Artsen, verpleegkundigen, architecten en andere beroepsgroepen die elders in de EU aan het werk willen, worden voortaan sneller erkend ©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Een virtuele kaart met professionele kwalificaties moet het gemakkelijker maken voor artsen, apothekers, architecten en andere professionals om in een andere EU-lidstaat aan de slag te gaan. Tegelijkertijd moet een waarschuwingssysteem voorkomen dat mensen met een beroepsverbod nog in een ander EU-land kunnen werken.


Het EP stemde woensdag in met een richtlijn die dit regelt.


Snellere en makkelijkere erkenning


Door de aangepaste regelgeving worden de kwalificaties van werknemers in bepaalde beroepen sneller erkend door andere EU-lidstaten. Dit gebeurt door middel van een elektronisch systeem met virtuele kaarten waarop de kwalificaties vermeld staan. Het systeem is gebaseerd op bestaande informatie-uitwisselingsystemen tussen de lidstaten. Omdat professionals in hun eigen land de aanvraag doen, in plaats van in het gastland, versnelt en vergemakkelijkt dit de erkenningsprocedure. Ook geldt dat wanneer autoriteiten niet binnen de gestelde termijn reageren, het verzoek automatisch gehonoreerd wordt.


Waarschuwingssysteem


De richtlijn zorgt er ook voor dat medisch personeel zoals (dieren) artsen, verplegers en werknemers in de jeugdzorg, met een aan het beroep gerelateerde veroordeling of disciplinaire straf aan de broek, niet in een ander EU-land aan de slag kunnen. Te denken valt aan de Nederlandse neuroloog die ondanks een beroepsverbod in Nederland toch in Duitsland emplooi vond. Alle lidstaten moeten op de hoogte zijn van veroordelingen of disciplinair straffen zodat er binnen drie dagen tegen een werknemer opgetreden kan worden, zo stelt de tekst.


Openbare EU-database voor erkende beroepen


Van de 800 erkende beroepen binnen de EU worden er zeven in alle lidstaten automatisch erkend op basis van de bestaande richtlijn voor professionele kwalificaties. Hieronder vallen doktoren, tandartsen, apothekers, verplegers, verloskundigen, dierenartsen en architecten.


Om het systeem transparanter te maken, moet de Commissie een openbare database met deze beroepen aanleggen. Die wordt samengesteld op basis van informatie afkomstig uit de lidstaten. Zij moeten ook aantonen dat de beslissing om een bepaald beroep te erkennen gefundeerd en niet discriminerend is. Bijvoorbeeld bloemisten en taxichauffeurs zijn momenteel niet in alle lidstaten gereguleerd.


De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten.


Debat: Woensdag, 9 oktober


Stemming: Woensdag, 9 oktober


Procedure: Medebeslissing, akkoord in eerste lezing


Persconferentie: Woensdag, 9 oktober, 15.00 uur.


#professional #qualifications