Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)
 

EU islands: call for action to overcome permanent handicaps

Plenary Session Regional policy04-02-2016 - 12:59
Cyprus Island sea coast  

MEPs urge the European Commission to take concrete steps to address the permanent handicaps that EU islands face and make full use of their potential, in a resolution voted on Thursday. The text also stresses the unique difficulties that southern insular regions face due to the increased migration flows and asks that special tax regimes should continue. (Read more: EU islands: call for action to overcome permanent handicaps )

 

MEPs call for urgent action to protect religious minorities against ISIS

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:53

MEPs urge the international community to take urgent action to counter the systematic mass murder of religious minorities by the so-called Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) or Daesh, in a resolution voted on Thursday. The text wraps up a 20 January debate with EU foreign policy chief Federica Mogherini, in which many MEPs called for measures to protect all religious and minority groups against ISIS attacks. (Read more: MEPs call for urgent action to protect religious minorities against ISIS )

 

EU must maintain its aid to Libya, say MEPs

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:33

Economic disintegration and violence in Libya are worsening its fragility and enabling extremist organisations to flourish there, warned MEPs in Wednesday’s debate with Dutch foreign minister Bert Koenders, representing the EU foreign policy chief. Spillovers from Libya’s conflicts are also destabilising the Sahel region, they add. In a resolution voted on Thursday, MEPs urge the EU and international community to be ready to support Libyans’ efforts to implement the Libyan Political Agreement. (Read more: EU must maintain its aid to Libya, say MEPs )

 

Human rights: Crimean Tatars, Mohammed Ramadan, missing publishers in Hong Kong

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:29

Parliament condemns the unprecedented levels of human rights abuses perpetrated against Crimean Tatars, calls on the Bahrain to grant Mohammed Ramadan a royal pardon or to commute his death sentence, and for the immediate safe release of the five missing book publishers in Hong Kong, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: Crimean Tatars, Mohammed Ramadan, missing publishers in Hong Kong )

 

MEPs call on Serbia and Kosovo to pursue their reform agenda

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:17

The start of EU accession negotiations with Serbia and the progress made in normalising relations between Serbia and Kosovo was welcomed by MEPs in two resolutions passed on Thursday. They also stressed that these relations would be helped if all EU member states were to recognise Kosovo. (Read more: MEPs call on Serbia and Kosovo to pursue their reform agenda )

 

EP debat geweld tegen vrouwen in de publieke ruimte

Plenaire vergadering Rechten van de vrouw/Gelijke kansen03-02-2016 - 18:33

EP-leden debatteren woensdagavond vanaf 20:20 over seksuele intimidatie van vrouwen in de publieke ruimte. Ze zullen de Commissie vragen wat voor stappen die denkt te ondernemen om geweld tegen vrouwen in de EU te voorkomen. (Lees meer: EP debat geweld tegen vrouwen in de publieke ruimte )

 

Women's rights: MEPs urge Commission to table a new gender equality strategy

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities03-02-2016 - 14:38

The European Commission must table a communication on a new strategy for gender equality and women’s rights 2016-2020 as soon as possible and deliver on its political commitments, say MEPs in a resolution voted on Wednesday. The communication should address gender equality issues which is in line with the international agenda, they add. (Read more: Women's rights: MEPs urge Commission to table a new gender equality strategy )

 

EP-leden over TiSA: Houd publieke diensten buiten schot

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel03-02-2016 - 13:58

De lopende onderhandelingen over een overeenkomst tussen de landen die wereldwijd goed zijn voor 70% van de dienstenhandel moeten leiden tot betere kansen voor Europese bedrijven op internationale markten en mogen niet uitmonden in gedwongen concurrentie in de publieke sector of inperking van wetgevingstaken die het publieke belang dienen, zo stelt het EP in aanbevelingen aan de commissie die namens de lidstaten de onderhandelingen voert. (Lees meer: EP-leden over TiSA: Houd publieke diensten buiten schot )

 

Versoepeling uitstootlimieten auto's: veto blijft uit na concessies Commissie

Plenaire vergadering Volksgezondheid03-02-2016 - 13:50
Diesel emission check ©AP Images/ European Union-EP  

Het Europees Parlement heeft op het nippertje ingestemd met de Commissiebesluiten voor een tijdelijke versoepeling van de uitstootlimieten voor stikstof uit dieselauto's. Het dreigende veto bleef uit nadat de Commissie instemde met een herzieningsclausule en een wetgevingsvoorstel presenteerde waarin de regels voor de toelating van auto's drastisch zijn herzien. Dit voorstel kwam tot stand onder druk van het EP naar aanleiding van het schandaal met sjoemelsoftware bij Volkswagen. (Lees meer: Versoepeling uitstootlimieten auto's: veto blijft uit na concessies Commissie )

 

MEPs object to three GM soybean authorisations

Plenary Session Consumers / Public health03-02-2016 - 13:17

The EU Commission should not authorize the use of glyphosate-tolerant GM soybeans in food and feed, said Parliament on Wednesday. MEPs note that glyphosate, a herbicide, is classified as “probably carcinogenic” by the World Health Organisation (WHO), and that GMOs are being authorized in the EU without the support of member states. (Read more: MEPs object to three GM soybean authorisations )

 

EP reageert op voorstellen Tusk om Verenigd Koninkrijk aan boord te houden

Plenaire vergadering Toekomst van Europa/Europese integratie / Europese Raad / Instellingen03-02-2016 - 11:37

Sociale toelages voor arbeidsmigranten in het Verenigd Koninkrijk, eerlijkheid versus stemmingmakerij en hoe om te gaan met afwijkende visies over de wijze waarop de Europese integratie verder vorm moet krijgen, waren dé onderwerpen van debat met Commissie en Raad in aanloop naar de Europese Raad van 18 en 19 februari die onder meer in het teken zal staan van het Britse EU-referendum en migratie. (Lees meer: EP reageert op voorstellen Tusk om Verenigd Koninkrijk aan boord te houden )

 

Ilves: vastberadenheid van onze voorouders tonen bij aanpak migratiecrisis

Plenaire vergadering Instellingen02-02-2016 - 19:34
President van Estaldn, Toomas Hendrik Ilves, spreekt de plenarie vergadering toe  

"Laten we nu ons verstand en sterke punten bijeenrapen. Besluiteloosheid, vingerwijzen en weglopen van verantwoordelijkheden achter ons laten. Wij zullen met deze migratiecrisis omgaan door het tonen van de vastberadenheid van onze voorouders", liet Toomas Hendrik Ilves, de President van Estland, de leden weten in de plenaire vergadering op dinsdag 2 februari. (Lees meer: Ilves: vastberadenheid van onze voorouders tonen bij aanpak migratiecrisis )

 

EU moet angst en verdeeldheid overwinnen om Schengen te behouden, aldus EP-leden

Plenaire vergadering Immigratie / Asielbeleid / Schengen02-02-2016 - 19:11
Serbia. Refugees experiencing freezing temperatures on their route through Balkans  

De EU moet zich over angst en verdeeldheid heen zetten, wil het de vluchtelingenstroom effectief in goede banen geleiden, zo stelden veel EP-leden in een debat op dinsdag met het Nederlandse Raadsvoorzitterschap en de Commissie. Effectieve bewaking van de buitengrenzen is cruciaal om het vrije verkeer van personen binnen Schengen overeind te houden. Meerdere leden riepen op tot een harde aanpak van racistische en gewelddadige aanvallen op migranten en vluchtelingen. (Lees meer: EU moet angst en verdeeldheid overwinnen om Schengen te behouden, aldus EP-leden )

 

Georgi Pirinski: "Mensen die zwartwerken ontberen sociale- en arbeidsrechten"

Plenaire vergadering Werkgelegenheidsbeleid02-02-2016 - 18:15
 

Met naar schatting 18,4% van het bbp van de EU in 2012, vormt zwartwerk een groot probleem in Europa. De negatieve gevolgen worden gevoeld door werknemers, bedrijven en overheden. De leden stemden vandaag over de oprichting van een Europees platform voor de aanpak van dit probleem. Bekijk ons interview met rapporteur Georgi Pirinski (S&D, BG), waarin hij uitleg geeft over de oorzaken en gevolgen van zwartwerk. (Lees meer: Georgi Pirinski: "Mensen die zwartwerken ontberen sociale- en arbeidsrechten" )

 

Live: stemming over aanbevelingen EP voor TiSA

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel02-02-2016 - 17:16
Infografiek  

Op woensdag 3 februari stemmen de leden over de aanbevelingen van het Parlement voor de lopende onderhandelingen over het akkoord voor de handel in diensten, TiSA. 23 WTO-leden, inclusief de EU, onderhandelen over de TiSA-overeenkomst met als doel verdere liberalisering van de handel in diensten onderling.Bekijk de infografiek voor meer informatie. (Lees meer: Live: stemming over aanbevelingen EP voor TiSA )

 

European platform to tackle undeclared work

Plenary Session Employment policy02-02-2016 - 12:55
House works- Illustration  

Parliament endorsed draft EU legislation establishing a “European platform” to enhance cooperation in combatting undeclared work in a vote on Tuesday. The platform would enhance cooperation among EU member states' labour ministries, trade unions and employers' associations about how best to tackle a problem that is damaging the EU economy and distorting the labour market. The undeclared economy accounts for 18% of EU GDP. (Read more: European platform to tackle undeclared work )

 

EP wil zekerheid dat industrie beschermd wordt tegen Chinese dumping praktijken

Plenaire vergadering Buitenlandse/internationale handel02-02-2016 - 11:04

Mocht China erkend worden als 'markteconomie', dan moet binnen het wettelijke kader van de Wereldhandelsorganisatie een oplossing worden gezocht om Europese maakbedrijven afdoende te kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie als gevolg van dumping, zo stelde een meerderheid van de politieke fracties maandagavond in een debat met commissaris voor internationale handel Cecilia Malmström. (Lees meer: EP wil zekerheid dat industrie beschermd wordt tegen Chinese dumping praktijken )

 

"ECB will reconsider its monetary stance in March", Mario Draghi tells MEPs

Plenary Session Economic and monetary affairs01-02-2016 - 21:47
European Central Bank President Mario Draghi in Plenary for a debate with MEPs on the bank's annual report for 2014.  

European Central Bank President Mario Draghi defended the ECB's monetary policy decisions in a debate with MEPs on Monday evening, saying that the Bank will revise its monetary stance in March and acknowledging that the December 2015 inflation outlook was too rosy. (Read more: "ECB will reconsider its monetary stance in March", Mario Draghi tells MEPs )

 

Opening van de zitting: minuut stilte voor Miloslav Ransdorf

Plenaire vergadering Instellingen01-02-2016 - 18:50
Opening: minute’s silence for Miloslav Ransdorf  

Bij aanvang van de plenaire vergadering werd een minuut stilte in acht genomen voor Miloslav Ransdorf, die op 22 januari op 62-jarige leeftijd is overleden. (Lees meer: Opening van de zitting: minuut stilte voor Miloslav Ransdorf )

 
 
Agenda plenaire vergadering
 
01-02-2016 -
17:00 - 23:00
Debatten
 
 
Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
 
Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank
Verslag:A8-0012/2016
Rapporteur: Notis Marias
ECON
 
Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)
Verslag:A8-0009/2016
Rapporteur: Viviane Reding
INTA
 
De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie
Verslag:O-000005/2016 De Europese Commissie INTA
 
De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika
Verslag:O-000011/2016 De Europese Commissie INTA
 
Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU
Verslag:A8-0003/2016
Rapporteur: Mark Demesmaeker
ENVI
 
Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 
 
 
02-02-2016 -
08:30 - 12:00
Debatten
 
 
Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
Verslag:A8-0172/2015 ***I
Rapporteur: Georgi Pirinski
EMPL
 
Door de Commissie vastgesteld besluit betreffende het pakket voor de vennootschapsbelasting
 
 
02-02-2016 -
12:00 - 12:30
Plechtige vergadering
 
 
Toespraak van Toomas Hendrik Ilves, president van Estland
 
 
02-02-2016 -
12:30 - 14:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
Verslag:A8-0359/2015 ***I
Rapporteur: Heidi Hautala
JURI
 
Wijziging van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen
Verslag:A8-0002/2016 ***
Rapporteur: Giovanni La Via
ENVI
 
Wijzigingen van het protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft
Verslag:A8-0001/2016 ***
Rapporteur: Giovanni La Via
ENVI
 
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne
Verslag:A8-0007/2016 *
Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann
LIBE
 
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro
Verslag:A8-0008/2016 *
Rapporteur: Nathalie Griesbeck
LIBE
 
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz
Verslag:A8-0015/2016
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz
Verslag:A8-0016/2016
Rapporteur: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Florian Philippot
Verslag:A8-0014/2016
Rapporteur: Laura Ferrara
JURI
 
Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
Verslag:A8-0172/2015 ***I
Rapporteur: Georgi Pirinski
EMPL
 
Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU
Verslag:A8-0003/2016
Rapporteur: Mark Demesmaeker
ENVI
 
 
02-02-2016 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Gecombineerde behandeling - -
Vluchtelingennood, controle aan de buitengrenzen en de toekomst van Schengen
Naleving van het internationale beginsel van non-refoulement
Financiering van de vluchtelingenfaciliteit voor Turkije
Toegenomen rassenhaat en geweld jegens vluchtelingen en migranten in heel Europa
 
Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015
Verslag:O-000006/2016 De Europese Commissie FEMM
 
Maatregelen van de Commissise tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 Zweden/Europese Commissie (verplichting om criteria vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen)
Verslag:O-000003/2016 De Europese Commissie
 
Transparantie en controle van klinische proeven
 
 
 
03-02-2016 -
09:00 - 12:00
DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
 
 
Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016)
 
 
03-02-2016 -
12:00 - 12:30
Plechtige vergadering
 
 
Toespraak van Muhammadu Buhari, president van Nigeria
 
 
03-02-2016 -
12:30 - 14:30
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Associatieovereenkomst EU-Moldavië: vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme
Verslag:A8-0364/2015 ***I
Rapporteur: Helmut Scholz
INTA
 
Associatieovereenkomst EU-Georgië: antiontwijkingsmechanisme
Verslag:A8-0365/2015 ***I
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
Ratificatie van het Verdrag van Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift 924/2011
 
Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72
 
Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87708 x MON 89788
 
Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87705 x MON 89788
 
Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6)
 
Onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)
Verslag:A8-0009/2016
Rapporteur: Viviane Reding
INTA
 
Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015
Verslag:O-000006/2016 De Europese Commissie FEMM
 
 
03-02-2016 -
15:00 - 23:00
Debatten
 
 
Voortgangsverslag 2015 over Servië
 
Europees integratieproces van Kosovo
 
Verkiezingsproces in Haïti
 
Situatie in Libië
 
Situatie in Venezuela
 
VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten
Verslag:O-000153/2015 De Raad van de Europese Unie INTA
 
Beëindiging van seksuele intimidatie en geweld jegens vrouwen in openbare ruimten
 
 
 
04-02-2016 -
09:00 - 11:50
Debatten
 
 
Insulaire gebieden
Verslag:O-000013/2016 De Europese Commissie REGI
 
De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)
Verslag:O-000012/2016 De Europese Commissie REGI
 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
De mensenrechtensituatie op de Krim, met name van de Krim-Tataren
Bahrein: het geval Mohammed Ramadan
De zaak van de vermiste boekuitgevers in Hongkong
 
 
04-02-2016 -
12:00 - 14:00
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 
 
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
 
Voortgangsverslag 2015 over Servië
 
Europees integratieproces van Kosovo
 
Situatie in Libië
 
Insulaire gebieden
Verslag:O-000013/2016 De Europese Commissie REGI
 
De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)
Verslag:O-000012/2016 De Europese Commissie REGI
 
Humanitaire situatie in Jemen
 
Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS
 
 
04-02-2016 -
15:00 - 17:00
Debatten
 
 
Spoorweginfrastructuur en overheidsdiensten in de macroregio Donau en de Adriatische macroregio
 
Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten
 
 
 
Tijdens de zitting voorgesteld verslag
 
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds
Referentie: A8-0364/2015

Datum:
14-12-2015
Helmut Scholz
INTA
 
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds
Referentie: A8-0365/2015

Datum:
14-12-2015
Gabrielius Landsbergis
INTA