Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Zittingsnieuws

27-01-2015 - 17:45
 

Woensdag om 15 uur gaan de Europarlementsleden in debat met Commissaris voor binnenlandse aangelegenheden Dimitris Avramopoulos over de antiterreurmaatregelen die de EU-leiders hebben voorgesteld na de terroristische aanslagen in Parijs. Daarbij komen ook onderwerpen zoals het voorkomen van radicalisering, het voorstel voor de uitwisseling van passagiersgegevens (PNR), een betere informatie-uitwisseling tussen lidstaten en de naderende Europese Agenda voor Veiligheid aan bod. (Lees meer: Debat over EU maatregelen om terreur te bestrijden)

 
 

Op woensdagmiddag bespreken de Europarlementsleden de details van wat de hoeksteen moet worden van Juncker's grote programma om jobs en groei te creëren: het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Jyrki Katainen, Vicevoorzitter en verantwoordelijk voor Jobs, Groei, Investeringen en Mededinging, neemt namens de Commissie deel aan het debat. (Lees meer: Parlement debatteert over de praktische details van Juncker's Investeringsplan)

 
 

De EP-leden, de Raad en de Commissie zullen op woensdag debatteren over het stappenplan voor de volgende VN-klimaatconferentie in Parijs (Frankrijk). Op de klimmaattop (de zogenaamde COP21) zal in december een wereldwijd akkoord gevonden moeten worden dat het Kyoto Protocol kan vervangen. (Lees meer: Klimaatverandering: EP-leden bespreken het stappenplan voor de VN-Conferentie in Parijs )

 
 
 
REF. : 20150122NEW12301
Bijgewerkt op: ( 27-01-2015 - 17:43)
 
 
Contact
 
 
 
 
 
 
Agenda plenaire vergadering
 
28-01-2015 -
15:00 - 20:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Terrorismebestrijdingsmaatregelen
 
EU-fonds voor strategische investeringen
 
Stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)