Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

Barrières wegnemen: gelijke toegang tot online producten voor consumenten

Plenaire vergadering Vrij verkeer van diensten26-05-2016 - 17:54
laptop met winkelwagentje ©AP Images/ European Union-EP  

Het internet is bedoeld om u onbeperkt toegang tot kennis te geven, maar als u online winkelt, kan het gebeuren dat je een product of dienst niet kan aanschaffen omwille van uw woonland. De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld om een einde te maken aan dit zogenaamde geoblocking, evenals manieren om een echte digitale interne markt te creëren in Europa. (Lees meer: Barrières wegnemen: gelijke toegang tot online producten voor consumenten )

 

Melkprijzencrisis: EP pleit voor steun melkveehouders

Plenaire vergadering Landbouw26-05-2016 - 16:01

De EU moet snel maatregelen nemen om de melkprijs te stabiliseren en melkveehouders die met problemen kampen te ondersteunen, zo stelden EP-leden donderdag in een debat met landbouwcommissaris Phil Hogan en de Nederlandse directeur-generaal Agro Hans Hoogeveen. (Lees meer: Melkprijzencrisis: EP pleit voor steun melkveehouders )

 

EP: Geef consument meer macht op energiemarkt

Plenaire vergadering Energie26-05-2016 - 15:53
©AP Images/ European Union-EP  

Consumenten moeten meer macht krijgen op de energiemarkt, zo stellen EP-leden in een resolutie over "een nieuwe deal voor energieconsumenten" die donderdag is aangenomen. Daarin wordt onder meer geopperd om gezamenlijk energie kopen mogelijk te maken en gepleit voor betere instrumenten voor vergelijking van aanbieders. Ook moet overstappen en zelf energie opwekken makkelijker worden en moeten meer EU-fondsen beschikbaar komen om energie-efficiëntie te stimuleren en energie-armoede tegen te gaan. (Lees meer: EP: Geef consument meer macht op energiemarkt )

 

MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism

Plenary Session External/international trade / Economic and monetary affairs26-05-2016 - 12:03
©AP Images/ European Union-EP  

The EU Commission should set up a taskforce to monitor virtual currencies, like Bitcoin, to prevent their being used to launder money or finance terrorism, said Parliament in a non-binding resolution voted on Thursday. (Read more: MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism )

 

EU-US “Privacy Shield” for data transfers: further improvements needed, MEPs say

Plenary Session Justice and home affairs / External relations26-05-2016 - 11:58

The EU Commission should go on negotiating with the USA to remedy “deficiencies” in proposed “Privacy Shield” protection for EU citizens’ data transferred to the US for commercial purposes, Parliament says in a non-legislative resolution passed on Thursday. (Read more: EU-US “Privacy Shield” for data transfers: further improvements needed, MEPs say )

 

Parliament approved aid on Thursday worth €6,468,000 for 557 redundant workers from the “Larissa” supermarket in Greece and €5,146,800 for 2,132 former drivers for the road haulage and delivery firm MoryGlobal SAS in France. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid will still need to be approved by the Council of Ministers on 6 June. (Read more: MEPs approve €11.6m in job-search aid for redundant workers in France and Greece )

 

Opening van de zitting met eerbetoon aan Marco Pannella

Plenaire vergadering Instellingen25-05-2016 - 17:54
European Parliament President, Martin Schulz, is pictured next to Dutch King, Willem Alexander, during the opening of May 2016 plenary session in Brussels  

Voorzitter Martin Schulz bracht een eerbetoon aan Marco Pannella, die op 19 mei overleed. Hij herinnerde hem als een lang-dienende Italiaanse parlementariër met wie hij vele jaren heeft gewerkt, als een voorvechter van mensenrechten, pacifisme en pluralisme, een fervent tegenstander van de doodstraf, een pleiter voor rechten van gevangenen en van LGBT's, en als een vroege voorstander van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. (Lees meer: Opening van de zitting met eerbetoon aan Marco Pannella )

 

ZM Koning Willem-Alexander: "Er is niets wat zo snel went als vrede"

Plenaire vergadering Instellingen25-05-2016 - 17:45
Koning Wiillem-Alexander  

Voor het eerst sinds zijn toetreding tot de troon in april 2013, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het Parlement in Brussel toegesproken. De Koning, die over identiteit en solidariteit sprak, zei: " Er is niets wat zo snel went als vrede," en ging verder “Ik behoor tot de eerste generatie Europeanen in de geschiedenis die dit geluk ten deel valt. En ik wens komende generaties datzelfde geluk toe.” (Lees meer: ZM Koning Willem-Alexander: "Er is niets wat zo snel went als vrede" )

 

New Digital Single Market proposals are a step in the right direction, MEPs say

Plenary Session Free movement of goods / Free movement of services / Information society25-05-2016 - 17:44

New initiatives to allow consumers and companies to buy and sell products and services online more easily across the EU were welcomed by most MEPs in a debate with Commission Vice-President for the Digital Single Market, Andrus Ansip, on Wednesday. Parliament will co-decide on equal footing with the EU Council of Ministers on the Digital Single Market legislative proposals. (Read more: New Digital Single Market proposals are a step in the right direction, MEPs say )

 

Virtuele valuta: "De technologie ontwikkelt zich snel en we moeten volgen"

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel / Economische en monetaire zaken25-05-2016 - 15:02
MEP Weiszacker  

De afgelopen jaren zijn er munten zoals Bitcoin bijgekomen die niet zijn uitgegeven door banken, maar in de digitale wereld bestaan en vertrouwen op openbare en gedeelde databases om saldi en transacties op te volgen. De EU moet een task force opzetten om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en bereid zijn om, indien nodig, met regelgeving te komen, stelt een verslag waarover de leden op 25 mei plenair debatteren. We spraken met de rapporteur Jakob von Weizsäcker (S&D, Duitsland). (Lees meer: Virtuele valuta: "De technologie ontwikkelt zich snel en we moeten volgen" )

 
 
Agenda plenaire vergadering
 
25-05-2016 -
15:00 - 00:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting
 
Plechtige zitting - Toespraak van Zijne Majesteit Willem-Alexander, koning van Nederland
 
Regeling van de werkzaamheden
 
Aangenomen besluit over het maatregelenpakket voor de digitale interne markt
 
Voorbereiding van de G7-top
 
Transatlantische gegevensstromen
 
Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015
 
Het inzetten van grensoverschrijdende instrumenten voor e-identificatie en onlinediensten
 
Gecombineerde behandeling - De burgers centraal stellen in de energie-unie en energiearmoede bestrijden
Een "new deal" voor energieconsumenten
Verslag:A8-0161/2016
Rapporteur: Theresa Griffin
ITRE
Energiearmoede bestrijden in het kader van de energie-unie
 
Korte presentaties van de volgende verslagen:
Armoede: een genderperspectief
Verslag:A8-0153/2016
Rapporteur: Maria Arena
FEMM
Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt
Verslag:A8-0160/2016
Rapporteur: Daniel Dalton
IMCO
Virtuele valuta
Verslag:A8-0168/2016
Rapporteur: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
26-05-2016 -
08:30 - 11:20
Debatten
 
 
Maatregelen tegen de crisis in de zuivelsector
Verslag:O-000069/2016 De Europese Commissie AGRI
Verslag:O-000068/2016 De Raad van de Europese Unie AGRI
 
Strategie voor de interne markt
Verslag:A8-0171/2016
Rapporteur: Lara Comi
IMCO
 
 
26-05-2016 -
11:30 - 13:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Virtuele valuta
Verslag:A8-0168/2016
Rapporteur: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
Verslag:A8-0182/2016
Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
Verslag:A8-0181/2016
Rapporteur: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gianluca Buonanno
Verslag:A8-0180/2016
Rapporteur: Evelyn Regner
JURI
 
Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden
Verslag:A8-0170/2016 *
Rapporteur: Ska Keller
LIBE
 
Transatlantische gegevensstromen
 
Een "new deal" voor energieconsumenten
Verslag:A8-0161/2016
Rapporteur: Theresa Griffin
ITRE
 
Armoede: een genderperspectief
Verslag:A8-0153/2016
Rapporteur: Maria Arena
FEMM
 
Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt
Verslag:A8-0160/2016
Rapporteur: Daniel Dalton
IMCO
 
Strategie voor de interne markt
Verslag:A8-0171/2016
Rapporteur: Lara Comi
IMCO
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
VERSLAG over virtuele valuta
Referentie: A8-0168/2016

Datum:
03-05-2016
Jakob von Weizsäcker
ECON
 
VERSLAG tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden overeenkomstig artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad en artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland
Referentie: A8-0170/2016

Datum:
03-05-2016
Ska Keller
LIBE