Deel deze pagina: 

Het Europees Parlement roept het Nederlandse kabinet op het PVV-meldpunt voor klachten over midden- en oost Europeanen te veroordelen. Een overgrote meerderheid in het EP vindt dat de Nederlandse autoriteiten moeten onderzoeken of de website aanzet tot haat en of die discriminerend is. Ook de Raad van regeringsleiders zou de website moeten veroordelen omdat deze de rechten van Europese werknemers zou ondermijnen.

De resolutie die is met een grote meerderheid is aangenomen, stelt dat de website het vrij verkeer van personen binnen de EU ondergraaft en discriminatie oproept tegen arbeiders uit midden- en oost Europa. Het EP spreekt van een slecht bedoeld initiatief dat er enkel op is gericht tweespalt te zaaien om er een politiek slaatje uit te slaan. Ook vindt een grote meerderheid van de EP-leden dat de site indruist tegen basisrechten als menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, principes van de rechtstaat en respect voor burgerrechten.


Het EP roept premier Rutte op de site te veroordelen en afstand te nemen van dit "verwerpelijke initiatief". Het Nederlandse kabinet "moet de ogen niet sluiten voor politieke ideeën van de PVV die haaks staan op Europese grondwaarden".


De resolutie wijst er voorts op dat de toewijding van de Nederlandse regeringen aan de Europese integratie over de laatste jaren is afgenomen, "zoals onder meer blijkt uit de Nederlandse blokkade van de uitbreiding van de Schengenzone en de opstelling rond het vrij verkeer van werknemers".


Positieve economische effecten


Werknemers uit de landen die in 2004 en 2007 lid werden van de EU hebben positief bijgedragen aan de economieën in de lidstaten en aan duurzame economische groei, benadrukt het EP.


EP-leden wijzen er ook op dat veel burgers, politieke partijen, media, werkgevers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de website hebben veroordeeld en bovendien initiatieven ondernamen om tegengas te geven, zoals een website waarop positieve ervaringen met Polen gedeeld kunnen worden.


Nee tegen xenofobie


Het EP roept de Commissie en de Raad op alles te doen om de verspreiding van xenofobie een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat het Kaderbesluit Racisme en Vreemdelingenhaat effectief wordt nageleefd in alle EU-landen.