Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

EP debatteert over EU-brede politieacties tegen illegale migranten

Plenaire vergadering Politiële samenwerking22-10-2014 - 17:27

Het Europees parlement debatteert woensdagavond vanaf 19:00 uur met het Italiaanse Raadsvoorzitterschap over EU-.brede politieacties tegen illegale immigranten die van 13 tot 26 oktober plaatsvinden. De operatie - Mos Maiorum genaamd - is erop gericht illegale migranten op te sporen en georganiseerde misdaad aan te pakken. Ook worden inlichtingen verzameld voor toekomstig onderzoek. (Lees meer: EP debatteert over EU-brede politieacties tegen illegale migranten )

 
 

Kobane: leden roepen Turkije op meer te doen om door IS bedreigde stad te helpen

Plenaire vergadering Instellingen22-10-2014 - 17:27
Aanslag op Kobane  

Turkije moet meer doen om de Koerden te helpen de IS-dreiging in Kobane te bestrijden. Veel leden lieten dit weten in een debat op 22 oktober over de belegerde Syrische stad. Zij veroordeelden ook het geweld van IS en zeiden dat er meer moet worden gedaan om de terroristische groep aan te pakken en de slachtoffers te helpen. Sommigen wezen ook op de potentiële dreiging van chemische wapens en vonden dat een bredere strategie voor het Midden-Oosten nodig was. (Lees meer: Kobane: leden roepen Turkije op meer te doen om door IS bedreigde stad te helpen )

 
 

Europees Parlement keurt nieuwe Europese Commissie goed

Plenaire vergadering Instellingen22-10-2014 - 17:23

Het Parlement heeft woensdagochtend met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen ingestemd met het door kandidaat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voorgestelde nieuwe college van 27 Commissarissen. De nieuwe Commissie moet nu alleen nog formeel aangesteld worden door de nationale regeringsleiders/staatshoofden, zodat die, zoals gepland, vanaf 1 november voor een periode van vijf jaar aan de slag kan. (Lees meer: Europees Parlement keurt nieuwe Europese Commissie goed )

 
 

Barroso: "Europa is niet de reden van de crisis: zij is deel van de oplossing"

Plenaire vergadering Instellingen22-10-2014 - 15:25
Interview met Commissievoorzitter Josè Manuel Barroso  

Na twee mandaten en tien jaar als Voorzitter van de Europese Commissie, is José Manuel Barroso er klaar voor om de fakkel over te dragen aan Jean-Claude Juncker. We spraken Barroso over hoe hij op zijn tweede mandaat terugblikt. Hij vertelde ons dat de crisis niet van de EU komt maar van onverantwoordelijk gedrag door de financiële markten en bepaalde landen. (Lees meer: Barroso: "Europa is niet de reden van de crisis: zij is deel van de oplossing" )

 
 

EP tegen lidstaten: neem verantwoordelijkheid voor economische hervormingen

Plenaire vergadering Economische en monetaire zaken22-10-2014 - 14:37

EU landen moeten meer werk maken van de economische hervormingsbeloften waar ze zelf mee in hebben gestemd, zo stellen leden van het EP in een resolutie die woensdag is aangenomen. Slechts 10% van de landenspecifieke aanbevelingen (LSA's) zijn volledig doorgevoerd, terwijl in 45% procent van de gevallen geen enkele- of nauwelijks vooruitgang is geboekt. "Toezeggingen op het Europese toneel zijn niet consistent met de nationale werkelijkheid", zo concludeert het EP. (Lees meer: EP tegen lidstaten: neem verantwoordelijkheid voor economische hervormingen )

 
 

EU Begroting 2015: rekeningen betalen en investeren in groei en banen

Plenaire vergadering Begroting22-10-2014 - 14:31

EU-lidstaten moeten hun politieke beloftes over groei, banen, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en buitenlandbeleid ondersteunen met de benodigde financiële middelen, zo stelt het EP in aanloop naar de onderhandelingen over de Europese begroting voor 2015. Om met de Raad tot een vergelijk te komen over de begroting voor volgend jaar moet in 2014 wel extra geld beschikbaar komen om achterstallige rekeningen te betalen, zo wordt eraan toegevoegd. (Lees meer: EU Begroting 2015: rekeningen betalen en investeren in groei en banen )

 
 

EP stemt over de nieuwe Europese Commissie

Plenaire vergadering Instellingen22-10-2014 - 07:00
Infografiek  

De leden beslissen op woensdag over de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker. In een debat voorafgaand aan de stemming worden Juncker’s plannen voor de komende vijf jaar besproken. Als onderdeel van het verkiezingsproces voor de Europese Commissie werden alle kandidaat-Commissarissen eerder ondervraagd door de leden om te beoordelen of zij geschikt zijn voor de baan. Het EP heeft nu het laatste woord. U kunt het live bekijken via onze website. (Lees meer: EP stemt over de nieuwe Europese Commissie )

 
 

Europees Semester heeft betere uitvoering en meer democratische controle nodig

Plenaire vergadering Instellingen21-10-2014 - 15:20
Foto's uit de plenaire vergaderzaal  

In het kader van het Europees Semester coördineren de EU-lidstaten hun economisch beleid om fundamenten voor groei, werkgelegenheid en een evenwichtige begroting te creëren. De leden wezen er vandaag op dat de aanbevelingen beter moeten worden uitgevoerd en dat het proces om tot deze aanbevelingen te komen, onder betere democratische controle moet staan. De stemming over het verslag staat gepland voor woensdag. (Lees meer: Europees Semester heeft betere uitvoering en meer democratische controle nodig )

 
 

EU values must be respected in Hungary and in all other member states, MEPs say

Plenary Session Fundamental rights21-10-2014 - 15:00

Concerns about perceived threats to democracy, the rule of law and fundamental rights in Hungary were raised by MEPs in a debate with the Italian Presidency of the Council, represented by Benedetto Della Vedova, and Commissioner Martine Reicherts on Tuesday. Hungarian laws and practices having an overall impact on pluralism, freedom of speech, media freedom and civil society were some of the issues discussed during the debate. (Read more: EU values must be respected in Hungary and in all other member states, MEPs say )

 
 

EU steun voor ontslagen werknemers Ford Genk en Carsid Charleroi

Plenaire vergadering Begroting21-10-2014 - 13:15

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met€1,5 miljoen aan steunmaatregelen voor 479 ontslagen werknemers van Ford Genk en 752 mensen die hun baan verloren bij metaalbedrijf Carsid in Charleroi. (Lees meer: EU steun voor ontslagen werknemers Ford Genk en Carsid Charleroi )

 
 

Opening: Schulz bevestigt einde EFDD als politieke fractie

Plenaire vergadering Instellingen20-10-2014 - 19:39
EP Presidnet Martin Schulz walk in the plenary chamber to open October Plenary session  

EP-voorzitter Martin Schulz informeerde het EP dat de EFDD-fractie van Nigel Farrage zijn status als Europese politieke fractie op donderdag 16 oktober heeft verloren. Dat was het moment waarop de Letse Iveta Grigule officieel de fractie verliet. Haar vertrek leidde ertoe dat de EFDD niet langer het aantal van zeven landen vertegenwoordigde dat nodig is (Lees meer: Opening: Schulz bevestigt einde EFDD als politieke fractie )

 
 

Begrotingsrapporteur 2015: "Het Parlement is er klaar voor om hard te vechten"

Plenaire vergadering Begroting20-10-2014 - 17:57
MEP Gardiazabal on Budget 2015_  

De positie van het EP wat betreft de EU-begroting 2015 wordt op dinsdag 21 oktober in de plenaire vergadering besproken en op woensdag wordt er over gestemd. Naar verwachting zullen de leden de bezuinigingen van de Raad in de ontwerpbegroting voor 2015 keren en dit betekent dat deze twee vervolgens moeten proberen om een compromis te bereiken. De rapporteur voor de begroting van de EU, de Spaanse sociaaldemocrate Eider Gardiazábal Rubial, vertelde ons dat het EP bereid is om hard te vechten. (Lees meer: Begrotingsrapporteur 2015: "Het Parlement is er klaar voor om hard te vechten" )

 
 
   
Agenda plenaire vergadering
 
20-10-2014 -
17:00 - 19:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Betere preventie en beheer van overstromingen op Europees niveau
 
Antwoord op de Ebolacrisis
 
 
 
21-10-2014 -
09:00 - 12:20
Debatten
 
 
Resultaten van de conferentie op hoog niveau over werkgelegenheid in Europa (Milaan, 8 oktober)
 
Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014
Verslag:A8-0019/2014
Rapporteur: Philippe De Backer
ECON
 
 
21-10-2014 -
12:30 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - metaal
Verslag:A8-0013/2014
Rapporteur: Patricija Šulin
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/012 BE/Ford Genk
Verslag:A8-0015/2014
Rapporteur: Paul Rübig
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/002 BE/Carsid
Verslag:A8-0017/2014
Rapporteur: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/006 FR/PSA
Verslag:A8-0016/2014
Rapporteur: Isabelle Thomas
BUDG
 
 
21-10-2014 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Evaluatie van de Commissie-Barroso II
 
Voorbereiding van de Europese Raad (23-24 oktober 2014)
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014 - overschot van de uitvoering van de begroting 2013
Verslag:A8-0018/2014
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen
Verslag:A8-0014/2014
Rapporteur: Monika Hohlmeier
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Democratie, rechtsstaat en grondrechten in Hongarije
 
Douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne
Verslag:A8-0021/2014 ***I
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
 
 
22-10-2014 -
09:00 - 11:45
DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
 
 
Presentatie door de gekozen voorzitter van de Commissie van het college van commissarissen en hun programma
 
 
22-10-2014 -
11:45 - 12:15
STEMMING (voorafgegaan door een ronde fractiewoordvoerders )
 
 
Benoeming van de Commissie
 
 
22-10-2014 -
13:00 - 14:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014 - overschot van de uitvoering van de begroting 2013
Verslag:A8-0018/2014
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015
 
Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen
Verslag:A8-0014/2014
Rapporteur: Monika Hohlmeier
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU
Verslag:A8-0012/2014 ***
Rapporteur: Jan Zahradil
INTA
 
Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014
Verslag:A8-0019/2014
Rapporteur: Philippe De Backer
ECON
 
 
22-10-2014 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
De situatie in Kobani en de dreiging van IS
 
De situatie in Hongkong
 
Doodvonnis tegen Asia Bibi
 
Europese IS-strijders
 
Gezamenlijke politieoperatie "Mos Maiorum"
 
Gecombineerde behandeling - Kwijting 2012
Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Verslag:A8-0011/2014
Rapporteur: Petri Sarvamaa
CONT
Kwijting 2012: Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0010/2014
Rapporteur: Tamás Deutsch
CONT
 
 
 
23-10-2014 -
10:00 - 11:50
Debatten
 
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 135 van het Reglement)
Opheffing in Rusland van Memorial (Sacharovprijs 2009)
Mensenrechten in Oezbekistan
Verdwijning van 43 studenten in Mexico
 
 
23-10-2014 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
Douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne
Verslag:A8-0021/2014 ***I
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Verslag:A8-0011/2014
Rapporteur: Petri Sarvamaa
CONT
 
Kwijting 2012: Europese Raad en Raad
Verslag:A8-0010/2014
Rapporteur: Tamás Deutsch
CONT
 
Europese Overeenkomst betreffende de regeling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF)
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)
Referentie: A8-0013/2014

Datum:
09-10-2014
Patricija Šulin
BUDG
 
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/012 BE/Ford Genk, ingediend door België)
Referentie: A8-0015/2014

Datum:
09-10-2014
Paul Rübig
BUDG
 
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/006 FR/PSA, ingediend door Frankrijk)
Referentie: A8-0016/2014

Datum:
14-10-2014
Isabelle Thomas
BUDG
 
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/002 BE/Carsid, ingediend door België)
Referentie: A8-0017/2014

Datum:
14-10-2014
Petri Sarvamaa
BUDG