the present day, the Guantanamo issue" 11:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Failed EU answer to death in the Mediterranean 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The work programme of the newly established intergroup on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Youth Employment Initiative 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The discharge 2013 vote 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
European Investment Bank Report 17:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
One Year Since the Odessa Massacre – Visit of Ukrainian MPs to Strasbourg 18:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  Ν -1.2
 
 
Agenda plenaire vergadering
 
27-04-2015 -
17:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Ingebruikname van het eCall-boordsysteem
Verslag:A8-0053/2015 ***II
Rapporteur: Olga Sehnalová
IMCO
 
Alcoholstrategie
Verslag:O-000008/2015 De Europese Commissie ENVI
 
Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact
 
Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag:A8-0128/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Aanlandingsplicht
Verslag:A8-0060/2014 ***I
Rapporteur: Alain Cadec
PECH
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
Korte presentatie van de volgende verslagen:
Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces
Verslag:A8-0121/2015
Rapporteur: Krystyna Łybacka
CULT
De Europese film in het digitale tijdperk
Verslag:A8-0123/2015
Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta
CULT
Een nieuwe EU-bosstrategie
Verslag:A8-0126/2015
Rapporteur: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
 
28-04-2015 -
08:30 - 12:20
Debatten
 
 
Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen
Verslag:A8-0025/2015 ***II
Rapporteur: Nils Torvalds
ENVI
 
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
Verslag:A8-0130/2015 ***II
Rapporteur: Margrete Auken
ENVI
 
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer
Verslag:A8-0122/2015 ***II
Rapporteur: José Inácio Faria
ENVI
 
 
28-04-2015 -
12:30 - 14:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen
Verslag:A8-0064/2015 ***
Rapporteur: Sofia Ribeiro
EMPL
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020
Verslag:A8-0138/2015
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Ingebruikname van het eCall-boordsysteem
Verslag:A8-0053/2015 ***II
Rapporteur: Olga Sehnalová
IMCO
 
Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen
Verslag:A8-0025/2015 ***II
Rapporteur: Nils Torvalds
ENVI
 
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
Verslag:A8-0130/2015 ***II
Rapporteur: Margrete Auken
ENVI
 
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer
Verslag:A8-0122/2015 ***II
Rapporteur: José Inácio Faria
ENVI
 
Europese statistiek
Verslag:A8-0137/2015 ***II
Rapporteur: Hugues Bayet
ECON
 
Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag:A8-0128/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Aanlandingsplicht
Verslag:A8-0060/2014 ***I
Rapporteur: Alain Cadec
PECH
 
Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU
Verslag:A8-0129/2015 ***
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis
AFET
 
Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces
Verslag:A8-0121/2015
Rapporteur: Krystyna Łybacka
CULT
 
De Europese film in het digitale tijdperk
Verslag:A8-0123/2015
Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta
CULT
 
Een nieuwe EU-bosstrategie
Verslag:A8-0126/2015
Rapporteur: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
28-04-2015 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Besluit aangenomen over de Europese Veiligheidsagenda
 
Europees openbaar ministerie
Verslag:A8-0055/2015
Rapporteur: Monica Macovei
LIBE
 
Geldmarktfondsen
Verslag:A8-0041/2015 ***I
Rapporteur: Neena Gill
ECON
 
Gecombineerde behandeling - Kwijting 2013 (52 verslagen)
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:A8-0101/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013
Verslag:A8-0067/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF
Verslag:A8-0102/2015
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag:A8-0082/2015
Rapporteur: Gilles Pargneaux
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0116/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:A8-0109/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie
Verslag:A8-0111/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
Verslag:A8-0113/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité
Verslag:A8-0114/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
Verslag:A8-0105/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
Verslag:A8-0115/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:A8-0118/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Verslag:A8-0070/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:A8-0117/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:A8-0081/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT)
Verslag:A8-0084/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:A8-0079/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol)
Verslag:A8-0086/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:A8-0074/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:A8-0085/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:A8-0072/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:A8-0069/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:A8-0073/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA)
Verslag:A8-0083/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:A8-0100/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:A8-0097/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:A8-0098/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:A8-0096/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:A8-0077/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:A8-0075/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
Verslag:A8-0068/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:A8-0088/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:A8-0089/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Verslag:A8-0078/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:A8-0087/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:A8-0090/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA)
Verslag:A8-0099/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:A8-0076/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag:A8-0119/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:A8-0092/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:A8-0091/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:A8-0080/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:A8-0093/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
Verslag:A8-0094/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS)
Verslag:A8-0095/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
Verslag:A8-0103/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Verslag:A8-0107/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
Verslag:A8-0104/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
Verslag:A8-0112/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen
Verslag:A8-0106/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:A8-0108/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:A8-0110/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s
Verslag:A8-0134/2015 ***I
Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
Pakket Slimme Grenzen
Verslag:O-000030/2015 De Europese Commissie LIBE
Verslag:O-000029/2015 De Raad van de Europese Unie LIBE
 
 
 
29-04-2015 -
09:00 - 11:50
DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
 
 
Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU
 
 
29-04-2015 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s
Verslag:A8-0134/2015 ***I
Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen
Verslag:A8-0026/2015 ***I
Rapporteur: Bernd Lange
INTA
 
Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen
Verslag:A8-0046/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië
Verslag:A8-0047/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina
Verslag:A8-0017/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Verslag:A8-0132/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen
Verslag:A8-0029/2014 *
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU
Verslag:A8-0047/2014 *
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:A8-0101/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013
Verslag:A8-0067/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF
Verslag:A8-0102/2015
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag:A8-0082/2015
Rapporteur: Gilles Pargneaux
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0116/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:A8-0109/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie
Verslag:A8-0111/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
Verslag:A8-0113/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité
Verslag:A8-0114/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
Verslag:A8-0105/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
Verslag:A8-0115/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:A8-0118/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Verslag:A8-0070/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:A8-0117/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:A8-0081/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT)
Verslag:A8-0084/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:A8-0079/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol)
Verslag:A8-0086/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:A8-0074/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:A8-0085/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:A8-0072/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:A8-0069/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:A8-0073/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA)
Verslag:A8-0083/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:A8-0100/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:A8-0097/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:A8-0098/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:A8-0096/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:A8-0077/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:A8-0075/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
Verslag:A8-0068/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:A8-0088/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:A8-0089/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA)
Verslag:A8-0078/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:A8-0087/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:A8-0090/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA)
Verslag:A8-0099/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:A8-0076/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom
Verslag:A8-0119/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:A8-0092/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:A8-0091/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:A8-0080/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:A8-0093/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
Verslag:A8-0094/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS)
Verslag:A8-0095/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
Verslag:A8-0103/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
Verslag:A8-0107/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
Verslag:A8-0104/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
Verslag:A8-0112/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen
Verslag:A8-0106/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:A8-0108/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:A8-0110/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Geldmarktfondsen
Verslag:A8-0041/2015 ***I
Rapporteur: Neena Gill
ECON
 
Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie
Verslag:A8-0016/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
Europees openbaar ministerie
Verslag:A8-0055/2015
Rapporteur: Monica Macovei
LIBE
 
Alcoholstrategie
Verslag:O-000008/2015 De Europese Commissie ENVI
 
Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact
 
Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU
 
 
29-04-2015 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab
 
Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh
Verslag:O-000032/2015 De Europese Commissie CULT
Verslag:O-000031/2015 De Raad van de Europese Unie CULT
 
De situatie in de Malediven
 
Voortgangsverslag 2014 over Albanië
 
Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina
 
Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina
Verslag:A8-0060/2015 ***I
Rapporteur: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA)
Verslag:O-000036/2015 De Europese Commissie DEVE
Verslag:O-000035/2015 De Raad van de Europese Unie DEVE
 
Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten
Verslag:O-000021/2015 De Raad van de Europese Unie JURI
 
 
 
30-04-2015 -
08:30 - 11:50
Debatten
 
 
Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank
Verslag:A8-0057/2015
Rapporteur: Ernest Urtasun
ECON
 
Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven"
Verslag:O-000016/2015 De Europese Commissie AGRI
 
De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt
Verslag:O-000038/2015 De Europese Commissie AGRI
 
 
30-04-2015 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina
Verslag:A8-0060/2015 ***I
Rapporteur: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab
 
Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh
Verslag:O-000032/2015 De Europese Commissie CULT
Verslag:O-000031/2015 De Raad van de Europese Unie CULT
 
De situatie in de Malediven
 
Voortgangsverslag 2014 over Albanië
 
Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina
 
Jaarverslag 2013 van de Europese Investeringsbank
Verslag:A8-0057/2015
Rapporteur: Ernest Urtasun
ECON
 
Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven"
Verslag:O-000016/2015 De Europese Commissie AGRI
 
Situatie in Nigeria
 
 
30-04-2015 -
15:00 - 16:00
Debatten
 
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 135 van het Reglement)
De zaak Nadia Savchenko
De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië
Gevangenneming van activisten voor de mensenrechten en werknemersrechten in Algerije
 
 
30-04-2015 -
16:00 - 17:00
STEMMINGEN (na afloop van de voorgaande debatten)
 
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht
Referentie: A8-0060/2014

Datum:
11-12-2014
Alain Cadec
PECH
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad
Referentie: A8-0128/2015

Datum:
09-04-2015
Jarosław Wałęsa
PECH
 
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht
Referentie: A8-0060/2014

Datum:
11-12-2014
Alain Cadec
PECH
 
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Referentie: A8-0025/2015

Datum:
26-02-2015
Nils Torvalds
ENVI
 
AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om zich aan te sluiten bij het Internationale Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1995 van de Internationale Maritieme Organisatie in het belang van de Europese Unie
Referentie: A8-0064/2015

Datum:
26-03-2015
Sofia Ribeiro
EMPL
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad
Referentie: A8-0128/2015

Datum:
09-04-2015
Jarosław Wałęsa
PECH
 
AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
Referentie: A8-0129/2015

Datum:
10-04-2015
Gabrielius Landsbergis
AFET
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's
Referentie: A8-0134/2015

Datum:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (gecodificeerde tekst)
Referentie: A8-0017/2015

Datum:
30-01-2015
Andrzej Duda
JURI
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina
Referentie: A8-0060/2015

Datum:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's
Referentie: A8-0134/2015

Datum:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina
Referentie: A8-0060/2015

Datum:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA