Eurosur maakt het mogelijk om ´real-time´ beeld en data uit te wisselen over ontwikkelingen bij Europa´s buitengrenzen © Frontex European Union Agency 

Met het nieuwe Eurosur-grensbewakingssysteem heeft de EU een flinke stap gezet in het verbeteren van de opsporing en tegengaan van illegale immigratie. Het Parlement stemde donderdag met een overweldigende meerderheid in met nieuwe wetgeving op basis waarvan lidstaten 'real- time' gegevens kunnen uitwisselen over ontwikkelingen aan de grens.

Het Eurosur communicatienetwerk is bedoeld om illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen en te bestrijden. Parlementariërs willen dat het ook wordt ingezet om de levens van immigranten - bijvoorbeeld drenkelingen - te redden waar mogelijk.


"Middellandse Zee mag geen begraafplaats blijven"


"Alleen door een pan-Europees grenscontrolesysteem kunnen we voorkomen dat de Middellandse zee de begraafplaats blijft van vluchtelingen die met kleine, niet-zeewaardige bootjes op zoek gingen naar veiligheid of een beter leven in Europa. Om een tragedie zoals die bij Lampadusa vorige week te voorkomen, is snelle interventie noodzakelijk" zei Jan Mulder (ALDE, NL), die de wetgeving door het Parlement heeft geloodst.


Bij het inzetten van Eurosur moeten EU-landen mensenrechten respecteren. Het EP dringt erop aan dat mensen niet kunnen worden teruggestuurd naar een plek waar hun vrijheid of leven gevaar loopt. Lidstaten die het nieuwe systeem gebruiken, moeten alle EU-wetgeving respecteren, evenals regels voor bescherming van persoonsgegevens.


Eurosur moet niet worden ingezet om derden informatie te verstrekken over personen voor wie internationale bescherming noodzakelijk is of wier veiligheid in het geding is.


Achtergrond


Eurosur moet de uitwisseling van informatie over land- en zeegrenzen tussen lidstaten en grensbewakingsagentschap Frontex verbeteren. Het systeem maakt het mogelijk ´real-time´ gegevens uit te wisselen tussen autoriteiten en surveillancesystemen zoals satellieten en surveillanceapparatuur voor bewegingen over zee.


Volgens Frontex zijn in 2012 meer dan 72.000 mensen illegaal de grenzen van de EU overgestoken. Dat is de helft minder dan in 2011.


Vervolgstappen


Eurosur's regels zijn door nationale overheden erkend. Bulgarije, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije en Finland gebruiken het systeem vanaf 2 december 2013. Andere lidstaten volgen op 1 december 2014.


Het nieuwe Eurosur-systeem is met 479 stemmen voor, 101 tegen en 20 onthoudingen aangenomen.


Procedure code: 2011/0427 (COD)

Procedure: medebeslissing, akkoord in eerste lezing