Om het roken onder jongeren te ontmoedigen, wil het EP af van kleine pakjes en kustmatige smaakjes ©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Het EP heeft dinsdag stelling genomen ten aanzien van een ontwerprichtlijn die roken onder jongeren minder aantrekkelijk moet maken. Fruit en mentholsmaakjes moeten worden verboden en pakjes met minder dan twintig stuks. De gezondheidswaarschuwingen op de pakjes moeten groter en elektronische sigaretten moeten worden aangemerkt als medicinale producten, maar enkel als ze verkocht worden ter voorkoming van- of als remedie tegen roken.


"We weten dat het kinderen zijn die beginnen met roken, niet ouderen. En ondanks de neerwaartse trend in de EU onder volwassen rokers blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie dat er in de EU onder jongeren sprake is van een zorgwekkende toename", zei rapporteur Linda McAvan (S&D, VK). "We moeten tabaksproducenten ervan weerhouden jongeren voor zich te winnen met allerlei gimmicks en ervoor zorgen dat sigarettenpakjes van effectieve waarschuwingen zijn voorzien. In Canada zijn in 2001 grote waarschuwingen geïntroduceerd en het roken onder jongeren is daar gehalveerd", voegde ze toe.


Gezondheidswaarschuwingen: Drie kwart van het pakje op voor- en achterzijde


De nu geldende regels schrijven voor dat gezondheidwaarschuwingen 30% van de voorzijde en 40% van de achterzijde moeten beslaan. Het EP wil dit wordt verhoogd naar 65%. Bovendien moet het merk voortaan op onder de waarschuwing verschijnen. Pakjes met minder dan twintig sigaretten moeten in de ban, maar een verbod op dunne sigaretjes gaat het EP te ver.


Electronische sigaret


EP-leden willen dat de elektronische sigaret wordt gereguleerd, maar niet onder dezelfde regels als medicijnen, zoals sommige EP-leden wilden. Alleen als producenten preventieve of genezende werking claimen, gelden medicinale regels, net zoals voor bijvoorbeeld nicotinepleisters. De 'niet-medicinale' e-sigaretten mogen niet meer dan 30mg/ml nicotine bevatten, moeten voorzien zijn van gezondheidswaarschuwingen en mogen aan niemand onder de 18 jaar worden verkocht. Producenten en importeurs moeten de competente autoriteiten een lijst overhandigen met alle ingrediënten. Tenslotte moeten voor e-sigaretten dezelfde reclamebeperkingen gelden als voor tabaksproducten.


Lijst voor toevoegingen, smaakjes in de ban


EP-leden willen ook het gebruik van toevoegingen en smaakjes die roken aantrekkelijker maken aan banden leggen. Alleen toevoegingen die voor de productie van sigaretten onontbeerlijk zijn (zoals suiker) en expliciet goedgekeurde substanties - en dan alleen in vastgestelde concentraties - mogen nog worden toegevoegd. Om toestemming te krijgen voor een bepaalde toevoeging, moet goedkeuring van de Europese Commissie worden verkregen.


Illegale handel tegengaan


Om de handel in illegale tabak tegen te gaan, moeten lidstaten garanderen dat pakjes en sloffen sigaretten informatie bevatten waarmee ze te traceren zijn.


700.000 doden per jaar in de EU


Twaalf jaar na de inwerkingtreding van de huidige richtlijn blijft roken de belangrijkste doodsoorzaak die te voorkomen is. Jaarlijks sterven er in de EU ongeveer 700.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ontmoedigingsmaatregelen die door de jaren heen zijn genomen hebben geleid tot een daling van het percentage rokers. In 2002 was dat percentage in de - toen - 15 EU-landen 40%. In 2012 was dit in de - toen - 27 EU-landen 28%.


Volgende stappen


Linda McAvan heeft een mandaat gekregen voor onderhandelingen met de Raad. Dit mandaat is goedgekeurd met 620 stemmen voor, 43 tegen en 14 onthoudingen. De geamendeerde richtlijn is aangenomen met 560 stemmen voor, 92 tegen en 32 onthoudingen.


Als de richtlijn is goedgekeurd door zowel het EP als de Raad, hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om deze om te zetten in nationale wetgeving. Voor de bepalingen ten aanzien van toevoegingen geldt drie jaar en voor menthol is dat vijf jaar meer (acht jaar in totaal). Tabaksproducten die in strijd zijn met de richtlijn worden nog twee jaar getolereerd, voor e-sigaretten is dat 3 jaar.


Procedure: medebeslissing, eerste lezing